Der er i den fællesoffentlige styregruppe mellem Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet og KL besluttet, at dagtilbudsregisteret pr. 30. aug. 2019 skal kunne indeholde følgende institutionstyper:

Institutionstype

Alder

Lov

Note

Fritidsklubber


Større børn fra 5. klasse

Dagtilbudsloven § 66

Fritidsklubber er med aht. AULA

Fritidshjem

Indskoling (0. - 3. klasse)

Dagtilbudsloven § 52

Det er i dag kun Københavns Kommune som anvender denne betegnelse

Fritidshjem er med aht. AULA

Daginstitutioner – kommunale, private, selvejende og udliciterede

Førskole

Dagtilbudsloven § 19, stk. 2, 3, 4 og 5


Dagplejere – kommunale (personoplysning)

Førskole

Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og 3.

Data om dagplejere leveres ikke i første release af dagtilbudsregisteret

Landsbyordninger

Førskole

Dagtilbudslovens § 19, stk. 2, ledelse iht. folkeskolelovens § 24aa


Det er kommunerne, som via de udviklede webservices, leverer data om institutioner til dagtilbudsregisteret.

Dagtilbudsregisteret går fra starten i luften med data modtaget fra Danmarks Statistik. Opdaterede data om dagtilbuddene leveres fra kommunerne. Dagplejere vil indledende ikke indgå i Dagtilbudsregisteret.