Se hvem, der gør hvad og hvornår

Både skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre er involverede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Få overblik over tidsfrister og procedurer, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.Ansøgere og forældre


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulAug
Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Ansøger
 Lav og godkend uddannelsesplan

Ansøger til ungdomsuddannelser eller 10. klasse skal tilføje ønsker, vedhæfte studievalgsportfolio og godkende uddannelsesplanen.

Sådan gør I

Frist 1. marts

 Svar fra ungdomsuddannelserne

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne før du får svar. Du kan forvente svar i perioden maj til juli.

Forældre


 Underskriv

Forældre skal underskrive uddannelsesplanen når barnet har godkendt.

Det er vigtigt, at der underskrives senest 1. marts, da dit barn ellers skal til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen.

Sådan gør du

Frist 1. martsGrundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler (KUI-betjent)
 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december

 Indberet karakterer fra semester- og sygeprøver

For 9. klasse indberettes karaktererne og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Sådan gør du

Frist 10. januar


 Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 9. og 10. klasserne.

8. klasserne skal kun have seneste karakterer er indberettet, da den samlede UPV er aflyst for 8. klasser i 2020

Sådan gør du

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger: 10. juni

Frist 9. og 10. klasses faglige forudsætninger (karakterer): 15. juni

Frist 8. klasse faglige forudsætninger (karakterer): 25. juni

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Frist 19. juni 

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Frivillige prøver er aflyst i 2020 og skal derfor ikke indberettes i år.

Der skal stadig laves beviser

Sådan gør du

Beviser skal være indberettet senest 19. juni

Frivillige prøver er aflyst i 2020


Privat-, fri- og efterskoler (ikke KUI-betjent)


 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december


 Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 9. og 10. klasserne.

8. klasserne skal kun have seneste karakterer er indberettet, da den samlede UPV er aflyst for 8. klasser i 2020

Sådan gør du

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger: 10. juni

Frist 9. og 10. klasses faglige forudsætninger (karakterer): 15. juni

Frist 8. klasse faglige forudsætninger (karakterer): 25. juni

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Frist 19. juni 

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Frivillige prøver er aflyst i 2020 og skal derfor ikke indberettes i år.

Der skal stadig laves beviser

Sådan gør du

Beviser skal være indberettet senest 19. juni

Frivillige prøver er aflyst i 2020 Indberet prøvekarakterer fra prøvetermin december

Karakterer og beviser for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 10. januar 2019.

Sådan gør du

Frist 10. januar


Skolevejleder (ikke KUI-betjente skoler)
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 1. december

Kontroller at forældre underskriver uddannelsesplan.
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

8. klasses elever skal ikke have lavet afsluttende UPV i 2020

Frist 9. og 10. klasse: 17. juni

Frist 8. klasse: Afsluttende UPV for 8. klasser er aflyst i 2020


Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder
 Kontroller skoletilknytning

KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Sådan gør du


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


Kontroller at forældre til ikke-uddannelsesparate elever underskriver uddannelsesplanen.
 Underskriv uddannelsesplan

KUI skal underskrive uddannelsesplanen for ikke-uddannelsesparate elever

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 15. marts


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni

 KUI foretager omvalg for ansøger

KUI kan foretage omvalg i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Sådan gør du Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


 Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 3 hverdage efter den mundtlige prøvetermins påbegyndelse.


Ungdomsuddannelser og 10. klasse


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

10. klasse


 Opret udbud

Skoler med 10. klasse skal oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 30. november

 STUK godkender udbud

STUK godkender udbudene til offentliggørelse.

Udbud bliver offentliggjort den første hverdag i januar, når der åbnes for ansøgning til ungdomssuddannelserne og 10. klasse.


 Afhent ansøgninger

Skoler med 10. klasse kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk.


 Afhent opdaterede ansøgninger

Skoler med 10. klasse kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder afsluttende standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger.


Erhvervsskoler
 Opret udbud

Erhvervsskoler skal oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 30. november


 Afhent ansøgninger

Erhvervsskoler kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk


 Afhent opdaterede ansøgninger

Erhvervsskoler kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger
 Afhent tjeklister

Erhvervsskoler kan afhente eksamensresultater og tjeklister

Kan ske fra uge 26


Gymnasiale uddannelser
 Opret udbud

Fra den 22. oktober til 19. november skal gymnasiale institutioner oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 18. november Afhent ansøgninger

Gymnasiale institutioner kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk


 Afhent opdaterede ansøgninger

Gymnasiale institutioner kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger
 Afhent tjeklister

Gymnasiale institutioner kan afhente eksamensresultater og tjeklister

Kan ske fra uge 26


Har du brug for mere hjælp?
 Support til Optagelse.dk

Ring på telefon

70 21 21 51


Mandag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 14.00

I ferieperioder vil åbningstiderne være justeret.

Eller skriv til os