Breadcrumbs

Blog

Skoleåret 2023/2024 er ved at nå sin afslutning. Vi i Optagelse.dk vil på dette webinar fortælle om, hvad du som modtagende institution, skal gøre og være opmærksom på i den kommende tid.

På webinaret vil vi bl.a. komme ind på forudsætninger for retskrav, videresendelse, omvalg og skiftere, Mit overblik, afskaffelse af upv og meget mere.

Webinaret er også relevant for dig, der er vejleder for elever i 9. og 10. kl.

→ Tilgå webinaret på dette link

Efter nedlæggelsen af Unilogin Brugeradministration (ba.emu.dk) i uge 42 2022, kan manuelt tilknyttede brugere ikke længere vedligeholdes. Disse brugere skal nu slettes i Unilogin og efterfølgende eventuelt genoprettes via skolens administrationssystem.

Det er institutionens ansvar at administrere brugerne, men i dette tilfælde er det kun STIL, der kan slette brugerdata, og dette må kun ske på institutionens instruks.


I vejledningen herunder, kan du læse

 1. Hvordan du ser brugere som er manuelt tilknyttede, med henblik på at finde ud af, om disse skal tilknyttes via skolens administrationssystem, inden sletning.
 2. Hvordan du giver STIL instruks om, at slette manuelt oprettede brugere.


Se brugere, som er tilknyttet institutionen manuelt 

Du kan se institutionens tilknyttede brugere i tjenesten Brugeroversigt.stil.dk.

 1. Log ind på Brugeroversigt.stil.dk med MitID erhverv.
 2. Skriv "mancpr" for at vise alle manuelt tilknyttede brugere. Hvis ikke der vises nogle brugere, har du ingen manuelt tilknyttede brugere og du behøver ikke fortsætte i denne vejledning.
 3. Brugere, som fortsat skal være tilknyttet institutionen, skal oprettes og tilknyttes via skolens administrationssystem.
  • Berørte brugere vil være upåvirket af denne handling og brugernavn og adgangskode vil således være uforandret.

Giv instruks til STIL, om at slette manuelt oprettede brugere

Instruks til STIL gives ved at godkende en dataaftale i tjenesten Tilslutning.stil.dk, som giver instruks til STIL om ,at slette institutionens manuelt oprettede brugere.

 1. Log ind på Tilslutning.stil.dk med MitID erhverv
 2. Klik på 'Dataadgangadministration' og godkend dataanmodningen Instruks til STIL om sletning af manuelt oprettede brugere
 3. Når dataaftalen er godkendt, slettes brugerne automatisk og det er ikke nødvendigt at gøre yderligere. Dataaftalen vil ligeledes automatisk blive fjernet igen, efter sletning.

❔ Ofte stillede spørgsmål

STIL har sørget for at du som bruger af styrelsens systemer ikke skal indgå databehandleraftaler. Dette skyldes, at den instruks og regulering af forholdet som normalt skal indgå i en databehandleraftale er blevet dækket i andre former for retligt bindende dokumenter, såsom lov, bekendtgørelse, cirkulære, vilkårsbestemmelser mm. Der skal derfor ikke indgås databehandleraftaler med STIL.

Et eksempel herpå er, at der i Vejledningslovens § 15 g er indsat en instruks for så vidt angår STILs rolle som databehandler for de persondatabehandlinger der foretages i Uni-Login. Da der er indsat en instruks i loven er der ikke behov for en databehandleraftale for Uni-login mellem skoler/institutioner/kommuner på den ene side og STIL på den anden side.STIL anbefaler altid at registrere brugere i et kommercielt administrativt system.

Undersøg først, om det er muligt at få adgang til, eller at anskaffe et administrativt system, til administration af institutionens brugere.

Såfremt det ikke er muligt at skaffe et kommercielt administrationssystem, stiller STIL midlertidigt administrationssystemet Elevadministration.stil.dk til rådighed.

Se brugere, som er tilknyttet institutionen manuelt

Følg først vejledningen Se brugere, som er tilknyttet institutionen manuelt, for at finde ud af, hvilke brugere der fortsat skal være tilknyttet institutionen.

Adgang til Elevadministration.stil.dk

 1. Log ind på Tilslutning.stil.dk. Der logges på portalen med NemLog-in med rettigheden 'Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk'
 2. Godkendt dataanmodningerne 'Elevadministration - wselevadm' og 'MedarbejderAdm (i ElevAdm)' på Tilslutning.stil.dk
  • Dataanmodningerne giver STIL lov for at behandle skolens data i forbindelse med ibrugtagning af Elevadministration.stil.dk som administrationssystem.
 3. Log ind på Elevadministration.stil.dk. Der logges på portalen med NemLog-in med rettigheden 'Elevadministration: Giv administratorrettighed til elevadministration.stil.dk'
 4. Du har nu mulighed for at tilknytte og administrere skolens brugere via Elevadministration.stil.dk


I bør først gennemgå jeres import via brugeroversigt.stil.dk, med henblik på at kontrollere, om nogle af brugerne skal genoprettes i jeres administrationssystem. Dernæst skal dataanmodningen, som er fremsendt via Tilslutning.stil.dk godkendes, hvorefter nedlæggelsen af den gamle import sker automatisk.

Det fremgår mere detaljeret af vejledningen ovenfor, hvordan opgaverne udføres.

Dataanmodningen vil blevet nedlagt automatisk, på nærmere ubestemt tidspunkt

Brugere, oprettet via ba.emu.dk (det gamle Unilogin Brugeradministration)

Alle brugere fra mancpr-rapporten vil blive nedlagt

Når dataaftalen godkendes - det sker løbende, så forvent samme- eller efterfølgende dag

STIL må af GDPR-mæssige årsager ikke slette brugere, uden der er givet instruks herom, fra den dataansvarlige institution

Undersøg først, om institutionen kan registreres i CVR

Hvis dette ikke er muligt, er det nødvendigt at kontakte STIL support via denne webformular og oplyse herom.

Såfremt det er muligt at blive registreret i CVR, skal I fortsætte herunder

Opret NemLog-in

Kontakt erhvervsstyrelsen, for at få hjælp til at oprette NemLog-in

Se brugere, som er tilknyttet institutionen manuelt

 1. Følg vejledningen 'Se brugere, som er tilknyttet institutionen manuelt' ovenfor, for at finde ud af, hvilke brugere der fortsat skal være tilknyttet institutionen.

Administration af brugere

 1. Undersøg om det er muligt at få adgang til, eller at anskaffe et administrativt system, til administration af institutionens brugere.

  1. STIL anbefaler altid at registrere brugere i et kommercielt administrativt system. Hvis et administrationssystem etableres hvor i brugerne kan tilknyttes, er det ikke nødvendigt at fortsætte i denne vejledning.
  2. Såfremt det ikke er muligt at skaffe et kommercielt administrationssystem, stiller STIL midlertidigt administrationssystemet Elevadministration.stil.dk til rådighed. Fortsæt i vejledingen herunder.

Adgang til Elevadministration.stil.dk

 1. Log ind på Tilslutning.stil.dk. Der logges på portalen med NemLog-in med rettigheden 'Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk'
 2. Godkendt dataanmodningerne 'Elevadministration - wselevadm' og 'MedarbejderAdm (i ElevAdm)' på Tilslutning.stil.dk
  • Dataanmodningerne giver STIL lov for at behandle skolens data i forbindelse med ibrugtagning af Elevadministration.stil.dk som administrationssystem.
 3. Log ind på Elevadministration.stil.dk. Der logges på portalen med NemLog-in med rettigheden 'Elevadministration: Giv administratorrettighed til elevadministration.stil.dk'
 4. Du har nu mulighed for at tilknytte og administrere skolens brugere via Elevadministration.stil.dk


Udvidelser

Kontaktpersoner: CVR-nummer medtages i regneark med kontaktpersoner

Excel-udtrækket, der kan downloades fra "Kontaktpersoner", indeholder nu CVR-nummer på den virksomhed, som kontaktpersonen er tilknyttet.

Fejlrettelser

Uddannelsesaftale: RKV af en dags varighed, skal kun vises som en enkelt dag ved siden af indtastningsfeltet

Skoler oplevede, at der ved indtastning af varighed af RKV, fremgik et 2-dages datointerval ved siden af indtastningsfeltet. Fejlen er nu rettet.

