UU Opmæksomhedslisten i Optagelse.dk

I opmærksomhedslisten finder du som UU-vejleder de ikke uddannelsesparate elever, du skal lave en vurdering på.

Læs mere her

Afsluttende hedhedsvurdering af elever i 9. og 10. klasse

Elever, som af skolen er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal helhedsvurderes af en vejleder

Læs mere her

Sådan foretages omvalg af uddannelsesønsker

Beskrivelse af processen omkring de omvalg de kommunale UU enheder kan foretage i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Læs her hvordan du gør

Sådan finder du ikke-uddannelsesparate elever (op til ansøgningsfristen den 1. marts)

Denne vejleding viser hvordan man fremsøger og filtrerer i UU's opmæksomhedlister i Optagelse.dk så det blandt andet er muligt at finde de ikke-uddannelsesparate elever eller afsendte ansøgninger

Læs her hvordan du gør

Dette skal gøres for ikke-uddannelsesparate elever efter forældre har underskrevet

Når mindst en af forældrene/værgerne har underskrevet ansøgningen for en ikke-uddannelsesparat elev er der en række skridt der skal foretages inden ansøgningen afsendes til den modtagende institutioner.

Processen skal være færdig senest 15. marts.

Læs her hvordan det gøres

Helhedsvurdering af elever i 9. og 10. klasse

Elever, som af skolen er vurderet ikke-uddannelsesparate, skal helhedsvurderes af en vejleder. Dette skal ske senest den 15. januar 2019.

Hvis eleven går på en skole, som ikke er UU-betjent, skal eleven revurderes af UU i hjemkommunen senest den 20. januar 2019.

Da reglerne for helhedsvurderinger er skærpet, er det vigtigt, at der sker en markering i Optagelse.dk. Denne markering sættes i feltet ’Vejleders vurdering’ på fanen ’Parathedsvurdering’. Dette gælder alene for elever, som er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Læs i vejledningen her, hvordan du gør

Kontroller skoletilknytning til UU-center

Som en del af forberedelserne til skolernes uddannelsesparathedsvurdering skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sikre, at alle UU-betjente skoler er tilknyttet UU-centeret i Optagelse.dk.

Listen bør opdateres løbende.

Har du brug for hjælp til opgaven kan du se i vejledningen hvordan du gør

Oprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dk

I forbindelse med overdragelsen af UU’s opgaver til Den kommunale ungeindsats er der opstået et behov for at få oprettet et UU-center per kommune.

Få hjælp til oprettelsen

Har du brug for mere hjælp?
 Support til Optagelse.dk

Ring på telefon

70 21 21 51


Mandag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 14.00

I ferieperioder vil åbningstiderne være justeret.

Eller skriv til os


Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning her

Undervisningsministeriets side om ungdommens uddannelsesvejledning kan I blandt andet læse nærmere om de nye kommunale ungeindsatser samt finde links til gældende bekendtgørelser.

Se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for Ungdommens Uddannelsesvejledning, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Årshjul Ungdommens Uddannelsesvejledning


augseptoktnovdecjanfebmaraprmajjunjul

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

UU-vejleder


 Kontroller skoletilknytning

UU skal sikre, at alle UU-betjente skoler er tilknyttet UU-centeret.

Sådan gør du


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 15. januar


Kontroller at forældre til ikke-uddannelsesparate elever underskriver uddannelsesplan
 Underskriv uddannelsesplan

UU skal underskrive uddannelsesplan for ikke-uddannelsesparate elever

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 15. marts


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni
 Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke UU-betjente skoler

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 20. januar


 Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke UU-betjente skoler

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. juni