Se hvem, der gør hvad og hvornår

Både skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre er involverede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Få overblik over tidsfrister og procedurer, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.Ansøgere og forældre


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulAug
Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Ansøger
 Lav og godkend uddannelsesplan

Ansøger til ungdomsuddannelser eller 10. klasse skal tilføje ønsker, vedhæfte studievalgsportfolio og godkende uddannelsesplanen.

Sådan gør I

Frist 1. marts

 Svar fra ungdomsuddannelserne

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne før du får svar. Du kan forvente svar i perioden maj til juli.

Forældre


 Underskriv

Forældre skal underskrive uddannelsesplanen når barnet har godkendt.

Det er vigtigt, at der underskrives senest 1. marts, da dit barn ellers skal til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen.

Sådan gør du

Frist 1. martsTilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler (KUI-betjent)
 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra primo oktober

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december 2020

 Indberet karakterer fra semester- og sygeprøver

For 9. klasse indberettes karaktererne og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Sådan gør du

Frist 15. januar 2021


 Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Sådan gør du

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger: 7. juni 2021

Frist 9. og 10. klasses faglige forudsætninger (karakterer): 10. juni 2021

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved afslutning af skoleåret 20/21.

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Frist 18. juni 2021

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Husk: Der skal også indberettes beviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Af hensyn til belastning på karaktersystemerne og rækkefølgen i ansøgningsprocessen skal prøvekarakterer og beviser indberettes
tidligst den 14. juni og senest den 18. juni 2021.


Privat-, fri- og efterskoler (ikke KUI-betjent)


 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra primo oktober

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december 2020


 Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Sådan gør du

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger: 7. juni 2021

Frist 9. og 10. klasses faglige forudsætninger (karakterer): 10. juni 2021

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved afslutning af skoleåret 20/21.

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Frist 18. juni 2021

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Husk: Der skal også indberettes beviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Af hensyn til belastning på karaktersystemerne og rækkefølgen i ansøgningsprocessen skal prøvekarakterer og beviser indberettes
tidligst den 14. juni og senest den 18. juni 2021. Indberet prøvekarakterer fra prøvetermin december

Karakterer og beviser for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet

Sådan gør du

Frist 15. januar 2021


Skolevejleder (ikke KUI-betjente skoler)
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 1. december 2020

Kontroller at forældre underskriver uddannelsesplan.
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8., 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist: 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer for elever i 9. og 10. klasse.

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved afslutning af skoleåret 20/21.


Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder
 Kontroller skoletilknytning

KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Sådan gør du


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


Kontroller at forældre til ikke-uddannelsesparate elever underskriver uddannelsesplanen.
 Underskriv uddannelsesplan

KUI skal underskrive uddannelsesplanen for ikke-uddannelsesparate elever

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 15. marts


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni

 KUI foretager omvalg for ansøger

KUI kan foretage omvalg i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Sådan gør du Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. januar


 Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke KUI-betjente skoler

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 3 hverdage efter den mundtlige prøvetermins påbegyndelse.


Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Ungdomsuddannelser og 10. klasse


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

10. klasse


 Opret udbud

Skoler med 10. klasse skal oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 30. november

 STUK godkender udbud

STUK godkender udbudene til offentliggørelse.

Udbud bliver offentliggjort medio januar, når der åbnes for ansøgning til ungdomssuddannelserne og 10. klasse.


 Afhent ansøgninger

Skoler med 10. klasse kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk.


 Afhent opdaterede ansøgninger

Skoler med 10. klasse kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder afsluttende standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger.


Erhvervsskoler
 Opret udbud

Erhvervsskoler skal oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 30. november


 Afhent ansøgninger

Erhvervsskoler kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk


 Afhent opdaterede ansøgninger

Erhvervsskoler kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger
 Afhent tjeklister

Erhvervsskoler kan afhente eksamensresultater og tjeklister

Kan ske fra uge 26


Gymnasiale uddannelser
 Opret udbud

Fra den 20. oktober til 20. november skal gymnasiale institutioner oprette deres udbud for det kommende skoleår

Sådan gør du

Frist 20. november Afhent ansøgninger

Gymnasiale institutioner kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk


 Afhent opdaterede ansøgninger

Gymnasiale institutioner kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger
 Afhent tjeklister

Gymnasiale institutioner kan afhente eksamensresultater og tjeklister

Kan ske fra uge 26


Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt