Dagtilbudsregisteret vedligeholdes ved hjælp tekniske grænseflader (system til system). Derfor er det nødvendigt at tilslutte de administrative systemer, som I bruger til dagligt, til Dagtilbudsregisteret, via disse grænseflader.

Den faktiske tilslutning skal foretages af leverandøren af dit administrative system. STIL er i løbende dialog med leverandører af administrative systemer til dagtilbudsområdet og kan derfor vejlede dem i, hvilke opgaver der skal løses i forbindelse med tilslutning.

Som udgangspunkt skal der sondres mellem at aflevere og vedligeholde data om dagtilbud og at se data om dagtilbud. Det er to forskellige tilslutninger, som stiller forskellige krav til systemleverandøren.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke har et system til at vedligeholde og oprette institutioner?

Tilslutningsprocessen (Aflever data)

Undersøg om I opfylder forudsætningerne for at blive tilsluttet Integrationsplatformen og Tilslutning

Kontakt STIL support (jfr. forudsætninger for at blive tilsluttet) for at blive oprettet som Udbyder

Bliv oprettet som Udbyder og få adgang til Tilslutning

Inden du kan få adgang til Tilslutning skal man som Udbyder følge nedenstående 3 punkter.

 1. Det er en forudsætning at man er oprettet som Udbyder i STILs udbyderregister for at man bestille adgang til en STIL Service. STIL skal bruge:
  1. Navn på Institution, CVR nummer og p-nummer (p-nummer er vigtig hvis man f.eks. har flere produktionsenheder/matrikler)
  2. Oplysningerne skal sendes via denne Kontaktformular
  3. Emnefeltet i sagen skal registreres som 'Opret Udbyder'
  4. Afvent en bekræftelse fra STIL om man som Virksomhed, organisation, institution er oprettet.
 2. Herudover skal man som virksomhed have rettigheden til at kunne til logge på Tilslutning.stil.dk med et NemID Medarbejdersignatur. Læs her hvordan du selv bestiller rettigheden.
 3. Man kan herefter anvende Tilslutning.stil.dk.

Kontakt STIL support (jfr. forudsætninger for at blive tilsluttet) for at oprette dit system som ny datakilde

Anmod om adgang til datatilslutning.stil.dk.

 • Datadagangen betyder i dette tilfælde at I må levere og ændre data på vegne af kommunens institutioner.
 • Der skal anmodes om adgang til data på kommunens overordnede institution.
 • Læs mere om tilslutning.stil.dk her: Tilslutning

Tilslutningsprocessen (Se data)

Undersøg om I opfylder forudsætningerne for at blive tilsluttet Integrationsplatformen og Tilslutning

Kontakt supporten (jfr. forudsætninger for at blive tilsluttet) for at blive oprettet som udbyder

Bliv oprettet som Udbyder og få adgang til Tilslutning

Inden du kan få adgang til Tilslutning skal man som Udbyder følge nedenstående 3 punkter.

 1. Det er en forudsætning at man er oprettet som Udbyder i STILs udbyderregister for at man bestille adgang til en STIL Service. STIL skal bruge:
  1. Navn på Institution, CVR nummer og p-nummer (p-nummer er vigtig hvis man f.eks. har flere produktionsenheder/matrikler)
  2. Oplysningerne skal sendes via denne Kontaktformular
  3. Emnefeltet i sagen skal registreres som 'Opret Udbyder'
  4. Afvent en bekræftelse fra STIL om man som Virksomhed, organisation, institution er oprettet.
 2. Herudover skal man som virksomhed have rettigheden til at kunne til logge på Tilslutning.stil.dk med et NemID Medarbejdersignatur. Læs her hvordan du selv bestiller rettigheden.
 3. Man kan herefter anvende Tilslutning.stil.dk.

Opret jeres system på tilslutning.stil.dk

Hvilke services vil I tilsluttes?

Anmod om tilslutning til de ønskede services

Anmod om adgang til data (hvis det er relevant)