Digitale oplæg for vejledere i grundskolen

Tirsdag den 20. februar afholdt Styrelsen for IT og Læring og Elevfordelingen et supportmøde for alle vejledere og medarbejdere, der arbejder med de unges ansøgninger.
Mødet havde fokus på, hvordan I bedst muligt kan støtte jeres elever med deres ansøgninger frem mod fristen den 1. marts.
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her 


Tidligere digitale oplæg

Tirsdag den 23. januar 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring et digitalt møde for medarbejdere på  erhvervsuddannelser og 10. klasser der arbejder med Optagelse.dk.
Mødet handlede om perioden fra januar til april, hvad der sker, hvornår og hvordan i Optagelse.dk. Mødet havde elementer der kunne have vejlederes interesse, blandt andet omvalg.
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.


Mandag den 13. november 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring et digitalt møde for vejledere i de kommunale ungeindsatser
Mødet handlede om dem første uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk i skoleåret 2023/2024
Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.
Den samme Powerpoint findes her, denne er med noter.


Fredag den 3. november 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring et digitalt møde for medarbejdere og vejledere på  grundskoler
Mødet handlede om dem første uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk i skoleåret 2023/2024
Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.


Onsdag den 17. maj 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring to digitale møder for medarbejdere på modtagende institutioner.
Optagelse og powerpoint fra mødet er fjernet fra siden, da det indeholdte forældet information. Se i stedet: 

Regler for videresendelse af ansøgninger og omvalg

→ Hjælp ansøgere med at lave omvalg


Torsdag den 20. april 2023 afholdt styrelsen et digitalt oplæg omkring den afsluttende parathedsvurdering i Optagelse.dk for medarbejdere i de kommunal ungeindsatser
Webinaret var målrettet vejledere i de kommunale ungeindsatser.
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.Den 27. februar og den 1. marts afholdt Styrelsen for IT og Læring en række digitale møder i  for vejledere der arbejder med Optagelse.dk
Webinaret hed: "Få en gennemgang af Optagelse.dk, og et overblik over hvad du skal gøre, hvornår og hvordan."
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til møderne finder du her.Den 11. og 12. oktober 2022 | I forbindelse med ændringerne i Optagelse.dk i år, afholdt Styrelsen for IT og Læring en række digitale møder i  for vejledere der arbejder med Optagelse.dk

Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her

Fremhævet indhold

Vejledningen er formuleret så den er henvendt til ansøger.

BEMÆRK

Der er kun ét uddannelsessted ad gangen som modtager din ansøgning, uanset om du har flere prioriteter. Som udgangspunkt, er det kun din 1. prioritet der kan hente din ansøgning.

For at din ansøgning kan afhentes af de andre uddannelsesinstitutioner på din prioriteringsliste kræver det, at du enten

  • får ansøgningen videresendt til en af dem,
  • eller selv ændrer din 1. prioritet til dit nye valg.

Det sker ikke automatisk blot fordi du har fået afslag eller har skiftet mening. 

Periodemæssige begrænsninger for videresend og omvalg

Periode (gælder for ansøgninger til skoleåret 24/25)ansøgningstype*videresendselvbetjent omvalg

FRA: ansøgningsrunden åbner (15. januar)

TIL: ansøgningsfristen (1. marts)

Elevfordeling

(error)(tick)

ikke-elevfordeling

(error)(tick)

FRA: elevfordelingen starter (1. marts)

TIL: Ansøgere får besked om pladsreservation (8. maj)

Også kaldet 'låseperiode'.

Elevfordeling

(error)(error)

ikke-elevfordeling

(tick)(tick)

FRA: Ansøgere får besked om pladsreservation (8. maj)

TIL: Ansøgningsrunden slutter (1. november)

Elevfordeling

(tick)(error)

ikke-elevfordeling

(tick)(tick)

FRA: Ansøgningsrunden slutter (1. november)

TIL: Næste ansøgningsrunde starter (15. januar)

Elevfordeling

(tick)(tick)

ikke-elevfordeling

(tick)(tick)

*ansøgningstype henviser til, om en ansøgning er omfattet af elevfordelingen eller ej. I praksis vil ansøgninger til stx, hf, hhx, htx og pre-IB med status Aktuel være omfattet af elevfordelingen, også selvom ansøger er eftertilmelder. En ansøgning får status som aktuel ved enten at være ansøgers 1. prioritet, eller ved at være aktiveret i kraft af videresend. 

