SearchDagtilbudsregisteret er netop sat i drift

Dagtilbudsregisteret er netop sat i drift og er således ganske nyt.

Der forestår nu en kvalitetssikring af data i registeret i samarbejde mellem kommunerne, ministeriet og kommunernes leverandører.

Dagtilbudregisterset er relevant for bl.a. Unilogin, som kommunerne vil bruge som login til AULA på dagtilbudsområdet.

Det er vigtigt, at Dagtilbudsregisterets indhold for den enkelte kommune stemmer overens med den organisering kommunen har på dagtilbudsområdet. Det vil sige, at den organisering, som kommunen har valgt, skal afspejles i Dagtilbudsregisteret. Det kan således være, at der skal foretages rettelser i forhold til de nuværende oplysninger (fra Danmarks Statistik pr. 1/8-2019).

Dagtilbudsregisteret er tilgængeligt for ændringer via de systemgrænseflader, som er udviklet til registeret. Ændringer i registeret kan kun ske via disse grænseflader og fra de administrative systemer - til vedligehold af Dagtilbudsregisteret - som kommunen har valgt. Det er derfor meget vigtigt at rettelserne sker i tæt dialog mellem kommunerne og leverandørerne.

Tidsplan for arbejdet med ajourføring af Dagtilbudsregisteret:

Når det nye Unilogin går i drift i starten af 2020 vil det trække på centrale registre, herunder Institutionsregisteret, Dagtilbudsregisteret og Udbyderregisteret.

I det omfang I som kommune måtte have oprettet institutioner på dagtilbudsområdet direkte i Unilogin, skal I sikre at disse institutioner også findes i Dagtilbudsregisteret og at der bliver indgået ny aftaler om datadgang for de ny institutionsnumre. Foretager I ikke ændringer vil de omtalte institutioner ikke kunne anvende Unilogin efter det nye Unilogin er gået i drift.

Dagtilbud som ikke er i Dagtilbudsregisteret pr. 16/2-2020 vil ikke længere kunne bruge Unilogin

For nuværende fremgår individuelle dagplejere ikke i Dagtilbudsregisteret, men målsætning er, at de på sigt vil blive omfattet.

Læs mere om dagplejere i Dagtilbudsregisteret

Dagtilbudsregisteret omfatter offentlige og private dagtilbud i på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Registeret kan modtage og udstille data vedr. disse institutioner og dermed bla. danne grundlag for Dagtilbudsportalen. Import og Eksport til Dagtilbudsregisteret sker via system-til-system tilslutning.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse og vedligehold af institutioner og disses brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Børne- og Undervisningsministeriet ejer Dagtilbudsregisteret.

Styrelsen for It og Læring (STIL) udvikler og driver Dagtilbudsregisteret og tilhørende tekniske import-/eksportgrænseflader.

Læs mere om Dagtilbudsregisteret

Det læser andre om