Krydsvalidering

I den nye v2.0 af webservices for Dagtilbudsregisteret implementeres en krydsvalidering, som sikrer sammenhæng mellem daginstitutionens ejerform, daginstitutionens lovgrundlag og underliggende anvisningsenheders institutionstype, så det nu kun er muligt at registrere lovmedholdeligt. Det anbefales derudover at følge  de generelle retningslinjer i brugerhåndbogen ift. Ændring af institutionsoplysninger.

Når v2.0 af Dagtilbudsregisteret er implementeret sker krydsvalidering ved:

  • Indsættelse og opdatering af Dagtilbud via ImportService v2.0
  • Indsættelse, opdatering og flytning af Anvisningsenheder ImportService v2.0

Ny og udvidet datamodel

Med implementeringen af v2 af Dagtilbudsregisterets services, er datamodellen blevet opdateret og justeret. Når man benytter v2.0 af ImportServicen, betyder det at det kun er muligt at foretage lovmedholdelige registreringer i Dagtilbudsregisteret jf. Krydsvalidering af ejerform, lovgrundlag og InstType i datamodellen. Det er derfor vigtigt, at ajourføre registeret så de enkelte daginstitutioner og tilhørende anvisningsenheder står registeret med sammenhængende ejerform, lovgrund og institutionstype. I kan læse mere om, hvilke sammenhæng der kan eksistere i datamodellen for v2.0.

Overgangsperiode

De to serviceversioner vil eksisterer samtidig i 6 måneder. Se Oversigt over versioner af Dagtilbudsregisterets webservices for datoer.

For daginstitutioner og underliggende anvisningsenheder som pt. står registreret i Dagtilbudsregisteret med ulovmedholdelig registrering, vil det være muligt at foretage ændringer i v1.0 af servicen, inden der tilkobles til den nye v2.0.

Bemærk: Implementeringen af krydsvalideringen betyder ikke, at eksisterende institutioner bliver slettet eller ændret i Dagtilbudsregisteret, også selvom de med de nye valideringsregler er ugyldige.


Se nedenstående skema for, vigtige datoer ift. implementering af v2.0.

Vigtige datoer

DatoBeskrivelse

 

v2.0 af services findes i produktion og kan benyttes.

Overgangsperiode og mulighed for ændringer i v1.0.

 

v1.0 af webservices lukkes og leverandørsystemer skal være overgået til v2.0 af services.

Kobling til v2.0 af webservices

I overgangsperioden vil begge versioner af webservices eksistere samtidig.

For at bruge den næste version af webservices er det nødvendigt at overgå til den nye version grundet skemaændringer.

For en liste over aktuelle versioner af webservices, samt versioner som lukker, kan I se mere på: Oversigt over versioner af Dagtilbudsregisterets webservices.