Det er - for kommuner og enkeltinstitutioner (ikke kommunale) uden eget administrativt system for vedligehold af institutionsoplysninger i Dagtilbudsregisteret - muligt at oprette, nedlægge og opdatere institutioner via STILs support.

Som udgangspunkt skal alle institutioner i Dagtilbudsregisteret vedligeholdes via de services som STIL stiller til rådighed.

Har kommunen eller den enkelte (ikke kommunale) institution ikke mulighed for at anvende disse services, vil det være muligt at indmelde ændringer til STILs support, som derefter vil foretage ændringerne i Dagtilbudsregisteret.

Hvem må oprette, vedligeholde og nedlægge institutioner via STIL's support

Sådan gør du

Kommunen/enkeltinstitutionen opretter en supportsag hos STIL

Kommunen/enkeltinstitutionen trækker det aktuelle hierarki fra Dagtilbudsregisteret

Kommunen/enkeltinstitutionen laver de ønskede ændringer/nedlæggelser/tilføjelser i udtrækket

Husk at overholde strukturen fra udtrækket - læs evt. mere om datamodellen, så du er sikker på at alt kommer med

Den udpegede person fra Kommunen/enkeltinstitutionen sender rettelserne til STIL med sikker post

STIL modtager ændringerne, kvitterer i supportsagen og giver et estimat på hvornår ændringerne kan forventes at slå igennem

STIL foretager ændringerne i Dagtilbudsregisteret

STIL trækker det ny hierarki i Dagtilbudsregisteret og påfører det supportsagen

Kommunen/enkeltinstitutionen kontrollerer udtrækket fra supportsagen og visningen i Dagtilbudsregisteret og kvitterer - i supportsagen - derefter for ændringerne

STIL afslutter sagen