Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dagplejere registreres i første omgang ikke individuelt i Dagtilbudsregisteret.

I stedet registreres grupper af dagplejere. Det er op til den enkelte kommune at finde en organisation for og navne til disse grupper af dagplejere i Dagtilbudsregisteret.

I forbindelse med AULA har det vist sig mest hensigtsmæssigt at gruppere dagplejere i områder på niveauet Anvisningsenhed. Hensigten er at undgå alt for mange individuelle AULA-sites og den omfattende administration (af både AULA og Unilogin) som dette ville medføre.


Sådan kan du oprette kommunens dagplejere i Dagtilbudsregisteret (og Unilogin)

Dagtilbudsregisteret

Opdel dagplejerne i områder
  • Dette kan gøres på baggrund af allerede eksisterende opdelinger eller helt nye.
  • Der skal mindst være et område for dagplejere pr. kommune.
Opret områderne i Dagtilbudsregisteret

Al oprettelse og vedligehold af institutioner (herunder ovennævnte områder) i Dagtilbudsregisteret sker i det administrative system, som kommunen benytter til vedligehold af Dagtilbudsregisteret (det kan fx være i jeres pladsanvisningssystem). Kontakt jeres leverandør af administrativt system, hvis I er i tvivl om hvordan og hvornår I kan gå i gang.

Unilogin

Opret dagplejere, børn og forældre/kontaktpersoner som brugere på de relevante anvisningsenheder

Selvom dagplejere ikke oprettes individuelt i Dagtilbudsregisteret skal de oprettes som individuelle brugere i Unilogin

Dagtilbudsregisteret

For nuværende oprettes individuelle dagplejere ikke i Dagtilbudsregisteret  • No labels