Se hvem, der gør hvad og hvornår

Både skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre er involverede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Få overblik over tidsfrister og procedurer, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.


Ansøgere og forældre


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug
Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag


Ansøger

Ansøger til ungdomsuddannelser eller 10. klasse kan fra den 15. januar 2024 tilføje ønsker, vedhæfte bilag og studievalgsportfolio.

Når ansøgning er gennemført, skal den efterfølgende underskrives af forældre.

Se vejledning om, hvordan du laver og godkender din ansøgning ved at følge dette link.

Ansøgere der går i 9. eller 10. klasse kan fra samme dato, på fanen Forudsætninger se hvilke uddannelser ansøger er blevet vurderet parat til, i 1. uddannelsesparathedsvurdering.

Frist den 1. marts 2024

  • Eleven skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at ansøgningen er rettidig. 
  • Der kan ikke ansøges med forrang efter denne dato
Den centrale elevfordeling behandler og fordeler ansøgninger med gymnasiale ønsker i perioden: 19. marts - 23. april 2024

Alle ansøgere, med en gymnasial uddannelse som deres 1. prioritet der er underskrevet inden denne dato, fordeles. 


Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 24. april 2024

Bemærk: Optagelsesprøven den 24. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 24. april 2024

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne, før du får svar.


Du kan forvente svar fra 10.klasser og EUD skoler senest den 1. juni.

Søger du gymnasial uddannelse vil du få svar om pladsreservation senest den 8. maj

Den 8. maj 2024
Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 14. juni 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 14. juni 2024

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 1. juli 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 1. juli 2024

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 6. august 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 6. august 2024

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 26. august 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 26. august 2024

ForældreForældre skal underskrive ansøgningen, efter barnet har godkendt.

Husk at ansøgningen bliver underskrevet, ellers afsendes den ikke.

Se vejledning om, hvordan du underskriver ansøgningen ved at følge dette link.

Frist den 1. marts 2024

  • Forældre skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at der kan ansøges med forrang.   
  • Der kan ikke ansøges med forrang efter denne dato

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler, herunder efterskoler, friskoler m.v.

Skolen skal kontrollere oplysninger passer for deres 8. til 10. klasserne i deres egne administrative systemer.

Klasselister vil kunne ses i Elevoverblikket i
Optagelse.dk fra den
1. november 2023

Læs mere om Elevoverblikket her

Skolen skal fra den 1. november 2023 indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Der skal også foretage helhedsvurdering af de elever i 8.-10. klasse, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Elevers vurdering vil være synlig for dem i Optagelse.dk fra den 15. januar 2024

Se vejledning om, hvordan du overfører standpunktskarakterer og forudsætninger for 8.-10. klasse via linket her.

Frist; Den 1. december 2023

For 9. klasse indberettes karakterer og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk, at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Frist; Den 26. januar 2024

Kontroller evt. at elever har lavet og sendt ansøgning 


Frist for indberetning af afsluttende standpunktskarakterer for 8., 9. og 10. klasse. (Fordi den mundtlige prøvetermin påbegyndes 23. maj)

Den 22 maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 9. og 10. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 22. maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 8. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 15. juni 2024

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.


Husk: Der skal også indberettes 9. og 10. klasses eksamens- og afgangsbeviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Karakterer i de obligatoriske prøver skal indberettes senest:
Den 21. juni 2024

Karakterer i de frivillige prøver skal indberettes senest:
Den 26. juni 2024

Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes senest:
Den 26. juni 2024


Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder


KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Se vejledning om, hvordan du kontrollerer skoletilknytning til KUI via dette link.


KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse der ikke er vurderet uddannelsesparate. Elevers vurdering vil være synlig for dem den i Optagelse.dk 15. januar 2024

Frist Den 10. januar 2024

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.Frist 9. og 10. klasse: 27. maj 2024

Frist 8. klasse: 25. juni 2024

KUI tager kontakt til den unge.
KUI vil blive adviseret om disse ansøgere via Optagelse.dk

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Ungdomsuddannelser og 10. klasse


septoktnovdecjan

feb
mar
apr

maj

junjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →Ansøgning→

Behandle ansøgninger →

Optag

10. klasseSkoler med 10. klasse skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra ultimo oktober.

Se vejledning om, hvordan du opretter udbud for 10. klasse via dette link.

Udbud vil være synlige fra den 15. januar 2024

Frist: Den 1. januar 2024Optagelse.dk åbner for at ansøgere kan finde og afsende ansøgninger til uddannelser med start i skoleåret 24/25
Den 15. januar 2024Rettidig ansøgningsfrist:
Den 1. marts 2024

Regioner fordeler ufordelte ansøgere i perioden
24. april - 3. maj 2024

Meddelelse til institutioner om hvilke ansøgere de vil få
Den 4. majErhvervsskoler
Erhvervsskoler skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra ultimo oktober.

Se vejledninger om, hvordan du opretter udbud for erhvervsskoler ved at følge dette link. Frist: Den 30. november 2023

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkender udbuddene til offentliggørelse.
Udbud vil være synlige fra den 15. januar 2024


Gymnasiale uddannelser


Gymnasiale institutioner skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra ultimo oktober.

Se vejledninger om, hvordan du opretter udbud for gymnasiale uddannelser via dette link.Frist: Den 30. november 2023


Regioner og gymnasiale institutioner vurderer forrang i perioden 15. januar til 18. marts

For ansøgere, der søger om forrang, vil det være særligt vigtigt at ansøgningen er endeligt godkendt (dvs. med eventuel forældregodkendelse) inden ansøgningsfristen, da det ikke er muligt at søge om forrang efter ansøgningsfristen den 1. marts.

Frist: Den 18. marts 2024

Private gymnasier vurderer pladsreservation i perioden 15. januar til 18. marts

For ansøgere, der søger om pladsreservation, vil det være særligt vigtigt at ansøgningen er endeligt godkendt (dvs. med eventuel forældregodkendelse) inden ansøgningsfristen, da det ikke er muligt at søge om forrang efter ansøgningsfristen den 1. marts.

Frist: Den 18. marts 2024Den centrale elevfordeling behandler og fordeler ansøgninger med gymnasiale ønsker som 1. prioritet i perioden:

19. marts - 23. april 2024

Ansøgere får senest besked om pladsreservation

Den 8. majRegioner fordeler eftertilmeldere: 
9. maj - 1. november


Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udmelder den foreløbige kapacitet (antallet af elevpladser) på de treårige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx), toårig hf og pre-IB. 
Læs mere her
Den 1. februar 2024

Rettidig ansøgningsfrist:
Den 1. marts 2024


Udmelding af endelige kapaciteter på gymnasierne:

Den 24. april

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt