Brugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret

Denne håndbog vejleder om brug og vedligeholdelse af Dagtilbudsregistret. Håndbogen beskriver bl.a., hvordan kommuner og private dagtilbud kan oprette, nedlægge og ændre daginstitutioner og anvisningsenheder i registeret. 

Brugerhåndbog for Dagtilbudsregisteret

Dagtilbudsregisteret tilbyder er række services til at udtrække (udadgående) og ajourføre (indadgående) data i dagtilbudsregisteret. Servicerne er tænkt anvendt af leverandører af administrative systemer på dagtilbudsområdet og andre med behov for at udstille data på området, herunder dagtilbudsportalen, Unilogin m.fl..

Servicerne dataunderstøtter en brugergrænsefalde, hvori BSM eller STIL manuelt kan vedligehold data i registeret.

Servicerne anvender SOAP protokollen, og ligger bag STILs Integrationsplatform, der varetager alt bruger- og rettighedsstyring.

Tilslutning til services (produktion såvel som test) sker udelukkende via STILs Integrationsplatform.


Alle services kræver https og anvender "Basic Authentication".

Dagtilbudsregisteret udstiller et autoritativt institutionsnummer, som kan bruges som nøgle i systemer, som har brug for en entydigt identifikation af institutionen.

Strukturen for dagtilbudsregisteret følger den datamodel, som er besluttet for dagtilbudsregisteret.

Dette institutionsnummer kan fx bruges som nøgle for import af brugere til Skolegrunddata. Instiutionsnummeret kan dermed udgøre brugerens insitutionstilknytning.

Brugerne kan - på baggrund af importen - bruge Unilogin til fx AULA , læringsplatforme eller læremidler på dagtilbudsområdet.

Data om brugerne kan - efter aftale med dataansvarlige - hentes af tredjepart (fx AULA) og bruges til rettighedsstyring.

SkoleGrunddata registrerer og udstiller brugere, deres indbyrdes relationer og brugernes tilknytning til institutioner. Relationerne og institutionstilknytninger bruges til at sikre at brugerne kan komme de rigtige steder hen og til at sikre at brugere kun kan få adgang til de oplysninger og data som er relevante for dem. Derfor er det essentielt at relationer og institutionstilkytning fremgår datagrundlaget for importen.

Tilknytning af brugere til institutioner fra dagtilbudsregisteret.

Ønsker du at oprette brugere i Unilogin på dagtilbudsområdet skal brugerne have en institutionstilknytning til en institution som er registreret i dagtilbudsregisteret med CVR/P-nummer (jfr. dagtilbudsregisterets Datamodel).

Registrering af institutionen med CVR/P-nummer er en forudsætning for at institutionens dataadgange kan administreres i Tilslutning.

CVR/P-nummeret er en forudsætning for at institutionens dataadgange kan administreres i Tilslutning.

Det betyder at brugere i Unilogin udelukkende kan oprettes på på institutioner af typen Anvisningsenhed eller Alternative adresser (lokalitet).