Breadcrumbs

Blog

STIL udvikler og driver et dagtilbudsregister for Børne- og Socialministeriet (BSM).

Registeret omfatter offentlige og private dagtilbud i BSMs resortområde på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfattter det også fritidshjem/klubber.

Dagtilbudsregisteret skal modtage informationer vedr. nævnte institutioner fra kommunerne og udstille data til offentlige myndigheder og bla. danne grundlag for en dagtilbudsportal.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt institutionsnummer til videre brug i sektoren. Af anvendelser kommer fx oprettelse af institutioner og dennes brugere i Unilogin og derfra i Aula.

Mere info vil følge om Dagtilbudsregisteret.

Styrelsen for It og Læring lancerer tilslutning.stil.dk d. 23. april. Systemet afløser i de følgende måneder to funktioner på ba.emu.dk.

  1. Dataaftaler – hvor skoler/institutioner godkender dataaftaler fra udbyder/virksomhed/kommune
  2. Tilslutninger – hvor udbyder/virksomhed/kommune sender dataaftale-forespørgsler til skoler/institutioner

NB: I en overgangsperiode vil det være nødvendigt at anvende ba.emu.dk til aftaler, der endnu ikke er flyttet til tilslutning.stil.dk


Man anvender fortsat NemID Medarbejdersignatur for at logge ind i det nye tilslutningssystem - dog med en særlig rettighed som sættes via NemLog-in brugeradministration (bemærk: ikke UNI-Login brugeradministration).

UNI-Login brugeradministratorer der i dag godkender dataaftaler, skal derfor bede deres NemLog-in brugeradministratorer om at tildele denne rettighed for, at man fortsat kan godkende dataaftaler på vegne af institutionen via tilslutning.stil.dk.

Det samme gælder for alle de virksomheder der skal tilslutte institutionerne og hente brugerdata vha. STIL services.

I dag anvender man et CPR identificeret NemID medarbejdersignatur eller et personligt NemID for at logge ind i UNI-Login brugeradministration (ba.emu.dk). Denne indlogningsmetode ændres ikke for UNI-Login brugeradministration.


Se venligst vejledninger til hvordan man får adgang til det nye system her: TilslutningDet nye og det gamle system

En gruppe af skoler der ikke har et elevadministrativt system til brugeroprettelse, benyttede tidligere administration af elever i Optagelse.dk til indberetning af elever og deres kontaktpersoners persondata og til oprettelse af UNI-Logins.

Dette modul blev lukket pr. 05 juli 2018 og i dag skal man i stedet anvende STIL's system der har fået navnet:

'ElevAdministration'.

I ElevAdministration kan man oprette en elevs stamdata og dennes kontaktpersoner som f.eks. forældre. Systemet vil sende oplysninger videre til UNI-Login Brugeradministration, og eleverne vil automatisk få oprettet et UNI-login. Her skal man oprette klasser og elever skolen har i skoleåret 18/19.

Alle oprettede elever blev IKKE flyttet fra elevadministrationen i Optagelse.dk til det nye 'ElevAdministration'.


Hvert år forberedes der klasseoprulninger og nye klassedannelser til det kommende skoleår- Igen i år lander det i weekenden til sommerferiestart.

De to grundskolesystemer, Tabulex Elevadministration og KMD Elev's data for det kommende skoleår 2018/2019, forventes at være tilgængelig via UNI-Login i løbet af mandag d. 2. juli.

Fra lørdag eftermiddag d. 30. juni til mandag morgen d. 2. juli vil de to administrative systemer overfører oplysninger om det kommende skoleår til UNI-Login.

ba.emu.dk vil være tilgængelig i forbindelse med skoleårsskiftet. Skoleadministrative systemer som ikke er nævnt bestemmer selv hvornår de vil foretage klasseoprulning.

I uge 27 vil importer fra de skoleadministrative systemer til UNI-Login kunne tage længere tid end normalt

Persondataforordningen (GDPR) træder i kraft som lov maj 2018. GDPR er et omfattende regelsæt som grundlæggende introduceres for at styrke og beskytte EU-borgeres rettigheder og data.

I forbindelse med GDPR har Styrelsen for It og Læring oprettet en side til information og besvarelse af oftest stillede spørgsmål om emnet. Se siden på linket her under

Persondataforordningen (GDPR) | Styrelsen for It og Læring

I forbindelse med flere nye sikkerhedstiltag i UNI-Login udvides sikkerheden mandag den 19. marts 2018 i adgangen til til UNI-Login brugeradministration med 2-faktor autentifikation. Det betyder, at det efterfølgende kun er muligt at tilgå brugeradministrationen med NemID. Se i vejledningen UNI-Login med NemID, hvordan du logger på.

Det skal du være opmærksom på

  • For at logge ind skal du være brugeradministrator i UNI-Login
  • Dit UNI-Login skal være cpr-identificeret
  • Du kan anvende både medarbejder og privat NemID

Spørgsmål/svar

 Er jeg berørt af ændringerne?

Hvis du er brugeradministrator vil ændringerne have betydning for dig. Du kan finde ud af om du er brugeradministrator ved at tjekke om du har adgang til UNI-Login brugeradministration. Ændringerne har ingen betydning for lærer, elever og forældre.

 Hvorfor skal jeg til at logge ind med NemID?

Styrelsen for It og Læring vurderer, at der er behov for at styrke sikkerheden på en række områder - bl.a. ved at højne sikkerhed ved login - også selv om det vil gøre den daglige brug mere besværlig. Et skridt retningen mod et mere sikkert UNI-Login er, at der nu indføres 2-faktor autentifikation i form af NemID.

 Skal jeg logge på alle steder med NemID?

Nej, indførelse af 2-faktor login med NemID gælder kun, når du som UNI-Login brugeradministrator skal tilgå brugeradministrationen på ba.emu.dk

 Kan jeg både bruge personligt NemID og medarbejder NemID?

Ja, det er muligt både at bruge personligt NemID og medarbejder NemID. Hvis du bruger medarbejder NemID skal du være opmærksom på, at dette skal være identificeret med dit cpr-nummer. Hvis ikke dit cpr-nummer er identificeret på dit medarbejder NemID vil du se beskeden Ukendt NemID! ved login. På denne side kan du tjekke, om din NemID medarbejdersignatur er registreret med cpr-nummer

Kontakt Nets for hjælp til at bestille medarbejder NemID eller hvis du har behov for hjælp.

 Jeg har ikke mit NemID, hvad skal jeg gøre?

Da det er et krav at logge ind i UNI-Login brugeradministration med NemID, er du nødt til at henvende dig til en af de øvrige brugeradministratorer på institutionen for at få hjælp, eller fremskaffe dit eget NemID.

Baggrund

Siden UNI-Login blev taget i brug har det været en grundlæggende præmis, at UNI-Login er et sikkert login, som samtidig er nemt for institutionerne at anvende i dagligdagen – særligt i undervisningssituationer. Imidlertid er risikoen for og konsekvenserne af misbrug stigende og væsentligt større i dag end tidligere. Styrelsen for It og Læring vurderer derfor, at der er behov for at styrke sikkerheden på en række områder - også selv om det vil gøre den daglige brug mere besværlig.

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål til de forestående ændringer, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for It og Lærings support via denne side.

Her finder du svar på dine spørgsmål om de nye sikkerhedstiltag i UNI-Login

De vigtigste ændringer for dig som UNI-Login brugeradministrator

  • Du skal ændre din adgangskode inden mandag den 5. februar 2018. Se i vejledningen Skift adgangskode til dit UNI-Login hvordan du gør. Såfremt det ikke sker, vil koden blive ændret af Styrelsen for It og Læring hvorefter der kun er adgang med NemID eller, hvis en anden brugeradministrator på institutionen kan hjælpe med at ændre koden.


 Du bør desuden sikre dig at...
  • du selv er identificeret med et gyldigt CPR-nummer
  • der er ryddet op i listen af brugeradministratorer tilknyttet din institution
  • mindst en brugeradministrator har adgang jfr. ovenstående kriterier efter 19/3-2018

 Se komplet oversigt og tidsplan over ændringer
Release dato

Tiltag

Hvad skal brugeradministrator

Læs mere her

Uge 5

 

Begrænset visning på UNI-Login brugeradministration

Fra den 29. januar 2018 vil det ikke længere være muligt at se medarbejderes systemtildelte adgangskoder på

UNI-Login brugeradministration.

En medarbejder skal som udgangspunkt tildele sig selv en ny kode vha. NemID.


Brugeradministrator kan fortsat give en medarbejder en ny systemtildelt adgangskode, men koden vises ikke længere i medarbejderoversigten.

