Se hvem, der gør hvad og hvornår

Både skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre er involverede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Få overblik over tidsfrister og procedurer, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.


Ansøgere og forældre


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug
Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Ansøger

Ansøger til ungdomsuddannelser eller 10. klasse kan fra den 15. januar 2024 tilføje ønsker, vedhæfte bilag og studievalgsportfolio.

Når ansøgning er gennemført, skal den efterfølgende underskrives af forældre.

Se vejledning om, hvordan du laver og godkender din ansøgning ved at følge dette link.

Ansøgere der går i 9. eller 10. klasse kan fra samme dato, på fanen Forudsætninger se hvilke uddannelser ansøger er blevet vurderet parat til, i 1. uddannelsesparathedsvurdering.

Frist den 1. marts 2024

  • Eleven skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at ansøgningen er rettidig. 
  • Der kan ikke ansøges med forrang efter denne dato
Medio april (forventeligt 12. april) starter elevfordelingen til de gymnasiale uddannelser.

Alle ansøgere, med en gymnasial uddannelse som deres 1. prioritet der er underskrevet inden denne dato, fordeles. 

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne, før du får svar.
Du kan forvente svar senest 1. juniForældreForældre skal underskrive ansøgningen, efter barnet har godkendt.

Husk at ansøgningen bliver underskrevet, ellers afsendes den ikke.

Se vejledning om, hvordan du underskriver ansøgningen ved at følge dette link.

Frist den 1. marts 2024

  • Forældre skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at der kan ansøges med forrang.   
  • Der kan ikke ansøges med forrang efter denne dato

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Grundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler, herunder efterskoler, friskoler m.v.

Skolen skal kontrollere oplysninger passer for deres 8. til 10. klasserne i deres egne administrative systemer.

Klasselister vil kunne ses i Elevoverblikket i
Optagelse.dk fra senest den
1. november 2023

Læs mere om Elevoverblikket her

Skolen skal fra den 1. november 2023 indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Der skal også foretage helhedsvurdering af de elever i 8.-10. klasse, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Elevers vurdering vil være synlig for dem i Optagelse.dk fra den 15. januar 2024

Se vejledning om, hvordan du overfører standpunktskarakterer og forudsætninger for 8.-10. klasse via linket her.

Frist; Den 1. december 2023

For 9. klasse indberettes karakterer og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk, at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Frist; Den 26. januar 2024

Kontroller evt. at elever har lavet og sendt ansøgning 


Frist for indberetning af afsluttende standpunktskarakterer for 8., 9. og 10. klasse. (Fordi den mundtlige prøvetermin påbegyndes 23. maj)

Den 22 maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 9. og 10. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 22. maj 2024

Den 22. april 2024 åbner Optagelse.dk for indberetning af afsluttende uddannelsesparathedsvurdering.
Skolen skal også foretage helhedsvurdering af de elever, der ikke der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Bemærk: Kun karakterer indberettet til Karakterdatabasen fra den 22. april 2024 vil kunne indgå i den afsluttende vurdering.

Se vejledning om indberetning af den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering via dette link.

Frist: 8. klasses personlige, sociale, praksisfaglige og faglige forudsætninger skal være overført til Optagelse.dk senest.

Den 15. juni 2024

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske og øvrige prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.


Husk: Der skal også indberettes 9. og 10. klasses eksamens- og afgangsbeviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Karakterer i de obligatoriske prøver skal indberettes senest:
Den 21. juni 2024

Karakterer i de frivillige prøver skal indberettes senest:
Den 26. juni 2024

Prøvekarakter for den bundne praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse indberettes senest:
Den 26. juni 2024


Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

KUI-vejleder


KUI skal sikre, at alle KUI-betjente skoler er tilknyttet KUI-centeret.

Se vejledning om, hvordan du kontrollerer skoletilknytning til KUI via dette link.


KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse der ikke er vurderet uddannelsesparate. Elevers vurdering vil være synlig for dem den i Optagelse.dk 15. januar 2024

Frist Den 10. januar 2024

KUI skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.Frist 9. og 10. klasse: 27. maj 2024

Frist 8. klasse: 25. juni 2024

KUI tager kontakt til den unge.
KUI vil blive adviseret om disse ansøgere via Optagelse.dk

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt

Ungdomsuddannelser og 10. klasse


septoktnovdecjanfeb
mar
aprmaj

junjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →


Ansøgning→

Behandle ansøgninger →

Optag

10. klasseSkoler med 10. klasse skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra ultimo oktober.

Se vejledning om, hvordan du opretter udbud for 10. klasse via dette link.

Frist: Den 1. januar 2024


Rettidig ansøgningsfrist:
Den 1. marts 2024
Den centrale elevfordeling behandler ansøgningerne:

13. april - 1. maj

Regioner fordeler ufordelte ansøgere: 15. - 25. maj

Meddelelse til institutioner om hvilke ansøgere de vil få: 25. maj


Institutioner sendes besked om pladsreservation til ansøgere:
1. juni

Regioner fordeler eftertilmeldere: 
2. juni - 7. november
Erhvervsskoler

Erhvervsskoler skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra ultimo oktober.

Se vejledninger om, hvordan du opretter udbud for erhvervsskoler ved at følge dette link. 

Frist: Den 30. november 2023

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet godkender udbuddene til offentliggørelse.

Udbud kan ansøges når de er blevet godkendt.

Bemærk: at ansøgninger der skal fordeles af regionerne i dette skoleår ikke vil komme til uddannelsesstederne før de er blevet fordelt.

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale institutioner skal oprette deres udbud for det kommende skoleår.

Kan ske fra ultimo oktober.

Se vejledninger om, hvordan du opretter udbud for gymnasiale uddannelser via dette link.

Frist: Den 30. november 2023Rettidig ansøgningsfrist:
Den 1. marts 2024

Regioner og gymnasiale institutioner vurderer forrang. Forventeligt i perioden 2. marts til 12. april

Private gymnasier vurderer pladsreservation. Forventeligt i perioden 2. marts til 12. aprilUdmelding af endelige kapaciteter på gymnasierne:

15. majRegioner fordeler ufordelte ansøgere: 15. - 25. maj

Meddelelse til institutioner om hvilke ansøgere de vil få: 25. maj

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt