Sådan udfylder I ansøgningen

Ansøgningen skal være underskrevet senest den 1. marts. Det er dig som forælder, der har ansvar for at ansøgningen er underskrevet inden fristen.
Fra den 11. januar kan I udfylde ansøgningen, men den kan først underskrives fra den 2. februar.

I kan læse om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser på UddannelsesGuiden.

Sådan logger I ind på Optagelse.dk

I har to muligheder for at logge på:

 • I kan bruge dit barns UNI-Login
 • eller du kan vælge at logge på via forældrelogin med dit NemID

Problemer med at logge på?

Kontroller de personlige oplysninger

De personlige oplysninger er udfyldt på forhånd af dit barns skole. Der er ikke altid oplysninger om begge forældre. Det er ikke et problem i forhold til at kunne underskrive ansøgningen.

Fejl i oplysningerne eller andre spørgsmål til de personlige oplysninger?

Tjek karakterer
 • Kontroller at karaktererne er registreret rigtigt
 • Kontroller at tysk eller fransk er markeret korrekt nederst på siden

Fejl i karakterer eller andre spørgsmål til karakterer og gennemsnit?

Se parathedsvurdering
 • Se dit barns uddannelsesparathedsvurderinger

Hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat til den eller de uddannelser, han/hun ønsker at søge ind på, kan I gå videre i ansøgningen.

Hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat til den eller de uddannelser, han/hun ønsker at søge ind på, skal I tale med dit barns vejleder.

Spørgsmål om parathedsvurderingen?

Tilføj uddannelsesønsker
 • Under Uddannelsesområde skal I vælge om dit barn vil søge erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse
 • I skal klikke på den skole, som dit barn vil søge ind på for at komme videre i ansøgningen
 • I kan slette en valgt uddannelse ved at klikke på uddannelsen i prioriteringslisten. Klik derefter på skraldespanden

Se korte videoer og forklaringer på hvordan I udfylder udddannelsesønsker

Vedhæft studievalgsportfolio

Det er et krav, at I vedhæfter dit barns studievalgsportefolio. Læs om studievalgsportefolien

 • Klik på knappen Vedhæft studievalgsportfolio
 • Du kan kun se og vedhæfte PDF-filer

Har I andre bilag kan I vedhæfte dem under Andre bilag. I de fleste tilfælde vil det ikke være aktuelt.

 • Klik på knappen Vedhæft andre bilag

Spørgsmål om studievalgsportfolio og andre bilag?

Skriv under

Når I har tjekket alle fanebladene igennem, tilføjet uddannelsesønsker og vedhæftet studievalgsportefolio, er ansøgningen færdig og klar til underskrift.

 • Dit barn kan godkende ansøgningen ved at klikke på knappen Godkend ansøgning
  • Det er ikke et krav at dit barn godkender ansøgningen

Mindst én forælder skal underskrive ansøgningen

  • Klik på knappen Underskriv ud for dit eget navn og underskriv med dit NemID

Vil begge forældre underskrive, skal det gøres samme dag. Begge forældre kan underskrive, selvom der kun står den ene forælders navn.

 • Klik på på knappen Underskriv i feltet uden navn og underskriv med dit NemID

Problemer med underskrifter?

Kontroller at ansøgningen er sendt

Når du som forælder har underskrevet med NemID, er ansøgningen sendt.

Se hvordan I kan kontrollere, at ansøgningen er sendt

Sådan laver I ændringer i ansøgningen

I kan selv ændre i ansøgningen, indtil I har underskrevet den.

Har I underskrevet ansøgningen, kan der i nogle tilfælde laves ændringer.

Se hvordan I kan lave ændringer, hvis I har underskrevet

Se hvordan I udfylder ansøgningen

Se videoer om udfyldelse af udddannelsesønskerSe optagelsesbreve til forældre


Brug for mere hjælp?


Uddannelsesparat og brug for mere hjælp?

I skal som udgangspunkt selv orientere jer om, hvordan I ansøger. Har I spørgsmål til dit barns valg af uddannelse, kan I læse artikler og se videoer omkring emnet i temaet til forældre på UddannelsesGuiden og kontakte eVejledning.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151

Ikke-uddannelsesparat og brug for mere hjælp?

I skal kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis der er noget i ansøgningen, I er i tvivl om.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151