Dagtilbudsregisteret er det autoritative register på dagtilbudsområdet. Registeret ejes af Børne- og Undervisningsministeriet og udvikles af Styrelsen for IT og Læring (STIL). 

Registeret indeholder stamdata om dagtilbud jf. den vedtagne datamodel.

Det er målsætningen af dagtilbudsnummeret vil udgøre en nøgle, som kommunerne kan anvende til unikt at udpege et dagtilbud, så både børn og personale kan kobles til dagtilbuddet på sigt. 

Der er i den fællesoffentlige styregruppe mellem Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet og KL besluttet, at dagtilbudsregisteret pr. 30. aug. 2019 skal kunne indeholde følgende institutionstyper:

Institutionstype

Alder

Lov

Note

Fritidsklubber


Større børn fra 5. klasse

Dagtilbudsloven § 66

Fritidsklubber er med aht. AULA

Fritidshjem

Indskoling (0. - 3. klasse)

Dagtilbudsloven § 52

Det er i dag kun Københavns Kommune som anvender denne betegnelse

Fritidshjem er med aht. AULA

Daginstitutioner – kommunale, private, selvejende og udliciterede

Førskole

Dagtilbudsloven § 19, stk. 2, 3, 4 og 5


Dagplejere – kommunale (personoplysning)

Førskole

Dagtilbudsloven § 21 stk. 2 og 3.

Data om dagplejere leveres ikke i første release af dagtilbudsregisteret

Landsbyordninger

Førskole

Dagtilbudslovens § 19, stk. 2, ledelse iht. folkeskolelovens § 24aa


Det er kommunerne, som via de udviklede webservices, leverer data om institutioner til dagtilbudsregisteret.

Dagtilbudsregisteret går fra starten i luften med data modtaget fra Danmarks Statistik. Opdaterede data om dagtilbuddene leveres fra kommunerne. Dagplejere vil i udgangspunktet ikke blive registreret individuelt i Dagtilbudsregisteret.

Sammenhæng mellem kommunernes systemer og Dagtilbudsregisteret

Dagtilbudsregisteret er udviklet udvikles så det er muligt for kommunale administrative systemer, typisk pladsanvisningssystemer, at kalde registeret mhp. at oprette nye dagtilbud, nedlægge dagtilbud m.v. jf. de services, som STIL udvikler. 

Den overordnede sammenhæng på tværs af løsningerne er som følger:

En manuel brugergrænseflade til Dagtilbudsregisteret er udviklet af STIL og anvendes alene af STILs support, til at bistå og yde vejledning til kommunerne samt til at oprette, vedligeholde og nedlægge private dagtilbud

De kommunale systemer, typisk pladsanvisningssystemer, skal kommunikere med Dagtilbudsregisteret via webservices, som pladsanvisningssystemet kan kobles op til vha. STILs tilslutningssystem. Læs mere om tilslutning.dk på siden.

For at sikre, at brugere kan få et Unilogin, fx til AULA, skal kommunerne sørge for, at det dagtilbudsnummer, de modtager pr. dagtilbud (daginstitutionsnummer), knyttes til de brugere, der skal have et Unilogin. Håndteringen af brugere koblet til dagtilbud (institutioner) sker via Unilogins importsnitflade.

Tilknytning af brugere i Unilogin til et dagtilbudsnummer kan ske på niveauerne Anvisningsenhed eller Alternative adresser.

Dagtilbudsportalen kan hente data om dagtilbud fra Dagtilbudsregisteret. 

AULA kan få data om brugere fra Unilogin, koblet til et dagtilbud.


Dagtilbudsstatistikken skal på sigt anvende det dagtilbudsnummer, som unikt udpeger et dagtilbud.