Sådan udfylder I ansøgningen

Ansøgningen skal være underskrevet senest den 1. marts. Det er dig som forælder, der har ansvar for at ansøgningen er underskrevet inden fristen.
Fra den 1. januar kan I udfylde ansøgningen, men den kan først underskrives fra den 2. februar.

I kan læse om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser på UddannelsesGuiden.

Sådan logger I ind på Optagelse.dk

I har to muligheder for at logge på:

 • enten kan I bruge dit barns UNI-Login
  • Skal bruges for at kunne uploade studievalgsportfolien og eventuelle andre bilag. Du kan også underskrive ansøgningen.
 • eller I kan vælge at logge på via forældrelogin med en forældres NemID
  • Forældrelogin kan kun bruges til at underskrive ansøgningen

Problemer med at logge på?

Kontroller de personlige oplysninger
 • Udfyld jeres mailadresser og telefonnumre

Navn og adresse er udfyldt på forhånd af dit barns skole. Der er ikke altid oplysninger om begge forældre. Det er ikke et problem i forhold til at kunne underskrive ansøgningen.

Fejl i oplysningerne eller andre spørgsmål til de personlige oplysninger?

Tjek karakterer
 • Kontroller at karaktererne er registreret rigtigt
 • Kontroller at tysk eller fransk er markeret korrekt nederst på siden

Fejl i karakterer eller andre spørgsmål til karakterer og gennemsnit?

Se parathedsvurdering
 • Se om dit barn er vurderet uddannelsesparat til det eller de uddannelsesønsker, han eller hun har

Hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat til de gymnasiale uddannelser, men opnår 6,0 eller mere i gennemsnit af de lovbundne prøver, bliver vurderingen ikke-uddannelsesparat annulleret.

Spørgsmål vedrørende parathedsvurderingen?

Tilføj uddannelsesønsker
 • Under Uddannelsesområde skal I vælge om dit barn vil søge erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse
 • I skal klikke på den skole, som dit barn vil søge ind på for at komme videre i ansøgningen
 • I kan slette en valgt uddannelse ved at klikke på uddannelsen i prioriteringslisten. Klik derefter på skraldespanden

Se korte videoer og forklaringer på hvordan I udfylder udddannelsesønsker

Skriv under og tilføj bilag
 • Det er et krav, at I vedhæfter dit barns studievalgsportefolio. Læs om studievalgsportefolien
 • Når I har tjekket alle fanebladene igennem og tilføjet uddannelsesønsker og vedhæftet studievalgsportefolio, er ansøgningen færdig og klar til underskrift
 • Dit barn kan godkende ansøgningen ved at klikke på knappen Godkend uddannelsesplan
 • Mindst én forælder skal underskrive ansøgningen.
  • Vil begge forældre underskrive, skal det gøres samme dag
  • Begge forældre kan underskrive, selvom det kun er den ene forælder, der står under de personlige oplysninger

Problemer med underskrift eller spørgsmål om studievalgsportfolio og bilag?

Sådan laver I ændringer i ansøgningen

I kan selv ændre i ansøgningen, indtil I har underskrevet den.

Har I underskrevet ansøgningen kan, der i nogle tilfælde laves ændringer.

Se hvordan I kan lave ændringer, hvis I har underskrevet

Se hvordan I udfylder ansøgningen

Se videoer om udfyldelse af udddannelsesønsker


Brug for mere hjælp?


Uddannelsesparat og brug for mere hjælp?

I skal som udgangspunkt selv orientere jer om, hvordan I ansøger. Har I spørgsmål til dit barns valg af uddannelse, kan I læse artikler og se videoer omkring emnet i temaet til forældre på UddannelsesGuiden og kontakte eVejledning.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151

Ikke-uddannelsesparat og brug for mere hjælp?

I skal kontakte vejlederen på dit barns skole, hvis der er noget i ansøgningen, I er i tvivl om.

Har I spørgsmål til ansøgningen af teknisk karakter, kan I kontakte supporten på tlf. 7021 2151