Hvis først en ansøger har haft en elevfordelingsansøgning efter låseperioden er startet, er prioriteringslisten låst, og ansøger kan ikke længere foretage selvbetjent omvalg, før ansøgningsrunden slutter. 

→ læs mere om Regler for videresendelse af ansøgninger og omvalg

Omvalg og skift via videresend

Alle uddannelsesinstitutioner kan videresende en ansøgning. For at du kan få videresendt din ansøgning til en anden uddannelse end den du oprindeligt har søgt eller fået tildelt, skal du gøre følgende:

Log ind på optagelse.dk

1) Vælg knappen "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse". Det gælder også hvis du søger erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

forsiden på optagelse.dk - pil på den knap man skal klikke på for at søge ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og 10. klasse

2) Tryk på "Log på med MitID" 

Optagelse.dk - login - pil på knappen 'login med MitID'

3) log på med dit MitID

Billede af MitID login-vindue. Når man videresendes til Nemlogin modulet, skal man anvende sit MitID til at logge ind


Tjek at det nye uddannelsesønske er på din prioriteringsliste.

Hvis den ikke står der, skal du oprette en ny ansøgning til den ønskede uddannelse. Den vil placere sig under dine øvrige prioriteter - det har ingen betydning.

Det er en god idé først at sikre sig, at den nye institution har ledige pladser.

Tryk på fanen "Ansøgninger". Her kan du se, om du allerede har oprettet en ansøgning til den uddannelse du vil skifte til.  

1) Klik på fanen "Søg Uddannelse" for at oprette en ny ansøgning og tilføje til din prioriteringsliste.

 

2) herefter skal du vælge Uddannelse, uddannelsessted og evt. type og studiestart. 

3) udfyld de forskellige trin i ansøgningen - afslut hvert trin med "Næste"

Kontakt uddannelsesstedet og forhør dem ad.

Hvis det er en gymnasial uddannelse du søger, kan du evt. kontakte din region:

Region

Kontaktmail

Telefon

Hovedstaden

gymnasier@regionh.dk

38 66 55 44, alle hverdage 10-13

Nordjylland

gymnasier@rn.dk

25520098

Midtjylland

regional.udvikling.gymnasier@rm.dk

5151 0680 og 2033 3431

Syddanmark

gymnasier@rsyd.dk  

61615050

Sjælland

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

57875904

Sørg for, at ansøgningen er Gennemført.

Hvis ikke den er det, skal du trykke på knappen ”gennemfør mine ansøgninger” i bunden af prioriteringslisten. Hvis du er under 18, skal mindst én af dine forældre også underskrive den.

På din prioriteringsoversigt under "Ansøgninger" kan du se om den enkelte ansøgning/prioritering, om den er gennemført eller ej.

Hvis du er under 18, kan det være der står at du mangler dine forældres underskrift. I så fald er ansøgningen ikke gennemført, før dine forældre har skrevet under.

Under din sidste prioritet er der en blå knap der hedder "Gennemfør mine ansøgninger". Tryk på knappen og følg de forskellige trin. Ved denne handling gennemføres alle gemte ansøgninger, som endnu ikke er gennemført.

Gennemfør ansøgninger. Eksempelvisning af knappen til gennemførsel af alle ansøgninger, der endnu ikke er gennemført.

Dine forældre skal logge på optagelse.dk på samme måde som dig selv:

1) Gå til optagelse.dk og vælg "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse"

2) klik på knappen "Log på med MitID" (forældre skal anvende deres eget MitID)

3) herefter vises siden "Ansøgninger", hvor der i toppen er en drop-down-menu.

I menuen kan forældre vælge imellem sig selv (egne ansøgninger) og de personer under 18 som de er forældremyndighedsindehavere for, og som har en aktiv ansøgning. Typisk vil den automatisk vise ansøgningerne for det barn, som de er logget ind for at underskrive for.

BEMÆRK: forældre kan ikke foretage ændringer, de kan kun underskrive/godkende ændringer der er foretaget af barnet selv. Hvis forældre vælge "Søg Uddannelse" i menuen, opretter de en ansøgning på vegne af sig selv.

4) Tjek at det er det korrekt navn der står I drop-down-menuen, og tryk på knappen "Underskriv mit barns ansøgninger" i bunden af prioriteringslisten. 

BEMÆRK: hvis der er mange prioriteter på listen, skal man scrolle helt ned i bunden under den sidste prioritet for at finde knappen. Man skal IKKE klikke ind på den enkelte ansøgning.

Kontakt den institution der har din ansøgning, og bed dem om at videresende ansøgningen til den ønskede prioritet.

A) Hvis du har søgt en gymnasial uddannelse, og dermed er blevet fordelt af enten elevfordeling eller regionen, kan du gøre følgende:

  1. Gå til siden "Din plads"
  2. Se under "Uddannelsessted" hvem der har din ansøgning
  3. Tryk evt. på "Se kriteriet for din reserverede plads" hvis du ønsker mere information om din tildelte plads.

B) Hvis du er "skifter", dvs hvis du har fået videresendt din ansøgning efter 1. juli, så kan du se på prioriteringsoversigten, hvem af dine prioriteter din ansøgning er blevet sendt til.

C) Hvis du ikke har søgt gymnasial uddannelse (men fx EUD eller 10. klasse), er det enten din 1. prioritet der har din ansøgning, eller den institution som din 1. prioritet har sendt videre til. Kontakt dem, hvis du er i tvivl om de allerede har videresendt den, eller hvor de har sendt den hen.

Selvbetjent omvalg

Hvis du ikke tidligere har søgt en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx og pre-IB), kan du foretage selvbetjent omvalg:

Log ind på optagelse.dk og fjern din underskrift fra ansøgningerne – hvis du er under 18, skal dine forældre logge ind og fjerne deres underskrift.

1) Vælg knappen "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse". Det gælder også hvis du søger erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

2) Tryk på "Log på med MitID" 

3) log på med dit MitID

Visning af MitID login-vinduet hos Nemlogin

  1. Gå til siden "Ansøgninger" hvor du kan se din prioriteringsliste.
  2. Scrol ned i bunden under din sidste prioritet. Her vil du finde en tekstboks men linket "Vil du fjerne din underskrift?" 
  3. klik på linket, og følg de forskellige trin.

Sådan ser det ud, hvis du er forældre til et barn under 18 år - vær opmærksom på, at det er dit barns navn der står i drop-down-menuen i toppen:

Sådan se det ud, hvis du er ansøger over 18 år.

Tjek at det nye uddannelsesønske er på din prioriteringsliste - hvis du er under 18, skal du selv være logget på for at foretage ændringer

Hvis den ikke står der, skal du oprette en ny ansøgning til den ønskede uddannelse. Det er en god idé først at sikre sig, at den nye institution har ledige pladser.

Tryk på fanen "Ansøgninger". Her kan du se, om du allerede har oprettet en ansøgning til den uddannelse du vil skifte til.  

Kontakt uddannelsesstedet og forhør dem ad.

Hvis det er en gymnasial uddannelse du søger, kan du evt. kontakte din region:

Region

Kontaktmail

Telefon

Hovedstaden

gymnasier@regionh.dk

38 66 55 44, alle hverdage 10-13

Nordjylland

gymnasier@rn.dk

25520098

Midtjylland

regional.udvikling.gymnasier@rm.dk

5151 0680 og 2033 3431

Syddanmark

gymnasier@rsyd.dk  

61615050

Sjælland

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

57875904

1) Klik på fanen "Søg Uddannelse" for at oprette en ny ansøgning og tilføje til din prioriteringsliste.

 

2) herefter skal du vælge Uddannelse, uddannelsessted og evt. type og studiestart. 

3) udfyld de forskellige trin i ansøgningen - afslut hvert trin med "Næste"

Sæt det aktuelle uddannelsesønske op som din nye 1. prioritet.

Det er også muligt at slette de ansøgninger der ikke længere er relevante. Det vigtigste er, at den uddannelse du vil søge (eller lave omvalg til), står på din 1. prioritet når du er færdig. 

1) Gå til siden "Ansøgninger" hvor du kan se din prioriteringsliste. 

2) Træk ansøgningerne hen på den plads på prioriteringslisten, hvor du gerne vil have dem til at stå (klik i toppen af boksen).

BEMÆRK: Dette er kun muligt, hvis ansøgningerne ikke er låst eller gennemført.

Ryk rundt på dine prioriteter med drag-and-dop. kort video vider hvordan man kan trække ansøgninger op og ned på prioriteringslisten, når de ikke er gennemført.

1) Gå til siden "Ansøgninger" hvor du kan se din prioriteringsliste. 

2) tryk på "Slet" i højre side af boksen på den ansøgning, du ønsker slettet.

BEMÆRK: Dette er kun muligt, hvis ansøgningerne ikke er låst eller gennemført.

Gennemfør dine ansøgninger – hvis du er under 18, skal mindst én af dine forældre logge på med deres eget MitID og underskrive ansøgningen.

Under din sidste prioritet er der en blå knap der hedder "Gennemfør mine ansøgninger". Tryk på knappen og følg de forskellige trin. Ved denne handling gennemføres alle gemte ansøgninger, som endnu ikke er gennemført.

Dine forældre skal logge på optagelse.dk på samme måde som dig selv:

1) Gå til optagelse.dk og vælg "Søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse"

Søg Ungdomsuddannelse eller 10. klasse

2) klik på knappen "Log på med MitID" (forældre skal anvende deres eget MitID)

Log på med MitID

3) herefter vises siden "Ansøgninger", hvor der i toppen er en drop-down-menu.

I menuen kan forældre vælge imellem sig selv (egne ansøgninger) og de personer under 18 som de er forældremyndighedsindehavere for, og som har en aktiv ansøgning. Typisk vil den automatisk vise ansøgningerne for det barn, som de er logget ind for at underskrive for.

BEMÆRK: forældre kan ikke foretage ændringer, de kan kun underskrive/godkende ændringer der er foretaget af barnet selv. Hvis forældre vælge "Søg Uddannelse" i menuen, opretter de en ansøgning på vegne af sig selv.

4) Tjek at det er det korrekt navn der står I drop-down-menuen, og tryk på knappen "Underskriv mit barns ansøgninger" i bunden af prioriteringslisten. 

BEMÆRK: hvis der er mange prioriteter på listen, skal man scrolle helt ned i bunden under den sidste prioritet for at finde knappen. Man skal IKKE klikke ind på den enkelte ansøgning.

Er du I tvivl om, hvilken metode du skal bruge?

Læs mere om reglerne her:

Læs mere omvalg (før du er blevet optaget) på ug.dk 

Læs mere om skift (efter du er blevet optaget) på ug.dk

VejledningerOverblik - se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for den Kommunale Ungeindsats (KUI), når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Årshjul den Kommunale Ungeindsats


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder


KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Se vejledning om, hvordan du kontrollerer skoletilknytning til KUI via dette link.


KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse der ikke er vurderet uddannelsesparate. Elevers vurdering vil være synlig for dem den i Optagelse.dk 15. januar 2024

Frist Den 10. januar 2024

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.Frist 9. og 10. klasse: 27. maj 2024

Frist 8. klasse: 25. juni 2024

KUI tager kontakt til den unge.
KUI vil blive adviseret om disse ansøgere via Optagelse.dk

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt