Digitale oplæg for vejledere i grundskolen

Tirsdag den 16. april afholdt Optagelse.dk møde for vejledere i de kommunale ungeindsatser
Mødet omhandlede den afsluttende UPV og nye regler fra efter 1. august
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her 


Tidligere digitale oplæg

Tirsdag den 20. februar afholdt Styrelsen for IT og Læring og Elevfordelingen et supportmøde for alle vejledere og medarbejdere, der arbejder med de unges ansøgninger.
Mødet havde fokus på, hvordan I bedst muligt kan støtte jeres elever med deres ansøgninger frem mod fristen den 1. marts.
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her 


Tirsdag den 23. januar 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring et digitalt møde for medarbejdere på  erhvervsuddannelser og 10. klasser der arbejder med Optagelse.dk.
Mødet handlede om perioden fra januar til april, hvad der sker, hvornår og hvordan i Optagelse.dk. Mødet havde elementer der kunne have vejlederes interesse, blandt andet omvalg.
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.


Mandag den 13. november 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring et digitalt møde for vejledere i de kommunale ungeindsatser
Mødet handlede om dem første uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk i skoleåret 2023/2024
Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.
Den samme Powerpoint findes her, denne er med noter.


Fredag den 3. november 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring et digitalt møde for medarbejdere og vejledere på  grundskoler
Mødet handlede om dem første uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk i skoleåret 2023/2024
Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.


Onsdag den 17. maj 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring to digitale møder for medarbejdere på modtagende institutioner.
Optagelse og powerpoint fra mødet er fjernet fra siden, da det indeholdte forældet information. Se i stedet: 

Regler for videresendelse af ansøgninger og omvalg

→ Hjælp ansøgere med at lave omvalg


Torsdag den 20. april 2023 afholdt styrelsen et digitalt oplæg omkring den afsluttende parathedsvurdering i Optagelse.dk for medarbejdere i de kommunal ungeindsatser
Webinaret var målrettet vejledere i de kommunale ungeindsatser.
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.Den 27. februar og den 1. marts afholdt Styrelsen for IT og Læring en række digitale møder i  for vejledere der arbejder med Optagelse.dk
Webinaret hed: "Få en gennemgang af Optagelse.dk, og et overblik over hvad du skal gøre, hvornår og hvordan."
Mødet blev optaget kan ses via dette link.
Powerpoint der blev benyttet til møderne finder du her.Den 11. og 12. oktober 2022 | I forbindelse med ændringerne i Optagelse.dk i år, afholdt Styrelsen for IT og Læring en række digitale møder i  for vejledere der arbejder med Optagelse.dk

Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her

Fremhævet indhold

Lave omvalg, vælge om, ændre ansøgning, skifte uddannelse, trække ansøgning tilbage, tilmelde et nyt ønske, søge noget andet... 

Der er mange måder at formulere det på, hvis en hvis en ansøger ønsker at skifte sin aktuelle (dvs. aktive) ansøgning ud med en anden, og derved søge en ny skole eller uddannelsestype end den, ansøgeren havde søgt i første omgang. Herefter referer vi til denne aktivitet som 'omvalg'.

Der findes to måder at lave omvalg på, som hver især kan anvendes i forskellige situationer. For at lave omvalg, skal den aktuelle ansøgning skiftes ud med en anden. Dette kan enten gøres ved at

 1. ændre i sine prioriteter, således, at den nye ansøgning sættes op på 1. prioriteten. Denne metode kaldes omprioritering.
 2. få sin aktuelle ansøgning sendt videre til en anden prioritet (dsv. skole/uddannelse) på prioriteringslisten, som derved aktiveres, så den pågældende skole kan hente den. Dette kan kun udføres af den skole der pt. har adgang til ansøgningen, og gøres altså ved at skolen videresender ansøgningen på optagelse.dk. Metoden hedder derfor videresend.    

Fælles for begge metoder er, at 

 1. en ansøger kun kan have én ansøgning ad gangen der kan hentes og behandles af en skole - den aktuelle ansøgning.
 2. Som udgangspunkt vil den aktuelle ansøgning være ansøgerens 1. prioritet. Det er dog ikke nødvendigvis tilfældet efter elevfordelingen er kørt.
 3. Hvilken ansøgning der har denne status som aktuel, fremgår til enhver tid af ansøgerens side "Mit Overblik" på optagelse.dk.
 4. På "Mit overblik" fremgår det ligeledes, hvordan ansøgeren skal foretage omvalg. Dette vil altid være det bedste sted at kigger, hvis man er i tvivl.

Omprioritering:

Omvalg via omprioritering foretages ved at sætte en ny ansøgning op på sin 1. prioritet. Der er tre faktorer der har betydning for, om det er muligt for ansøger at omprioritere:

 • Hvilken periode i ansøgningsrunden vi befinder os i. Se i oversigten længere nede på siden, hvilken metode der kan bruges af hvem i den aktuelle periode.
 • Om ansøger har, eller tidligere har haft, en aktuel ansøgning, der har været omfattet af reglerne for elevfordelingen. se afsnittet herunder om "Elevfordeling eller ikke-elevfordeling"
 • Om ansøgningen er låst af forældrenes underskrift, hvis ansøgeren er under 18. I så fald skal underskriften fjernes, før ansøger kan omprioritere. se mere i vejledningen på linket herunder.

→ Se vores vejledning til ansøgere: Vejledning til at lave omvalg ved at ændre i dine prioriteter

Videresend:

Omvalg via videresend foretages ved, at bede den skole der i øjeblikket har adgang til ansøgningen om at videresende den til et andet uddannelsesønske på ansøgerens prioriteringsliste. Hvis ansøger har, eller tidligere har haft, en aktuel ansøgning, der har været omfattet af reglerne for elevfordelingen, kan videresend være den eneste mulighed. Se afsnittet herunder om "Elevfordeling eller ikke-elevfordeling".

Om det er muligt for en skole at videresende ansøgningen, afhænger af tre faktorer:

 • Om skolen har adgang til den aktuelle ansøgning. Hvis ansøger tidligere er blevet videresendt, eller er blevet fordelt til en anden skole en sin 1. prioritet, kan man se den aktuelle skole på "Mit Overblik".
 • Hvilken periode i ansøgningsrunden vi befinder os i. Se i oversigten længere nede på siden, hvilken metode der kan bruges af hvem i den aktuelle periode.
 • At ansøger har en gennemført ansøgning på sin prioriteringsliste til den skole eller uddannelse, som ansøgningen skal videresendes til. Læs hvordan i vejledningen på linket herunder.

→ Se vores vejledning til ansøgere: Vejledning til at lave omvalg ved at få din ansøgning videresendt

Elevfordeling eller ikke-elevfordeling

Elevfordeling:

Ansøgninger til stx, hf, hhx, htx og pre-IB er omfattet af elevfordelingen frem til 1. juli, hvilket betyder at man enten bliver fordelt af elvefordelingsalgoritmen eller af fordelingsudvalget i den region man bor i. 

Man er derfor typen elevfordeling hvis man enten

 • aktivt søger et af disse udbud i perioden 15. januar til 1. juli,
 • tidligere har søgt og har fået tildelt en reserveret plads, på en af disse uddannelser.

Ikke-elevfordeling:

Ansøgninger til alle andre uddannelser er ikke omfattet af elevfordelingen - fx ansøgninger til erhvervsuddannelser og 10. klasse.

Man er derfor typen ikke-elevfordeling hvis man enten

 • aktivt søger, og tidligere kun har søgt, en af disse uddannelser
 • for første gang søger en gymnasial uddannelse efter den 1. juli. 

Periodeoversigt: hvornår kan man foretage omvalg via videresend og omprioritering

Periode
(gælder for ansøgninger til skoleåret 24/25)
ansøgningstypevideresend

omprioritering

Fra ansøgningsrunden åbner
til ansøgningsfristen

15. januar → 1. marts

Elevfordeling

(tick)(tick)

ikke-elevfordeling

(tick)(tick)

Fra elevfordelingen starter
til ansøgere får besked om pladsreservation

1. marts → 8. maj
 "Låseperiode"

Elevfordeling

(error)(error)

ikke-elevfordeling

(tick)(tick)

Fra ansøgere får besked om pladsreservation
til ansøgningsrunden slutter.

8. maj → 1. november

Elevfordeling

(tick)(error)

ikke-elevfordeling

(tick)(tick)

Fra ansøgningsrunden slutter
til næste ansøgningsrunde starter

1. november → 15. januar

Elevfordeling

(tick)(tick)

ikke-elevfordeling

(tick)(tick)

VejledningerOverblik - se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for den Kommunale Ungeindsats (KUI), når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Årshjul den Kommunale Ungeindsats


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder


KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Se vejledning om, hvordan du kontrollerer skoletilknytning til KUI via dette link.


KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse der ikke er vurderet uddannelsesparate. Elevers vurdering vil være synlig for dem den i Optagelse.dk 15. januar 2024

Frist Den 10. januar 2024

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.Frist 9. og 10. klasse: 27. maj 2024

Frist 8. klasse: 25. juni 2024

Hvis institutionerne ikke kan optage ansøgeren og ikke kan hjælpe med at anvise en anden tilsvarende uddannelse (fx fordi den unge ikke opfylder adgangskravene) og de ikke kan videresende ansøgeren til et andet relevant ønske, så skal skolen der modtog ansøgningen kontakte KUI herom.
KUI tager derefter kontakt til den unge.

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt