OversigtTabel og feltbeskrivelse

Daginstitution(/klynge/forældrebestyrelsesniveau)

Den logiske enhed, som er kendetegnet ved at have en forældrebestyrelse. Det kan være tale om en institution eller en klynge af institutioner. En Daginstitution skal mindst have en Anvisningsenhed. Enheden er knyttet til en kommune via feltet admKommuneKode

Der kan IKKE tilknyttes brugere (Unilogin) til denne enhed.

Feltnavn

Feltbeskrivelse

Format

Obligatorisk

Bemærkning

daginstitutionsNummer

Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

Ja, nøgle

Daginstitutionens/klyngens institutionsnummer.

daginstitutionsNavn

Daginstitutionens navn

Tekst (max 132 tegn)

Ja

Daginstitutionens/klynge navn

ejerformKode

Ejerform

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja


lovgrundlagKode

Lovgrundlag

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja


admKommuneKode

Kommunekode

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja

Kommunekode, for administrativ ejer.

Anvisningsenhed

Den enhed hvor børn bliver anvist til pasning. Udover anvisningsenhedens adresse, kan institutionen have flere alternative adresser.

Der kan tilknyttes brugere (Unilogin) til denne enhed såfremt denne er registreret med CVR/p-nummer.

Feltnavn

Felt

Format

Obligatorisk

Bemærkning

EnhedsNummer

Anvisningsenhedens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

Ja, nøgle

Anvisningsenhedens institutionsnummer.

EnhedsNavn

Anvisningsenhedens navn

Tekst (max 132 tegn)

Ja

Anvisningsenhedens navn

Adresse

Adresse

Flere felter (se definition herunder)

Ja

Enhedens adresse

InstType3

InstType

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja

Institutionstype

Email

Email

Tekst (max 132 tegn)

Nej

E-mailadresse

TelefonNummer

Telefon

Tekst (max 20 tegn)

Nej

Telefonnummer

CVRNummer

CVR-nummer*

Tekst (8 tegn)

Nej, Auto

Enhedens CVR-nummer

PNummer

p-nummer*

Tekst (10 tegn)

Ja

Enhedens p-nummer

Felter markeret med * valideres i CVR. CVRNummer udfyldes automatisk pga. af opslag af PNummer i CVR.

Alternative adresser (lokalitet)

Anvisningsenhedens alternative (fysiske) adresser. 

Der kan tilknyttes brugere (Unilogin) til denne enhed såfremt denne er registreret med CVR/p-nummer.

Feltnavn

Felt

Format

Obligatorisk

Bemærkning

AlternativadresseNummer

Adressens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

Ja, nøgle

Lokalitetens institutionsnummer

AlternativadresseNavn

Navn på inst. på den alternative adresse

Tekst (max 132 tegn)

Ja

Navn på alternativ lokalitet

Adresse

Adresse

Flere felter (se definition herunder)

Ja

Lokalitetens adresse

CVRNummer

CVR-nummer*

Tekst (8 tegn)

Nej, auto

Lokalitetens CVR-nummer

PNummer

p-nummer*

Tekst (10 tegn)

Nej

Lokalitetens p-nummer

Felter markeret med * valideres i CVR. CVRNummer udfyldes automatisk pga. af opslag af PNummer i CVR.

Definitioner

Institutionsnummer

Institutionsnummeret skal være på 1 tegn + 5 cifre. I første omgang præfixes alle institutioner med et "G".

Adresse

Feltnavn

Felt

Format

Obligatorisk

Bemærkning

DawaID

DawaId

Tekst (max 50 tegn)

Auto

Universel identifikation af adressen

VejNavn

Vejnavn*

Tekst (max 40 tegn)

Ja

Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver

VejKode

Vejkode*

Heltal

Auto

Vejkode

HusNummer

Husnr*

Tekst (max 4 tegn)

Ja

Husnummer. Max 4 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav

SupplerendeBynavn

Supplerendebynavn

Tekst (max 34 tegn)

Nej, auto

Det supplerende bynavn

PostNummer

Postnr*

Tekst (4 tegn)

Ja

Postnummer

ByNavn

Bynavn

Tekst (max 50 tegn)

Auto

Bynavn/postdistrikt

KommuneKode

Kommunekode*

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja

Beliggenhedskommunekoden

Etage

Etage*

Tekst (max 2 tegn)

Nej

Etagebetegnelse

Doer

Dør*

Tekst (max 10 tegn)

Nej

Dørbetegnelse

Geobredde

Geobredde

Tekst (max 20 tegn)

Auto

Breddegrad (E)

Geolaengde

Geolængde

Tekst (max 20 tegn)

Auto

Længdegrad (N)

Felter markeret med * anvendes til opslag og validering af adresse i DAWA. Registeret beriges, ud fra adressen, med yderligere data (auto) fra DAWA.  


Ejerform

EjerformKodeEjerformNavn
1"Kommunal"
2"Selvejende"
3"Private"
4"Udliciteret"

Lovgrundlag

LovgrundlagKode

Lovgrundlag

1

"Daginstitution, kommunal (Dagtilbudsloven, § 19, stk. 2)"

2

"Daginstitution, selvejende (Dagtilbudsloven § 19, stk. 3)"

3

"Daginstitution, udliciteret (Dagtilbudsloven § 19, stk. 4)"

4

"Daginstitution, privat (Dagtilbudsloven § 19, stk. 5)"

5

Puljeordning, privat (Dagtilbudsloven § 101 eller §102)

6

Landsbyordning, kommunal (dagtilbudsloven, § 19, stk. 2 og folkeskolelovens § 24a)

7

Klubtilbud mv., kommunal (Dagtilbudsloven § 66, stk. 2)

8

Fritidshjem, kommunal (Dagtilbudsloven § 52, stk. 2)

9

Særlige dagtilbud (Serviceloven § 32)

10

Dagplejer, kommunal (Dagtilbudsloven § 21, stk. 2)

11

Dagplejer, privat (Dagtilbudsloven § 21, stk. 3)

12

Klubtilbud mv., selvejende (Dagtilbudsloven), § 66, stk. 3

13

Klubtilbud mv., privat (Dagtilbudsloven § 66, stk. 5)

14

Klubtilbud mv., udliciteret (Dagtilbudsloven § 66, stk. 4)

15

Fritidshjem, selvejende (Dagtilbudsloven § 52, stk. 3)

16

Fritidshjem, privat (Dagtilbudsloven § 52, stk. 5)

17

Fritidshjem, udliciteret (Dagtilbudsloven § 52, stk. 4)

18

Særlige klubtilbud (Serviceloven § 36)

99

Øvrige (fx administrative koder til børn udenfor tilbud)


Institutionstype

InstTypeKode

InstType

6010

"Vuggestue (0-2 år)"

6011

"Børnehave (3-5 år)"

6012

"Aldersintegreret institution (0-5 år)"

6013"Dagpleje"
6014

"Børnehave (2-5 år)"

6020"Fritidshjem"
6021

"Klubtilbud"

6022

"Særlige dagtilbud"

6023"Særlige klubtilbud"
9999"Øvrige (fx børn uden for tilbud)"

Krydsvalidering af ejerform, lovgrundlag og InstType

Ved indsættelse og opdatering af Daginstitution og Anvisningsenheder, vil disse tre typer derfor blive krydsvalideret, hvor nedenstående kombinationer er lovmedholdelige:

DaginstitutionAnvisningsenhed.           
EjerformLovgrundlagInstType
1 - Kommunal1 - "Daginstitution, kommunal (Dagtilbudsloven, § 19, stk. 2)"


