Webinars afholdt for de kommunale ungeindsatser

Onsdag den 24. februar 2021 afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for alle vejledere omkring behandling af ikke-parate ansøgninger og omvalg, Webinaret er optaget og kan ses eller genses her.
Powerpoint fra dette webinar kan findes her.


Den 24. og 26. november 2020 afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for alle vejledere omkring vinterens UPV. Webinaret den 24. november blev optaget og kan ses eller genses her.


Vejledninger:


KUI Opmæksomhedslisten i Optagelse.dk

I opmærksomhedslisten finder du som vejleder de ikke uddannelsesparate elever, der skal laves vurdering på og hvis ansøgninger skal afsendes af KUI vejleder.

Læs mere her

Sådan foretages omvalg af uddannelsesønsker

Beskrivelse af processen omkring de omvalg de kommunale ungeindsatser (KUI) kan foretage i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Foretag omvalg funktionen gør det muligt at ændre en elevs uddannelsesønsker efter ansøgningen er modtaget af 1. prioriteten. Funktionen er implementeret primært for at kunne hjælpe elever, som ikke opfylder krav og forudsætninger for at blive optaget på det oprindeligt 1. prioriterede uddannelsesønske.

I funktionen er der indbygget en videresend funktion, der kun er mulig for KUI-vejledere at bruge. Foretag omvalg fungerer dermed også som KUI-vejledernes videresend funktion.


Læs her hvordan du gør

Oprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dk

I forbindelse med overdragelsen af UU’s opgaver til Den kommunale ungeindsats er der opstået et behov for at få oprettet et UU-center per kommune.

Få hjælp til oprettelsen

Kontroller skoletilknytning til Kommunal ungeindsats

Som en del af forberedelserne til skolernes uddannelsesparathedsvurdering skal den Kommunale Ungeindsats sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret i Optagelse.dk.

Har du brug for hjælp til opgaven kan du se i vejledningen hvordan du gør

Sådan kan ansøgere uden for skole søge FGU i Optagelse.dk

Fra medio marts 2021 er det muligt for ansøgere uden for skole at kunne sende en ansøgning til FGU via Optagelse.dk.
Herunder beskrives hvordan en FGU kan ansøges og hvordan sådan en ansøgning modtages.


Læs mere her


Hyppige spørgsmål:


Hvordan kan jeg finde ikke-uddannelsesparate elever?

På KUI opmæksomhedslisten finder du kun elever der enten mangler noget vurdering, er ikke-uddannelsesparate eller helt fritaget for uddannelsesparathedsvurdering.
Hvis du vil have overblik over en hel klasse med både parate og ikke-parate elever skal du ind på Elevoversigten for den skole du er interesseret i

Læs om KUI opmærksomhedliste her

Hvordan finder jeg de elever der er fritaget for vurdering?

Der er ikke en direkte måde af fremsøge de elever der er fritaget for uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk
Men På KUI opmæksomhedslisten kan de fremsøges ved at filtrere på en bestemt måde enten for en enkelt skole eller for alle KUI/Ikke KUI betjente skoler.

Læs om KUI opmærksomhedliste her

Kan jeg fra Optagelse.dk printe en liste over de ikke-parate elever?

Nej, det er ikke muligt at printe den slags lister fra Optagelse.dk - KUI Opmæksomhedslisten viser altid en aktuel liste over samtlige ikke parate elever i det område KUI'en betjener.

Kan man ændre en ansøgning efter forældre har underskrevet?

Svaret afhænger af tidspunktet, hvor du ønsker at ændre uddannelsesplanen samt hvor langt i processen, uddannelsesplanen er.

Er ansøgningen allerede afsendt/afhentet af 1. prioritet, skal 1. prioritet kontaktes og de skal i stedet benytte videresend funktionen (vær opmærksom på at dette kan have indflydelse på retskrav hvis det er en parat elev).

Læs her hvad der er af muligheder


Læs mere om den Kommunale Ungeindsats her

Børne- og Undervisningsministeriets side om den Kommunale Ungeindsats kan I blandt andet læse mere om den Kommunale Ungeindsats samt finde links til gældende bekendtgørelser.

Se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for den Kommunale Ungeindsats (KUI), når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Årshjul den Kommunale Ungeindsats


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder
 Kontroller skoletilknytning

KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Sådan gør du


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


Kontroller at forældre til ikke-uddannelsesparate elever underskriver uddannelsesplanen.
 Underskriv uddannelsesplan

KUI skal underskrive uddannelsesplanen for ikke-uddannelsesparate elever

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 15. marts


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni

 KUI foretager omvalg for ansøger

KUI kan foretage omvalg i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Sådan gør du Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


 Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 3 hverdage efter den mundtlige prøvetermins påbegyndelse.


Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt