Denne side er under opbygning - du vil derfor kunne opleve uvarslede ændringer!

Search


Dagtilbudsregisteret omfatter offentlige og private dagtilbud i på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Registeret kan modtage og udstille data vedr. disse institutioner og dermed bla. danne grundlag for Dagtilbudsportalen. Import og Eksport til Dagtilbudsregisteret sker via system-til-system tilslutning.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse og vedligehold af institutioner og disses brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Børne- og Undervisningsministeriet ejer Dagtilbudsregisteret.

Styrelsen for It og Læring (STIL) udvikler og driver Dagtilbudsregisteret og tilhørende tekniske import-/eksportgrænseflader.

Læs mere om Dagtilbudsregisteret

Aug2018 Sep Oct Nov Dec Jan2019 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan2020 Her er vi nu Sidste data fra DST Implementering slut Tilslutning mulig
STIL
Sektoren

Analysefase

Designfase

Teknisk udvikling

Implementering

Pilot

Pilot

Implementering

Leverandøradgang til services og metoder med testdata

Milepæl

MilepælMilepæl
Sidste data fra Danmarks StatistikDagtilbudsregisteret + webservices tilgængeligt for TilslutningImplementering afsluttet

Det læser andre om