Det er - for kommuner og enkeltinstitutioner (ikke kommunale) uden eget administrativt system for vedligehold af institutionsoplysninger i Dagtilbudsregisteret - muligt at oprette, nedlægge og opdatere institutioner via STILs support.

Som udgangspunkt skal alle institutioner i Dagtilbudsregisteret vedligeholdes via de services som STIL stiller til rådighed.

Har kommunen eller den enkelte (ikke kommunale) institution ikke mulighed for at anvende disse services, vil det være muligt at indmelde ændringer til STILs support, som derefter vil foretage ændringerne i Dagtilbudsregisteret.

Hvem må oprette, vedligeholde og nedlægge institutioner via STIL's support

Sådan gør du

Kommunen/enkeltinstitutionen opretter en supportsag hos STIL

Opret en supportsag

Hvis du allerede kender dit dagtilbuds institutionsnummer skal det angives i sagen

Hvis det er første gang du opretter en supportsag kan du læse mere her:

Sådan opretter du dig som bruger i supportportalen

A. Er dit dagtilbud registreret - men med forkerte oplysninger - skal du kopiere de aktuelle oplysninger (og evt. supplere med et skærmdump) og notere i supportsagen hvad der skal ændres 

Det er en god ide at kontrollere om dit dagtilbuds stamoplysninger er registreret korrekt i CVR. Skulle oplysningerne i ikke være ajourførte, gøres dette i CVR.

CVR-oplysningerne bliver brugt af STILs support under oprettelse og vedligehold i Dagtilbudsregisteret. Der udføres ikke tilretninger i Dagtilbudsregistertet som afviger fra oplysningerne i CVR.

B. Er dit dagtilbud ikke registreret skal du - i supportsagen - notere alle relevante (jfr. datamodellen) oplysninger for dit dagtilbud 

  • Både niveauerne Daginstitution og Anvisningsenhed skal beskrives, for at der kan oprettes et dagtilbud i Dagtilbudsregisteret.
  • Felterne daginstitutionsNummer og EnhedsNummer kan ikke udfyldes hvis dit dagtilbud endnu ikke er registreret.
  • CVRNummer eller PNummer skal altid udfyldes når STILs support skal vedligeholde Dagtilbudsregisteret. CVR-oplysningerne sikrer at der er overensstemmelse mellem CVR og Dagtilbudsregisteret og bruges fx også hvis der senere skal kunne oprettes brugere i forbindelse med Unilogin.

STIL foretager ændringerne i Dagtilbudsregisteret

Kommunen/enkeltinstitutionen kontrollerer ændringerne i supportsagen og visningen i Dagtilbudsregisteret og kvitterer - i supportsagen - derefter for ændringerne

STIL afslutter sagen