Dagplejere vil i udgangspunktet ikke blive registreret individuelt i Dagtilbudsregisteret.

I stedet registreres grupper af dagplejere. Det er op til den enkelte kommune at finde en organisation for og navne til disse grupper af dagplejere i Dagtilbudsregisteret.

I forbindelse med AULA har det vist sig mest hensigtsmæssigt at gruppere dagplejere i områder på niveauet Anvisningsenhed. Hensigten er at undgå alt for mange individuelle AULA-sites og den omfattende administration (af både AULA og Unilogin) som dette ville medføre.


Sådan kan du oprette kommunens dagplejere i Dagtilbudsregisteret (og Unilogin)

Dagtilbudsregisteret

Opdel dagplejerne i områder
  • Dette kan gøres på baggrund af allerede eksisterende opdelinger eller helt nye.
  • Der skal mindst være et område for dagplejere pr. kommune.
Opret områderne i Dagtilbudsregisteret
  • Kommunen skal først oprette områderne på daginstitutionsniveau for herefter at oprette på Anvisningsenhedsniveau
  • Områderne oprettes med et p-nummer under kommunens CVR-nummer

Al oprettelse og vedligehold af institutioner (herunder ovennævnte områder) i Dagtilbudsregisteret sker i det administrative system, som kommunen benytter til vedligehold af Dagtilbudsregisteret (det kan fx være i jeres pladsanvisningssystem). Kontakt jeres leverandør af administrativt system, hvis I er i tvivl om hvordan og hvornår I kan gå i gang.

Selvom områderne ikke er udtryk for fysiske institutioner skal betingelserne for oprettelse af Anvisningsenheder overholdes. Det betyder bla. at der skal påføres en adresse. Denne adresse kan være forvaltningens eller en anden kommunal adresse, men bør stemme overens med p-nummerets adresse i CVR.

Unilogin

Opret dagplejere, børn og forældre/kontaktpersoner som brugere på de relevante anvisningsenheder

Selvom dagplejere ikke oprettes individuelt i Dagtilbudsregisteret skal de oprettes som individuelle brugere i Unilogin

Dagtilbudsregisteret

For nuværende oprettes individuelle dagplejere ikke i Dagtilbudsregisteret