6010 - "Vuggestue (0-2 år)"
6011 - "Børnehave (3-5 år)"
6012 - "Aldersintegreret institution (0-5 år)"
6 - "Landsbyordning, kommunal(dagtilbudsloven, § 19, stk. 2 og folkeskolelovens § 24a)"6010 - "Vuggestue (0-2 år)"
6011 - "Børnehave (3-5 år)"
6012 - "Aldersintegreret institution (0-5 år)"
7 - "Klubtilbud mv., kommunal(Dagtilbudsloven § 66, stk. 2)"6021 - "Klubtilbud"
8 - "Fritidshjem, kommunal(Dagtilbudsloven § 52, stk. 2)"6020 - "Fritidshjem"
9 - "Særlige dagtilbud(Serviceloven § 32)"6022 - "Særlige dagtilbud"
10 - "Dagplejer, kommunal(Dagtilbudsloven § 21, stk. 2)"6013 - "Dagpleje"
18 - "Særlige klubtilbud (Serviceloven § 36)"6023 - "Særlige klubtilbud"
99 - "Øvrige (fx administrative koder til børn udenfor tilbud)"9999 - "Øvrige (fx børn uden for tilbud)"
2 - Selvejende2 - "Daginstitution, selvejende(Dagtilbudsloven § 19, stk. 3)"6010 - "Vuggestue (0-2 år)"
6011 - "Børnehave (3-5 år)"
6012 - "Aldersintegreret institution (0-5 år)"
9 - "Særlige dagtilbud(Serviceloven § 32)"6022 - "Særlige dagtilbud"
12 - "Klubtilbud mv., selvejende (Dagtilbudsloven), § 66, stk. 3"6021 - "Klubtilbud"
15 - "Fritidshjem, selvejende (Dagtilbudsloven § 52, stk. 3)"6020 - "Fritidshjem"
18 - "Særlige klubtilbud (Serviceloven § 36)"6023 - "Særlige klubtilbud"
3 - Privat4 - "Daginstitution, privat(Dagtilbudsloven § 19, stk. 5)"6010 - "Vuggestue (0-2 år)"
6011 - "Børnehave (3-5 år)"
6012 - "Aldersintegreret institution (0-5 år)"
5 - "Puljeordning, privat(Dagtilbudsloven § 101 eller §102)"6010 - "Vuggestue (0-2 år)"
6011 - "Børnehave (3-5 år)"
6012 - "Aldersintegreret institution (0-5 år)"
6013 - "Dagpleje"
9 - "Særlige dagtilbud(Serviceloven § 32)"6022 - "Særlige dagtilbud"
11 - "Dagplejer, privat (Dagtilbudsloven § 21, stk. 3)"6013 - "Dagpleje"
13 - "Klubtilbud mv., privat (Dagtilbudsloven § 66, stk. 5)"6021 - "Klubtilbud"
16 - "Fritidshjem, privat (Dagtilbudsloven § 52, stk. 5)"6020 - "Fritidshjem"
18 - "Særlige klubtilbud (Serviceloven § 36)"6023 - "Særlige klubtilbud"
4 - Udliciteret3 - "Daginstitution, udliciteret(Dagtilbudsloven § 19, stk. 4)"6010 - "Vuggestue (0-2 år)"
6011 - "Børnehave (3-5 år)"
6012 - "Aldersintegreret institution (0-5 år)"
9 - "Særlige dagtilbud(Serviceloven § 32)"6022 - "Særlige dagtilbud"
14 - "Klubtilbud mv., udliciteret (Dagtilbudsloven § 66, stk. 4)"6021 - "Klubtilbud"
17 - "Fritidshjem, udliciteret (Dagtilbudsloven § 52, stk. 4)"6020 - "Fritidshjem"
18 - "Særlige klubtilbud (Serviceloven § 36)"6023 - "Særlige klubtilbud"


KommuneKode

3-4 cifret standard kommundekode (samt 999 som testkode)

Oversigt


Tabel og feltbeskrivelse

Daginstitution(/klynge/forældrebestyrelsesniveau)

Den logiske enhed, som er kendetegnet ved at have en forældrebestyrelse. Det kan være tale om en institution eller en klynge af institutioner. En Daginstitution skal mindst have en Anvisningsenhed. Enheden er knyttet til en kommune via feltet admKommuneKode

Der kan IKKE tilknyttes brugere (Unilogin) til denne enhed.

Feltnavn

Feltbeskrivelse

Format

Obligatorisk

Bemærkning

daginstitutionsNummer

Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

Ja, nøgle

Daginstitutionens/klyngens institutionsnummer.

daginstitutionsNavn

Daginstitutionens navn

Tekst (max 132 tegn)

Ja

Daginstitutionens/klynge navn

ejerformKode

Ejerform

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja


lovgrundlagKode

Lovgrundlag

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja


admKommuneKode

Kommunekode

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja

Kommunekode, for administrativ ejer.

Anvisningsenhed

Den enhed hvor børn bliver anvist til pasning. Udover anvisningsenhedens adresse, kan institutionen have flere alternative adresser.

Der kan tilknyttes brugere (Unilogin) til denne enhed såfremt denne er registreret med CVR/p-nummer.

Feltnavn

Felt

Format

Obligatorisk

Bemærkning

EnhedsNummer

Anvisningsenhedens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

Ja, nøgle

Anvisningsenhedens institutionsnummer.

EnhedsNavn

Anvisningsenhedens navn

Tekst (max 132 tegn)

Ja

Anvisningsenhedens navn

Adresse

Adresse

Flere felter (se definition herunder)

Ja

Enhedens adresse

InstType3

InstType

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja

Institutionstype

Email

Email

Tekst (max 132 tegn)

Nej

E-mailadresse

TelefonNummer

Telefon

Tekst (max 20 tegn)

Nej

Telefonnummer

CVRNummer

CVR-nummer*

Tekst (8 tegn)

Nej, Auto

Enhedens CVR-nummer

PNummer

p-nummer*

Tekst (10 tegn)

Nej

Enhedens p-nummer

Felter markeret med * valideres i CVR. CVRNummer udfyldes automatisk pga. af opslag af PNummer i CVR.

Alternative adresser (lokalitet)

Anvisningsenhedens alternative (fysiske) adresser. 

Der kan tilknyttes brugere (Unilogin) til denne enhed såfremt denne er registreret med CVR/p-nummer.

Feltnavn

Felt

Format

Obligatorisk

Bemærkning

AlternativadresseNummer

Adressens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

Ja, nøgle

Lokalitetens institutionsnummer

AlternativadresseNavn

Navn på inst. på den alternative adresse

Tekst (max 132 tegn)

Ja

Navn på alternativ lokalitet

Adresse

Adresse

Flere felter (se definition herunder)

Ja

Lokalitetens adresse

CVRNummer

CVR-nummer*

Tekst (8 tegn)

Nej, auto

Lokalitetens CVR-nummer

PNummer

p-nummer*

Tekst (10 tegn)

Nej

Lokalitetens p-nummer

Felter markeret med * valideres i CVR. CVRNummer udfyldes automatisk pga. af opslag af PNummer i CVR.

Definitioner

Institutionsnummer

Institutionsnummeret skal være på 1 tegn + 5 cifre. I første omgang præfixes alle institutioner med et "G".

Adresse

Feltnavn

Felt

Format

Obligatorisk

Bemærkning

DawaID

DawaId

Tekst (max 50 tegn)

Auto

Universel identifikation af adressen

VejNavn

Vejnavn*

Tekst (max 40 tegn)

Ja

Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver

VejKode

Vejkode*

Heltal

Auto

Vejkode

HusNummer

Husnr*

Tekst (max 4 tegn)

Ja

Husnummer. Max 4 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav

SupplerendeBynavn

Supplerendebynavn

Tekst (max 34 tegn)

Nej, auto

Det supplerende bynavn

PostNummer

Postnr*

Tekst (4 tegn)

Ja

Postnummer

ByNavn

Bynavn

Tekst (max 50 tegn)

Auto

Bynavn/postdistrikt

KommuneKode

Kommunekode*

Heltal, kodet (se definition herunder)

Ja

Beliggenhedskommunekoden

Etage

Etage*

Tekst (max 2 tegn)

Nej

Etagebetegnelse

Doer

Dør*

Tekst (max 10 tegn)

Nej

Dørbetegnelse

Geobredde

Geobredde

Tekst (max 20 tegn)

Auto

Breddegrad (E)

Geolaengde

Geolængde

Tekst (max 20 tegn)

Auto

Længdegrad (N)

Felter markeret med * anvendes til opslag og validering af adresse i DAWA. Registeret beriges, ud fra adressen, med yderligere data (auto) fra DAWA.  

Ejerform

EjerformKode

EjerForm

1

Kommunal

2

Selvejende

3

Private

Lovgrundlag

LovgrundlagKode

Lovgrundlag

1

Kommunal, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 2

2

Selveje, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 3

3

Udliciteret, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 4

4

Privatinstitution, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 5

5

Puljeordning, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 101 og §102

6

LBO, Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 19, stk. 2, ledelse iht. folke-skolelovens § 24a

7FritidsklubberBekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 66
8FritidshjemBekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 52
9

Specialinstitution under Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven) § 32 eller § 36

10DagplejerBekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), § 21

Institutionstype

InstTypeKode

InstType

6010

Alderen omkring 0-2 år

6011

Alderen omkring 3-5 år

6012

Alderen omkring 0-5 år

6013

Dagpleje

6014

Alderen omkring 2-5 år

6020

Fritidshjem

6021Fritidsklubber
6022Specialinstitutioner


KommuneKode

3-4 cifret standard kommundekode (samt 999 som testkode)