Se hvem, der gør hvad og hvornår

Både skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelserne og forældre er involverede i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Få overblik over tidsfrister og procedurer, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.Ansøgere og forældre


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulAug
Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Ansøger
 Lav og godkend uddannelsesplan

Ansøger til ungdomsuddannelser eller 10. klasse skal tilføje ønsker, vedhæfte studievalgsportfolio og godkende uddannelsesplanen.

Sådan gør I

Frist 1. marts

 Svar fra ungdomsuddannelserne

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne før du får svar. Du kan forvente svar i perioden maj til juli.

Forældre


 Underskriv

Forældre skal underskrive uddannelsesplanen når barnet har godkendt.

Det er vigtigt, at der underskrives senest 1. marts, da dit barn ellers skal til optagelsesprøve på ungdomsuddannelsen.

Sådan gør du

Frist 1. martsGrundskoler


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler (UU-betjent)
 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december

 Indberet karakterer fra semester- og sygeprøver

For 9. klasse indberettes karaktererne og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 11. januar Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 9. og 10. klasse 1. juni

Frist 8. klasse 15. juni

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 21. juni 2019.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 21. juni 

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Karakterer for frivillige prøver og beviser for 9. og 10. klasse (beviser skal indeholde både prøvekarakterer og afsluttende standpunktskarakterer), skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet på sidste eksamensdag eller senest d. 26. juni 2019.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 26. juni 


Skoler (ikke UU-betjent)


 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 15. januar Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 9. og 10. klasse 1. juni

Frist 8. klasse 15. juni

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 21. juni 2019.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 21. juni 

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Karakterer for frivillige prøver og beviser for 9. og 10. klasse (beviser skal indeholde både prøvekarakterer og afsluttende standpunktskarakterer), skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet på sidste eksamensdag eller senest d. 26. juni 2019.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 26. juni  Indberet prøvekarakterer fra prøvetermin december

Karakterer og beviser for den enkelte elev i de obligatoriske

prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 11. januar 2019.


Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 11. januar


Skolevejleder (ikke UU-betjente skoler)
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 15. januar

Kontroller at forældre underskriver uddannelsesplan.

 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni


Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

UU-vejleder
 Kontroller skoletilknytning

UU skal sikre, at alle UU-betjente skoler er tilknyttet UU-centeret.

Sådan gør du


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 15. januar


Kontroller at forældre til ikke-uddannelsesparate elever underskriver uddannelsesplan
 Underskriv uddannelsesplan

UU skal underskrive uddannelsesplan for ikke-uddannelsesparate elever

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 15. marts


 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni

 UU foretager omvalg for ansøger

UU kan foretage omvalg i Optagelse.dk på vegne af ansøgere, der enten ombestemmer sig, eller bliver nødt til at træffe omvalg.

Sådan gør du Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke UU-betjente skoler

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 20. januar


 Fornyet helhedsvurdering af elever fra ikke UU-betjente skoler

UU skal foretage helhedsvurdering af de elever i 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 10. juni


Ungdomsuddannelser og 10. klasse


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

10. klasse


 Opret udbud

Skoler med 10. klasse skal oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 30. november

 STUK godkender udbud

STUK godkender udbudene til offentliggørelse.

Udbud bliver offentliggjort den første hverdag i januar, når der åbnes for ansøgning til ungdomssuddannelserne og 10. klasse. Afhent ansøgninger

Skoler med 10. klasse kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk.


 Afhent opdaterede ansøgninger

Skoler med 10. klasse kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder afsluttende standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger.
Erhvervsskoler
 Opret udbud

Erhvervsskoler skal oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 30. november
 Afhent ansøgninger

Erhvervsskoler kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk Afhent opdaterede ansøgninger

Erhvervsskoler kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger

 Afhent tjeklister

Erhvervsskoler kan afhente eksamensresultater og tjeklister

Kan ske fra uge 26


Gymnasiale uddannelser
 Opret udbud

Fra den 22. oktober til 19. november skal gymnasiale institutioner oprette deres udbud for det kommende skoleår

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

Frist 19. november
 Afhent ansøgninger

Gymnasiale institutioner kan afhente ansøgninger i Optagelse.dk


 Afhent opdaterede ansøgninger

Gymnasiale institutioner kan afhente opdaterede ansøgninger, der indeholder standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger


 Afhent tjeklister

Gymnasiale institutioner kan afhente eksamensresultater og tjeklister

Kan ske fra uge 26


Har du brug for mere hjælp?
 Support til Optagelse.dk

Ring på telefon

70 21 21 51


Mandag - torsdag

08.00 - 16.00

Fredag

08.00 - 14.00

I ferieperioder vil åbningstiderne være justeret.

Eller skriv til os