Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

HelloWorld()Hello <datostempel>Returnerer ”Hello <datostempel>” hvilket indikerer at services og database er oppe.
GetAllDagtilbud()dagtilbudsRegisterHele registeret med data på alle tre niveauer.
GetDagtilbudByDagInstitutionsNummer(DagInstitutionsNummer)dagtilbudsRegisterRegisteret med data på alle tre niveauer for et givent daginstitutionsnummer.
GetDagtilbudByAdmKommuneNummer(AdmkommuneNummer)dagtilbudsRegisterRegisteret med data på alle tre niveauer hørende til en given administrativ kommune.
GetAllDaginstitutioner()daginstitutionerExtendListe med alle daginstitutioner (kun data på daginstitutionsniveau)
GetDaginstitutionByNummer(DagInstitutionsNummer)daginstitutionerExtendData for en given daginstitution(kun data på daginstitutionsniveau) 
GetDaginstitutionByNavn(partOfName)daginstitutionerExtendListe med alle daginstitutioner hvor daginstitutionsnavn indeholder partOfName (kun data på daginstitutionsniveau)
GetAllAnvisningsEnheder()anvisningenhederExtend Liste med alle anvisningsenheder.
GetAnvisningsEnhederByPnummer(pNummer)anvisningenhederExtend Liste med alle anvisningsenheder med et givent pnummer.
GetAnvisningsEnhederByNummer(enhedsNummer)anvisningenhederExtend Data for en given anvisningsenhed. 
GetAnvisningsEnhederByCvrnummer(cvrNummer)anvisningenhederExtend Liste med alle anvisningsenheder med et givent cvrnummer.
GetAnvisningsEnhederByNavn(partOfName)anvisningenhederExtend Liste med alle anvisningsenheder hvor anvisningsenhedsnavnet indeholder partOfName
GetAnvisningsEnhederByDaginstitutionsnummer(DagInstitutionsNummer)anvisningenhederExtend Liste med alle anvisningsenheder hørende under et givent daginstitutionsnummer.
GetAllAlternativAdresser()alternativadresserExtendListe med alle alternativadresser
GetAlternativAdresserByCvrnummer(cvrNummer)alternativadresserExtendListe med alle alternativadresser med et givent cvrnummer.
GetAlternativAdresserByPnummer(pNummer)alternativadresserExtendListe med alle alternativadresser med et givent pnummer.
GetAlternativAdresserByNummer(alternativadresseNummer)alternativadresserExtendData for en given alternativadresse. 
GetAlternativAdresserByEnhedsNummer(enhedsNummer)alternativadresserExtendListe med alle alternativadresser hørende under et givent Anvisningsenhedsnummer.
GetAlternativAdresserByNavn(partOfName)alternativadresserExtendListe med alle alternativadresser hvor alternativadressenavnet indeholder partOfName 
GetAllEjerform()ejerformerListe med ejerformskode og navne.
GetAllKommune()kommuner Liste med kommunenumre og navne.
GetAllInstType()InstTyper Liste med institutionstyper og navne. 
GetAllLovGrundlag()lovgrundlag Liste med lovgrundlagskoder og navne.Responsetyper

dagtilbudsRegister

Element/feltnavnBeskrivelse Format

datoStempel

Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda Dato
daginstitutionerHolder for liste af daginstitution

daginstitution

Element/feltnavnBeskrivelse

Format

daginstitutionsNummer

Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

daginstitutionsNavn

Daginstitutionens navn

Tekst (max 132 tegn)

ejerformKode

Ejerform

Heltal, kodet, se def

lovgrundlagKode

Lovgrundlag

Heltal, kodet, se def

admKommuneKode

Kommunekode

Heltal, kodet, se def

senestOpdateretDato for seneste opdatering af posten.Dato
anvisningsenhederHolder for liste af anvisningsenhed

anvisningsenhed


Element/feltnavnBeskrivelse

Format

EnhedsNummer

Anvisningsenhedens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

EnhedsNavn

Anvisningsenhedens navn

Tekst (max 132 tegn)

-12 adressefelter-

Se adresse

Flere felter, se def.

InstType3

Institutionstype

Heltal, kodet, se def

Email

E-mailadresse

Tekst (max 132 tegn)

TelefonNummer

Telefon

Tekst (max 20 tegn)

CVRNummer

Cvr-nummer

Tekst (8 tegn)

PNummer

P-nummer

Tekst (10 tegn)

senestOpdateretDato for seneste opdatering af posten.Dato
alternativeadresserHolder for liste af alternativeAdresse


alternativeAdresse


Element/feltnavnBeskrivelse Format

AlternativadresseNummer

Adressens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

AlternativadresseNavn

Navn på inst. på den alternative adresse

Tekst (max 132 tegn)

-12 adressefelter-

Se adresse

CVRNummer

Cvr-nummer

Tekst (8 tegn)

PNummer

P-nummer

Tekst (10 tegn)

senestOpdateretDato for seneste opdatering af posten.Dato


adresse

Element/feltnavn

Beskrivelse

Format

DawaId

DawaID

Tekst (max 50 tegn)

Vejnavn

VejNavn

Tekst (max 40 tegn)

Vejkode

VejKode

Heltal

Husnr

HusNummer

Tekst (max 4 tegn?)

