Kommuner og enkeltinstitutioner (ikke kommunale) uden administrativt system til vedligehold af Dagtilbudsregisteret

  • Kommunen eller enkeltinstitutionen skal berigtige over for STIL at det ikke er muligt at anvende Dagtilbudsregisterets (web)services til oprettelse, vedligehold og nedlæggelse af institutioner
  • Kommunen eller enkeltinstitutionen skal levere en liste over personer som må anmode om vedligehold af kommunens institutioner eller enkeltinstitutionen. Denne liste skal opdateres ved af- og tilgang af medarbejdere
  • Al henvendelse til STILs support vedr. ændringer i Dagtilbudsregisteret skal ske via sikker post

Adgang til at ændre i Dagtilbudsregistert via STIL Support indtastningsgrænseflader

  • STIL Support har adgang til at ændre i data uden forudgående tilladelse fra IP-Ung, Tilslutning eller ejere af institutionerne
  • Adgang til og handlinger i indtastningsgrænsefladen logges på organisationsniveau