Tildeling og visning af adgangskoder i UNI-Login brugeradministration

Uge 5


SkoleKom-konferencen

'Fra SkoleKom' ændres

Såfremt SkoleKom anvendes, kan nyoprettelser ikke længere sendes til 'Fra SkoleKom'-konferencerne, men vil udelukkende kunne ses i bestillingsoversigten på UNI-Login brugeradministration. Alle 'Fra SkoleKom'-konferencerne vil blive lukket i den kommende periode.


SkoleKom konferencen 'Fra SkoleKom' ændres

Uge 5

Bestillingsoversigten på UNI-Login brugeradministration

Fremover vises kun brugere, der er oprettet inden for de seneste syv dage.


Bestillingsoversigt i Brugeradministrationen

Uge 5

Visning af cpr-nummer i brugeradministration og dataudtræk

De sidste fire cifre fjernes i alle lister og dataudtræk, hvor brugernes cpr-numre vises.


Visning af cpr-numre

Uge 6

Skift af adgangskode for alle UNI-Login-brugeradministratorer

Adgangskoden skal skiftes inden den 5. februar 2018. Såfremt det ikke er sket, vil koden blive ændret af Styrelsen for It og Læring.

Brugeradministrator skal skifte sin adgangskode på mitunilogin.dk senest den 05. februar 2018.

Glemt adgangskode til dit UNI-Login

Uge 6

 

Inaktive brugeradministratorer fratages adgang til UNI-Login brugeradministration

Den 5. februar 2018 vil adgangen til UNI-Login brugeradministration blive lukket for brugeradministratorer, der ikke har været logget på inden for det seneste år.

En brugeradministrator skal have været logget på UNI-Login brugeradministration inden for det seneste år for fortsat have rettigheden som brugeradministrator.

Inaktive brugeradministratorer fratages adgang til UNI-Login brugeradministration

Uge 12

 

Adgang til UNI-Login brugeradministration med NemID

Den 19. marts 2018 skal adgang til UNI-Login brugeradministration ske med NemID. UNI-Login brugernavn og adgangskode giver herefter ikke længere adgang.

For at kunne bruge NemID med UNI-Login kræves, at brugeradministratoren har et NemID, og at cpr-nummer er registreret på både UNI-Login og NemID.

UNI-Login med NemID


(info) Se eventuelt teknisk releaseplan for UNI-Login

Spørgsmål/svar

 Hvornår er dette meldt ud til skolerne?

Alle skoler modtager mail (se kopi af den udsendte mail til højre) vedrørende disse ændringer mandag den 22. januar. Mailen sendes til den mail-adresse skolen har registreret i Institutionsregisteret samt til brugeradministratorer der har registreret en mail adresse i UNI-Login brugeradministration.

 Er jeg berørt af ændringerne?

Hvis du er brugeradministrator vil ændringerne have betydning for dig. Du kan finde ud af om du er brugeradministrator ved at tjekke om du har adgang til UNI-Login brugeradministration. Ændringerne har ingen betydning for lærer, elever og forældre.

 Hvorfor skal jeg til at logge ind med NemID?

Styrelsen for It og Læring vurderer, at der er behov for at styrke sikkerheden på en række områder - bl.a. ved at højne sikkerhed ved login - også selv om det vil gøre den daglige brug mere besværlig. Et skridt retningen mod et mere sikkert UNI-Login er, at der nu indføres 2-faktor autentifikation i form af NemID.

 Hvad sker der, hvis jeg ikke skifter min kode inden d. 5. februar?

Såfremt brugeradministratorens kode ikke ændres inden d. 5. februar, vil koden blive ændret af Styrelsen for It og Læring hvorefter der kun er adgang med NemID eller, hvis en anden brugeradministrator på institutionen kan hjælpe med at ændre koden.Baggrund

Siden UNI-Login blev taget i brug har det været en grundlæggende præmis, at UNI-Login er et sikkert login, som samtidig er nemt for institutionerne at anvende i dagligdagen – særligt i undervisningssituationer. Imidlertid er risikoen for og konsekvenserne af misbrug stigende og væsentligt større i dag end tidligere. Styrelsen for It og Læring vurderer derfor, at der er behov for at styrke sikkerheden på en række områder - også selv om det vil gøre den daglige brug mere besværlig.

Flere spørgsmål?

Har du spørgsmål til de forestående ændringer, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for It og Lærings support via denne side.

Her kan du læse det udsendte brev