Alle politikker for Dagtilbudsregisteret

Oprettelse af institutioner

 • Institutioner skal oprettes i hierarkisk orden, dvs. at daginstitution skal oprettes før anvisningsenhed som igen skal oprettes inden alternativ adresse oprettes
 • Det står kommunerne frit for at oprette inst. efter behov

Ændring af institutionsoplysninger

 • Jfr navngivning af institutioner skal oplysninger vedr. institutionen opdateres hvis der sker ændringer. Denne vedligeholdelse er institutionens ejers ansvar.

Flytning af institutioner

 • Man kan flytte en anvisningsenhed fra en klynge/daginstitution til en anden inden for kommunens organisation
 • Man kan flytte en alternativ adresse fra en anvisningsenhed til en anden inden for kommunens organisation
Navngivning af institutioner

Nedlæggelse af institutioner

 • Nedlagte institutionsnumre genbruges ikke
 • Der understøttes ikke kaskadesletning af institutioner. Dvs. at underliggende institutioner skal slettes før moderinstitution kan slettes

Sammenlægning og opsplitning af institutioner

 • Registeret gemmer ikke oplysninger vedrørende sammenlægning/opsplitning af institutioner.

Hvilke institutioner må være i Dagtilbudsregisteret

Der er i den fællesoffentlige styregruppe mellem Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet og KL besluttet, at dagtilbudsregisteret pr. 30. aug. 2019 skal kunne indeholde følgende institutionstyper:

Institutionstype

Alder

Lov

Note

Fritidsklubber


Større børn fra 5. klasse

Dagtilbudsloven § 66

Fritidsklubber er med aht. AULA

Fritidshjem

Indskoling (0. - 3. klasse)

Dagtilbudsloven § 52

Det er i dag kun Københavns Kommune som anvender denne betegnelse

Fritidshjem er med aht. AULA

Daginstitutioner – kommunale, private, selvejende og udliciterede

Førskole

Dagtilbudsloven § 19, stk. 2, 3, 4 og 5


Dagplejere – kommunale (personoplysning)

Førskole

Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og 3.

Data om dagplejere leveres ikke i første release af dagtilbudsregisteret

Landsbyordninger

Førskole

Dagtilbudslovens § 19, stk. 2, ledelse iht. folkeskolelovens § 24aa


Det er kommunerne, som via de udviklede webservices, leverer data om institutioner til dagtilbudsregisteret.

Dagtilbudsregisteret går fra starten i luften med data modtaget fra Danmarks Statistik. Opdaterede data om dagtilbuddene leveres fra kommunerne. Dagplejere vil indledende ikke indgå i Dagtilbudsregisteret.

Adgang til at ændre i data via ImportService

 • Adgang til styres via IP-Ung og Tilslutning og hvor kommuner giver leverandører 
  adgang til at ændre i data for kommunernes institutioner

Kommuner og enkeltinstitutioner (ikke kommunale) uden administrativt system til vedligehold af Dagtilbudsregisteret

 • Kommunen eller enkeltinstitutionen skal berigtige over for STIL at det ikke er muligt at anvende Dagtilbudsregisterets (web)services til oprettelse, vedligehold og nedlæggelse af institutioner
 • Kommunen eller enkeltinstitutionen skal levere en liste over personer som må anmode om vedligehold af kommunens institutioner eller enkeltinstitutionen. Denne liste skal opdateres ved af- og tilgang af medarbejdere
 • Al henvendelse til STILs support vedr. ændringer i Dagtilbudsregisteret skal ske via sikker post

Adgang til at ændre i Dagtilbudsregistert via STIL Support indtastningsgrænseflader

 • STIL Support har adgang til at ændre i data uden forudgående tilladelse fra IP-Ung, Tilslutning eller ejere af institutionerne
 • Adgang til og handlinger i indtastningsgrænsefladen logges på organisationsniveau

Valideringsregler:

 • Alle felter i en oprettelse/opdatering valideres mod et XML-schema, der fastlægger type (numerisk, tekst dato) og bredde af alle felter, samt om et felt er obligatorisk eller frivilligt at medtage.
 • Alle kodede felter valideres mod prædefinerede kodetabeller. Fx kommunekode skal være blandt de 3-4 cifret officielle kommunekode.
 • Adressefelter valideres mod Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA)*.
 • P-nummer skal være aktivt jævnfør CVR*.
  • Det er ikke krævet at p-nummeret skal være unikt på tværs af registeret, og heraf følger at flere institutioner kan have samme p-nummer.
  • Det kontrolleres ikke om der er overensstemmelse mellem navn/adresse i dagtilbudsregisteret og cvr-registeret.
  • Det kontrolleres ikke om p-nummeret tilhører en relevant branche
  • Det kontrolleres ikke om CVR-nummeret tilhører en administrativ enhed (kommune)
 • Til enhver daginstitution skal der mindst være tilknyttet en anvisningsenhed*
 • Der kontrolles ikke imod dobbeltoprettelse af institutioner
  • Tjekkes ikke at kombinationen af daginstitutionsnavn og adm. kommunekode er unik
  • Tjekkes ikke at kombinationen af anvisningsenhedsnavn, adgangsadresse er unik indenfor en kommune.
  • Tjekkes ikke at kombinationen af alternativadressenavn, adresse er unik indenfor en kommune.
 • Det er tilladt at ændre institutionstype
 • Det er tilladt at ændre adm. kommunekode
 • Det er tilladt at ændre lovgrundlagskode
 • Det er tilladt at ændre ejerformkode

*Tjekkes ved oprettelse/ændring samt ved månedlige kørsler.

Adgang til at udtrække data fra registeret via ExportService

 • ExportServicen er åben for alle. Det kræver dog en oprettelse i IP-Ung, Dagtilbuds-, Institutions- eller Udbyderregisteret og Tilslutning

Adgang til data via hjemmeside

Adgang til at udtrække data i .csv-format

 • På ovenstående hjemmeside kan der trækkes datasæt i .csv-format for kommuneniveau og samtlige institutioner.