Alle politikker for Dagtilbudsregisteret

Oprettelse af institutioner

 • Institutioner skal oprettes i hierarkisk orden, dvs. at daginstitution skal oprettes før anvisningsenhed som igen skal oprettes inden alternativ adresse oprettes
 • For kommunale og selvejende dagtilbud er det kommunens opgave at oprette, ajourføre og nedlægge dagtilbud i kommunen. For private dagtilbud er det det private dagtilbuds ejer, der har ansvar for at oprette, ajourføre og nedlægge dagtilbuddet.

 • Kommunen og de private dagtilbud skal oprette de dagtilbud, der eksisterer.


Ændring af institutionsoplysninger

 • Jf. Institutioners stamoplysninger skal oplysninger vedr. institutionen opdateres hvis der sker ændringer. Denne vedligeholdelse er institutionens ejers ansvar (for kommunale og selvejende institutioner er kommunen ansvarlig, mens det for private tilbud er tilbuddets ejer). 

Flytning af anvisningsenheder

 • Man kan flytte en anvisningsenhed fra en klynge/daginstitution til en anden inden for kommunens organisation
 • Man kan flytte en alternativ adresse fra en anvisningsenhed til en anden inden for kommunens organisation

Nedlæggelse af institutioner

 • Nedlagte institutionsnumre genbruges ikke
 • Der understøttes ikke kaskadesletning af institutioner. Dvs. at underliggende institutioner skal slettes før moderinstitution kan slettes

Sammenlægning og opsplitning af institutioner

 • Registeret gemmer ikke oplysninger vedrørende sammenlægning/opsplitning af institutioner.

Hvilke institutioner må være i Dagtilbudsregisteret

Der er i den fællesoffentlige styregruppe mellem Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet og KL besluttet, at dagtilbudsregisteret pr. 30. aug. 2019 skal kunne indeholde følgende institutionstyper:

Institutionstype

Alder

Lov

Note

Fritidsklubber


Større børn fra 5. klasse

Dagtilbudsloven § 66

Fritidsklubber er med aht. AULA

Fritidshjem

Indskoling (0. - 3. klasse)

Dagtilbudsloven § 52

Det er i dag kun Københavns Kommune som anvender denne betegnelse

Fritidshjem er med aht. AULA

Daginstitutioner – kommunale, private, selvejende og udliciterede

Førskole

Dagtilbudsloven § 19, stk. 2, 3, 4 og 5


Dagplejere – kommunale (personoplysning)

Førskole

Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og 3.

Data om dagplejere leveres ikke i første release af dagtilbudsregisteret

Landsbyordninger

Førskole

Dagtilbudslovens § 19, stk. 2, ledelse iht. folkeskolelovens § 24aa


Det er kommunerne, som via de udviklede webservices, leverer data om institutioner til dagtilbudsregisteret.

Dagtilbudsregisteret går fra starten i luften med data modtaget fra Danmarks Statistik. Opdaterede data om dagtilbuddene leveres fra kommunerne. Dagplejere vil i udgangspunktet ikke blive registreret individuelt i Dagtilbudsregisteret.

Adgang til at ændre i data via ImportService

 • Adgang til styres via IP-Ung og Tilslutning og hvor kommuner giver leverandører 
  adgang til at ændre i data for kommunernes institutioner

Kommuner og enkeltinstitutioner (ikke kommunale) uden administrativt system til vedligehold af Dagtilbudsregisteret

 • Kommunen eller enkeltinstitutionen skal berigtige over for STIL at det ikke er muligt at anvende Dagtilbudsregisterets (web)services til oprettelse, vedligehold og nedlæggelse af institutioner. Der skal derfor kunne gøres rede for hvorfor Kommunen eller enkeltinstitutionen ikke ser sig i stand til at anskaffe et administrativt system til formålet.
 • Kun institutioner registreret i CVR kan vedligeholdes i Dagtilbudsregistret af STILs support. CVR-/p-nummer skal oplyses til supporten ved henvendelse.

Adgang til at ændre i Dagtilbudsregistert via STILs Support indtastningsgrænseflader

 • STILs support har adgang til at ændre i data uden forudgående tilladelse fra Integrationsplatformen, Tilslutning eller ejere af institutionerne
 • Adgang til og handlinger i indtastningsgrænsefladen logges på organisationsniveau

Valideringsregler:

 • Alle felter i en oprettelse/opdatering valideres mod et XML-schema, der fastlægger type (numerisk, tekst dato) og bredde af alle felter, samt om et felt er obligatorisk eller frivilligt at medtage.
 • Alle kodede felter valideres mod prædefinerede kodetabeller. Fx kommunekode skal være blandt de 3-4 cifret officielle kommunekode.
 • Adressefelter valideres mod Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA)*.
 • P-nummer skal være aktivt jævnfør CVR*.
  • Det er ikke krævet at p-nummeret skal være unikt på tværs af registeret, og heraf følger at flere institutioner kan have samme p-nummer.
  • Det kontrolleres ikke om der er overensstemmelse mellem navn/adresse i dagtilbudsregisteret og cvr-registeret.
  • Det kontrolleres ikke om p-nummeret tilhører en relevant branche
  • Det kontrolleres ikke om CVR-nummeret tilhører en administrativ enhed (kommune)
 • Til enhver daginstitution skal der mindst være tilknyttet en anvisningsenhed*
 • Der kontrolles ikke imod dobbeltoprettelse af institutioner
  • Tjekkes ikke at kombinationen af daginstitutionsnavn og adm. kommunekode er unik
  • Tjekkes ikke at kombinationen af anvisningsenhedsnavn, adgangsadresse er unik indenfor en kommune.
  • Tjekkes ikke at kombinationen af alternativadressenavn, adresse er unik indenfor en kommune.

OBS: Det er muligt at ændre nedenstående 4 punkter, men hvis der sker ændringer betragtes det som en ny institution, og derfor anbefales det, at man nedlægger institutionen og opretter en ny.

 • Det er tilladt at ændre institutionstype
 • Det er tilladt at ændre adm. kommunekode
 • Det er tilladt at ændre lovgrundlagskode
 • Det er tilladt at ændre ejerformkode

*Tjekkes ved oprettelse/ændring samt ved månedlige kørsler.

Adgang til at udtrække data fra registeret via ExportService

 • ExportServicen er åben for alle. Det kræver dog en oprettelse i IP-Ung, Dagtilbuds-, Institutions- eller Udbyderregisteret og Tilslutning

Adgang til data via hjemmeside

Adgang til at udtrække data i .csv-format

 • På ovenstående hjemmeside kan der trækkes datasæt i .csv-format for kommuneniveau og samtlige institutioner.