Supplerendebynavn

SupplerendeBynavn

Tekst (max 34 tegn)

Postnr

PostNummer

Tekst (4 tegn)

Bynavn

ByNavn

Tekst (max 50 tegn)

Kommunekode

KommuneKode

Heltal, kodet se def.

Etage

Etage

Tekst (max 2 tegn)

Dør

Doer

Tekst (max 10 tegn)

Geobredde

Geobredde

Tekst (max 20 tegn)

Geolængde

Geolaengde

Tekst (max 20 tegn)


daginstitutionerExtend

Element/feltnavnBeskrivelse Format

datoStempel

Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda Dato
daginstitutionerHolder for liste af daginstitutionExtend


daginstitutionExtend

Element/feltnavnBeskrivelse

Format

daginstitutionsNummer

Daginstitutionens (klyngens/forældrebestyrelse) institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

daginstitutionsNavn

Daginstitutionens navn

Tekst (max 132 tegn)

ejerformKode

Ejerform

Heltal, kodet se def.

lovgrundlagKode

Lovgrundlag

Heltal, kodet se def.

admKommuneKode

Kommunekode

Heltal, kodet se def.

senestOpdateretDato for seneste opdatering af posten.DatoanvisningsehederExtend

Element/feltnavnBeskrivelse Format

datoStempel

Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda Dato
daginstitutionerHolder for liste af anvisningsenhedExtend


anvisningsenhedExtend

Element/feltnavnBeskrivelse

Format

EnhedsNummer

Anvisningsenhedens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

EnhedsNavn

Anvisningsenhedens navn

Tekst (max 132 tegn)

-12 adressefelter-

Se adresse


InstType3

Institutionstype

Heltal, kodet, se def

Email

E-mailadresse

Tekst (max 132 tegn)

TelefonNummer

Telefon

Tekst (max 20 tegn)

CVRNummer

Cvr-nummer

Tekst (8 tegn)

PNummer

P-nummer

Tekst (10 tegn)

senestOpdateretDato for seneste opdatering af posten.Dato

daginstitutionsNummer

Daginstitutionens institutionsnummer, taget fra den overliggende daginstitution

Tekst (6 tegn)

admKommuneKode

Kommunekode, taget fra den overliggende daginstitution

Heltal, kodet, se def


alternativeadresserExtend


Element/feltnavnBeskrivelse Format

datoStempel

Dato og klokkeslæt for udtrækdatoda Dato
alternativeAdresserHolder for liste af alternativeAdresseExtend


alternativeadresseExtend

Element/feltnavnBeskrivelse

Format

AlternativadresseNummer

Adressens institutionsnummer

Tekst (6 tegn)

AlternativadresseNavn

Navn på inst. på den alternative adresse

Tekst (max 132 tegn)

-12 adressefelter-

Se adresse

Flere felter, se def.

CVRNummer

Cvr-nummer

Tekst (8 tegn)

PNummer

P-nummer

Tekst (10 tegn)

senestOpdateretDato for seneste opdatering af posten.Dato

EnhedsNummer

Anvisningsenhedens institutionsnummer,taget fra den overliggende anvisningsenhed

Tekst (6 tegn)

EnhedsNavn

Anvisningsenhedens navn, taget fra den overliggende anvisningsenhed

Tekst (max 132 tegn)

InstType3

Institutionstype, taget fra den overliggende anvisningsenhed

Heltal, kodet, se def


instTyper

Element/feltnavnBeskrivelse Format

instTypeKode

Institutionstypens kode

 Heltal

instType

Institutionstypens tekst

 Tekst (max 50 tegn)


kommuner

Element/feltnavnBeskrivelse Format

kommuneKode

Kommunekode

 Heltal

kommune

Kommunens navn

 Tekst (max 50 tegn)


lovgrundlag

Element/feltnavnBeskrivelse Format

lovgrundlagKode

Lovgrundlagets kode

 Heltal

lovgrundlag

Lovgrundlagets tekst

 Tekst (max 90 tegn)


ejerformer

Element/feltnavnBeskrivelse Format

ejerformKode

Ejerformkode

 Heltal

ejerform

Ejerformtekst

 Tekst (max 50 tegn)