Se hvem, der gør hvad og hvornår

Både skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre er involverede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Få overblik over tidsfrister og procedurer, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.


Ansøgere og forældre


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug
Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Ansøger

Ansøger til ungdomsuddannelser eller 10. klasse kan fra 11. januar tilføje ønsker, vedhæfte bilag og vedhæfte studievalgsportfolio.
Fra den 1. februar kan uddannelsesplanen godkendes og derefter underskrives af forældre.

Se vejledning om, hvordan du laver og godkender din uddannelsesplan ved at følge dette link.

Frist 1. marts

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne, før du får svar. Du kan forvente svar i perioden maj til juli.

Forældre


Forældre skal underskrive uddannelsesplanen, når barnet har godkendt.

Det er vigtigt, at der underskrives senest 1. marts, da dit barn ellers skal til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen.

Se vejledning om, hvordan du underskriver uddannelsesplanen ved at følge dette link.

Frist 1. martsTilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler, herunder efterskoler, friskoler m.v.

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra nyt skoleår rulles ind i Optagelse.dk i løbet af oktober.

Se vejledning om, hvordan du kontrollerer elev- og forældreoplysninger ved at følge dette link.

Skolen skal indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Se vejledning om, hvordan du overfører standpunktskarakterer og forudsætninger for 8.-10. klasse via linket her.

Frist 1. december 2021

For 9. klasse indberettes karakterer og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk, at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Frist 21. januar 2022


I foråret åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger (standpunktskarakterer):
3. juni 2022


Frist 8. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger (standpunktskarakterer):
15. juni 2022

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.


Husk: Der skal også indberettes beviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Karakterer i de obligatoriske prøver skal indberettes senest:
17. juni 2022

Karakterer i de frivillige prøver skal indberettes senest:
22. juni 2022

Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes senest:  15. juni 2022


Skolevejleder

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8.-10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 1. december 2021Kontroller at forældre underskriver uddannelsesplan.
Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8., 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist: 3. juni 2022 for elever i 9. og 10. klasse.

Frist: 15. juni 2022 for elever i 8. klasse.


Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder

KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Se vejledning om, hvordan du kontrollerer skoletilknytning til KUI via dette link.


KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


Kontroller at forældre til ikke-uddannelsesparate elever underskriver ansøgningen.

KUI skal underskrive ansøgningen for ikke-uddannelsesparate elever.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 15. marts


KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 8. juni 2022

Frist 8. klasse: 25. juni 2022

KUI kan foretage omvalg i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at foretage omvalg.

Se vejledning om, hvordan der foretages omvalg af uddannelsesønsker i denne artikel.KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse:
8. juni 2022


Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Ungdomsuddannelser og 10. klasse


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

10. klasse


Skoler med 10. klasse skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra medio oktober.

Se vejledning om, hvordan du opretter udbud for 10. klasse via dette link.

Frist 30. november 2021

Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet godkender udbuddene til offentliggørelse.

Udbud bliver offentliggjort 11. januar 2022, når der åbnes for ansøgning til ungdomsuddannelserne og 10. klasse.


Skoler med 10. klasse kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk.


Skoler med 10. klasse kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder afsluttende standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger.


Erhvervsskoler

Erhvervsskoler skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra medio oktober.

Se vejledning om, hvordan du opretter udbud for erhvervsskoler ved at følge dette link. 

Frist 26. november 2021


Erhvervsskoler kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk.


Erhvervsskoler kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger.
Erhvervsskoler kan afhente eksamensresultater og tjeklister.

Kan ske fra uge 25


Gymnasiale uddannelser

Fra den 25. oktober 2021 til 26. november 2021 skal gymnasiale institutioner oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Se vejledning om, hvordan du opretter udbud for gymnasiale uddannelser via dette link.

Frist 26. november 2021Gymnasiale institutioner kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk.


Gymnasiale institutioner kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger.
Gymnasiale institutioner kan afhente eksamensresultater og tjeklister.

Kan ske fra uge 25.


Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt


Efterskoleforeningen har i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet lavet et årshjul som PDF. Selvom det primært henvender sig til efterskoler, er datoerne de samme for kommunale skoler.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at datoer kan ændre sig i løbet af et skoleår. Siden her er altid opdateret med seneste viden. Det kan en PDF ikke være.