Dagtilbudsregisteret tilbyder er række services til at udtrække (udadgående) og ajourføre (indadgående) data i dagtilbudsregisteret. Servicerne er tænkt anvendt af leverandører af administrative systemer på dagtilbudsområdet og andre med behov for at udstille data på området, herunder dagtilbudsportalen, Unilogin m.fl..

Servicerne dataunderstøtter en brugergrænsefalde, hvori BSM eller STIL manuelt kan vedligehold data i registeret.

Servicerne anvender SOAP protokollen, og ligger bag STILs Integrationsplatform, der varetager alt bruger- og rettighedsstyring.

Tilslutning til services (produktion såvel som test) sker udelukkende via STILs Integrationsplatform.

Alle services kræver https og anvender "Basic Authentication".

Oversigt over services

NavnBeskrivelseProtokol
ImportServiceOpret, opdater, og slet institutioner i registeretSOAP
ExportServiceUdtræk institutionsoplysninger fra registeret, kodetabeller mm.  SOAP
I nogle tilfælde kan der være uoverensstemmelse mellem CVR og Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA).

Dette skyldes at adresseoplysninger i CVR ikke i alle tilfælde er blevet valideret mod Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA). Årsagen til dette er at CVR først for nyligt (omkring 2017) er begyndt at validere adressen ved oprettelse og opdatering.

Hvis det sker skal adresseoplysningerne opdateres i CVR.

CVR

Danmarks Adresseregister (DAR/DAWA)