Kontroller skoletilknytning til Kommunal ungeindsats

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Kontroller skoletilknytning til KUI-center'.

Har du brug for hjælp til opgaven kan du se i vejledningen hvordan du gør

UU Opmæksomhedslisten i Optagelse.dk

I opmærksomhedslisten finder du som UU-vejleder de ikke uddannelsesparate elever, du skal lave en vurdering på.

Læs mere her

Dette skal gøres for ikke-uddannelsesparate elever efter forældre har underskrevet

Når mindst en af forældrene/værgerne har underskrevet ansøgningen for en ikke-uddannelsesparat elev er der en række skridt der skal foretages inden ansøgningen afsendes til den modtagende institutioner.

Processen skal være færdig senest 15. marts.

Læs her hvordan det gøres

Afsluttende hedhedsvurdering af elever i 9. og 10. klasse

Elever, som af skolen er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal helhedsvurderes af en vejleder

Læs mere her

Sådan foretages omvalg af uddannelsesønsker

Beskrivelse af processen omkring de omvalg de kommunale UU enheder kan foretage i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Læs her hvordan du gør

Sådan finder du ikke-uddannelsesparate elever (op til ansøgningsfristen den 1. marts)

Denne vejleding viser hvordan man fremsøger og filtrerer i UU's opmæksomhedlister i Optagelse.dk så det blandt andet er muligt at finde de ikke-uddannelsesparate elever eller afsendte ansøgninger

Læs her hvordan du gør

Helhedsvurdering af elever i 9. og 10. klasse

Elever, som af skolen er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal helhedsvurderes af en vejleder. Dette skal ske senest den 15. januar 2019.

Hvis eleven går på en skole, som ikke er UU-betjent, skal eleven revurderes af UU i hjemkommunen senest den 20. januar 2019.

Da reglerne for helhedsvurderinger er skærpet, er det vigtigt, at der sker en markering i Optagelse.dk. Denne markering sættes i feltet ’Vejleders vurdering’ på fanen ’Parathedsvurdering’. Dette gælder alene for elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Læs i vejledningen her, hvordan du gør

Oprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dk

I forbindelse med overdragelsen af UU’s opgaver til Den kommunale ungeindsats er der opstået et behov for at få oprettet et UU-center per kommune.

Få hjælp til oprettelsen

Har du brug for mere hjælp?
 Support til Optagelse.dk

Ring på telefon

70 21 21 51


Mandag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 14.00

I ferieperioder vil åbningstiderne være justeret.

Eller skriv til os


Læs mere om den Kommunale Ungeindsats her

Børne- og Undervisningsministeriets side om den Kommunale Ungeindsats kan I blandt andet læse mere om den Kommunale Ungeindsats samt finde links til gældende bekendtgørelser.

Se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for den Kommunale Ungeindsats (KUI), når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Årshjul den Kommunale Ungeindsats


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder
 Kontroller skoletilknytning

KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Sådan gør du


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


Kontroller at forældre til ikke-uddannelsesparate elever underskriver uddannelsesplanen.
 Underskriv uddannelsesplan

KUI skal underskrive uddannelsesplanen for ikke-uddannelsesparate elever

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 15. marts


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni

 KUI foretager omvalg for ansøger

KUI kan foretage omvalg i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Sådan gør du Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


 Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 3 hverdage efter den mundtlige prøvetermins påbegyndelse.