Uddannelsesaftale: Låste radioknapper og checkboxe skal vises korrekt

Skoler og virksomheder oplevede, at låste grupper af radioknapper og checkbokse ikke altid fremstod som låste, på trods af at værdierne i dem ikke kunne ændres. Fejlen er nu rettet.

FGU-eud forløb: Som FGU-virksomhed får man fejl ved visning af FGU-eud forløb

FGU-virksomheder oplevede, at de fik en fejl, hvis de klikkede på en elev/lærlings navn på lærlingeoversigten. Fejlen er nu rettet.

Uddannelsesaftale: SE-nummer er angivet, men vises ikke på opsummering

Skoler og virksomheder oplevede, at det SE-nummeret der var indtastet i trin 1 "Virksomhedsoplysninger", ikke blev vist på trin 11 "Opsummering". Fejlen er nu rettet.

Tillæg: Virksomhed får fejl på trin 3. Virksomhedsoplysninger

Nogle virksomheder oplevede, at de ikke kunne komme videre på trin 3 i oprettelsen af et tillæg. Fejlen er nu rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 7. maj 2024

Har du fået besked om, hvor du har fået tildelt en plads?

Alle ansøgere til de gymnasiale uddannelser, som har søgt inden fristen den 1. marts, får senest 8. maj besked fra den skole, hvor de har fået reserveret en plads.

Fra den 9. maj kan du se din pladsreservation på Optagelse.dk, og her kan du også finde information omkring:

 • Kriteriet for din pladstildeling (adresse, transporttider og transportmiddel).
 • Hvordan du skal gøre, hvis du ikke ønsker at beholde den plads du har fået tildelt.

→ Læse mere her: Spørgsmål og svar om pladstildeling på gymnasial uddannelse | Optagelse.dk

Fra den 9. maj, kan du ændre din ansøgning og lave omvalg

→ Se vores vejledning: Lav omvalg ved at få din ansøgning videresendt

Skoleåret 2023/2024 er ved at nå sin afslutning. Vi i Optagelse.dk vil på dette webinar fortælle om, hvad du som modtagende institution, skal gøre og være opmærksom på i den kommende tid.

 På webinaret vil vi bl.a. komme ind på forudsætninger for retskrav, videresendelse, omvalg og skiftere, Mit overblik, afskaffelse af upv og meget mere.

Webinaret er også relevant for dig, der er vejleder for elever i 9. og 10. kl.

Tilgå webinaret på dette link

Nyeste Version 5.21 - 24. april 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Lærlingeoversigt: Adviser om korte aftaler, der er tæt på at udløbe

Der adviseres 30 dage før udløb af kort aftale, ud for hver lærling på lærlingeoversigten, med mindre der er et tillæg, som forlænger aftalen, eller lærlingen har en kommende aftale.

Søg læresteder: Branchekode er tilføjet i regneark, der kan downloades

I kolonnen efter "Hovedbranche" fremgår lærestedets branchekode.

Aftaleadministration: Sorter uddannelsesversioner med nyeste øverst

I felter, hvor der kan vælges version af uddannelse, er sorteringen ændret, så nyeste version står øverst.

Uddannelsesaftale: Visning af valgt påbygning er udvidet

Er der valgt påbygning i en uddannelsesaftale, vises nu, om det er erhvervsrettet eller studierettet påbygning, varighed samt om påbygningen forlænger aftaleperioden.

Søg læresteder: Afgræns søgning på dato for godkendelse af fagligt udvalg

I Søg læresteder er filtret til godkendelser udvidet, så det er muligt at afgrænse på periode for, hvornår det faglige udvalg har foretaget godkendelse på den valgte uddannelse.

Aftaleadministration: Vis begrundelse for sletning af aftaledokument

På et slettet aftaledokument vises, sammen med muligheden for at genskabe aftaledokumentet, den tekst, der er registreret som begrundelse for sletningen.

Fejlrettelser

Ophævelse: Skole kan ikke sende erklæring til virksomhedens underskrift

Nogle skoler oplevede, at hvis en erklæring om delvis oplæring ikke blev lavet samtidig med ophævelsen, så kunne erklæringen ikke efterfølgende sendes til virksomhedens underskrift, fordi knappen "Send til underskrift hos virksomheden" ikke blev vist. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 24. april 2024

Den 18. april kl. 13:30 afholder Optagelse.dk webinaret
Hvis du ikke har modtaget link til det via mail kan du tilgå webinaret via dette link 

Fra og med sommerprøverne 2024, idriftsættes en ny funktion i visse prøvesæt: Et tekstfelt der er beskyttet imod flere former for både tilsigtet og utilsigtet eksamenssnyd.

Tekstfeltets primære formål er at hjælpe elever med at undgå at komme til at snyde ved en fejl, når de er til prøve. Derudover er tekstfeltet designet så det blokerer for de mest gængse former for snyd.

Samlet set blokerer tekstfeltet for følgende former for tilsigtet og utilsigtet snyd:

 • Kopiér og indsæt fra eksterne kilder - Tekstfeltet blokerer muligheden for kopiere og indsætte tekst, som ikke er skrevet i tekstfeltet fx fra en hjemmeside. Det er stadig muligt at kopiere tekst internt i tekstfeltet, fx hvis man ønsker at rykke et afsnit i besvarelsen.
 • Stavekontrol - Det er ikke tilladt at anvende stavekontrol til stave- eller grammatikforslag, og tekstfeltet blokerer derfor for brug af stavekontrol.
 • Oversættelse - Det er ikke tilladt at benytte sin browser til at oversætte tekst. Tekstfeltet blokerer derfor for at browseren kan oversætte tekst skrevet i tekstfeltet.

Funktioner i tekstfelt

I tekstfeltets værktøjslinje er der mulighed for at foretage en række handlinger, som kan hjælpe eleven, når eleven udarbejder sin prøvebesvarelse.

Fortryd / Gendan

Fortryd” fjerner seneste indtastning i tekstfeltet. ”Gendan” genskaber indhold fjernet med ”Fortryd”.

Ordoptælling

Ordoptælling viser, hvor mange ord og tegn, der er indtastet i tekstfeltet.

Kolonnen ”Dokument” viser hvor mange ord og tegn, der er anført i hele besvarelsen, mens kolonnen ”Valg” optæller udelukkende ord og tegn, som er markeret i teksten.

Fuldskærmsvisning

Ved tryk på knappen udvides visningen af tekstfeltet, så tekstfeltet fylder hele skærmen.

Denne visning anbefales under udarbejdelse af elevens opgavebesvarelse, da fuldskærmsvisningen giver det bedste overblik for eleven.   

Typografi

Under ”Typografi” kan diverse overskrifter vælges.

Vælg ”Afsnit” for en hensigtsmæssig skrifttype til brødtekst.

Fed / Kursiv / Understreget

Gør teksten fed, kursiv og/eller understreget

Specialtegn

Vælg ”Specialtegn” for at finde et udvalg af specialtegn. Hér findes symboler såsom ”ß”, der anvendes i tysk.

Punktopstilling

Under ”Punktopstilling” kan der vælges to forskellige opstillinger; nummeret og punktopstilling.

Flere valgmuligheder

Under ”Flere valgmuligheder” kan bl.a. ”Opstilling”, ”Linjeafstand” og ”Indryk” vælges.


Udover de funktioner der findes i værktøjslinjen, er det værd at nævne funktionen  Dan og gem PDF til print. Ved tryk på denne knappen vises en ny side, hvor man kan gemme en PDF lokalt på sin computer.

Udskrift og aflevering

Når eleven har færdiggjort deres opgavebesvarelse og ønsker at udskrive deres besvarelse, skal eleven trykke på print-ikonet, som er placeret under tekstfeltet (bemærk, at eleven udelukkende kan se print-ikonet, når eleven ikke er i fuldskærmsvisning):

Når eleven har trykket på print-ikonet, åbnes et nyt vindue. Hér skal eleven under ”Destination” vælge ”Gem som PDF”. Eleven skal derefter trykke ”Gem” for at gemme PDF-besvarelsen lokalt på sin computer. Vær opmærksom på, at gemme besvarelsen et sted, hvor besvarelsen igen kan findes af eleven fx på elevens skrivebord eller på et USB-stik.

Når eleven har gemt sin besvarelse på sin PC, skal eleven åbne PDF-besvarelsen og udskrive besvarelsen fra skolens printer.


Forebyggelse i tilfælde af nedbrud

Tekstfeltet er designet så det løbende gemmer en midlertidig kopi af elevens besvarelse lokalt i elevens browser, hvorfra prøvebesvarelsen udarbejdes. Det betyder, at hvis eleven ved en fejl kommer til at lukke sit browservindue eller slukke sin computer, vil elevens besvarelse stadig være at finde, når eleven igen åbner prøven med samme browser.

Skulle uheldet være ude, og en computer crasher så elevens sessiondata ikke kan genskabes, er det ikke muligt at få adgang til elevens besvarelse igen via ovenstående løsning. Det anbefales derfor, at eleven løbende gemmer sin besvarelse lokalt på sin computer via print-funktionen (se ”udskrift og aflevering” for vejledning til, hvordan man gemmer).

Da det ikke er muligt at åbne elevens gemte besvarelse i tekstfeltet igen på en anden PC, vil eleven i stedet skulle kopiere sin midlertidige besvarelse fra den gemte PDF-fil og ind i et skriveprogram (fx Word), og fortsætte sin besvarelse dér.

Tekstfeltet og hjælpeprogrammer

Tekstfeltet er blevet testet i samarbejde med leverandørerne bag de mest gængse læse- og skriveværktøjer til brug af ordblinde elever. Produkter, som i dag er genstand for SPS-midler eller tidligere har været det er afprøvet i tekstfeltet og fungerer efter hensigten. Disse produkter er:

 • IntoWords
 • AppWriter

Det anbefales, at elever som får ordblindestøtte anvender én af de ovenstående produkter. Benyttes andre programmer eller browserplugins til at støtte ordblinde elever kan det ikke garanteres, at programmerne virker optimalt i tekstfeltet.

Undervisere har mulighed for at hjælpe elever med at afprøve læse- eller skriveværktøjer i tekstfeltet ved at hente et forsøgs-opgavesæt på Prøvebanken.

OBS: Bemærk at nogle hjælpeprogrammer ikke nødvendigvis har tilladelse til at virke på filer der ligger lokalt på en elevs computer.

For at kunne benytte eksempelvis AppWriter Cloud på et opgavesæt der er hentet ned fra prøvebanken, skal man derfor gøre følgende:

 • Højreklik på AppWriter-udvidelsen i browseren
 • Gå ind under ”Administrer udvidelsen”
 • Klik på ”Tillad adgang til webadresser på filer”
Nyeste Version 5.20 - 9. april 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Lærlingeoversigt: Vis, om aftalen indeholder ny mesterlære

På virksomhedernes lærlingeoversigt og på SOSU-skolernes registrering af frafaldsrisiko, fremgår det nu, om aftalen indeholder ny mesterlære.

Fejlrettelser

Elevoverblik: Klik på underskrevet og færdigregistreret ophævelse spørger, om man vil slette underskrift og redigere

Skoler oplevede, at ved klik på en underskrevet og færdigregistreret ophævelse fra elevoverblikket, åbnede en modal med titlen "Rediger ophævelse af uddannelsesaftale" og spurgte om man ville slette underskriften. Man skulle i stedet komme til opsummering af ophævelsen. Fejlen er nu rettet.

Uddannelsesaftale: Visning af uddannelsesaftale giver en ukendt fejl

Nogle skoler oplevede, at der ved visning af en færdigregistreret aftale, kom en ukendt fejl. Fejlen er nu rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 9. april 2024

Nyeste Version 5.19 - 3. april 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Uddannelsesaftale: Bedre visning af påbygning på aftalevisning

Den indtastede varighed af hhv. erhvervsrettet og studierettet påbygning, samt hvorvidt påbygningen forlænger aftaleperioden, vises nu på uddannelsesaftalen.

Elevoverblik: Vis hvilke aftaledokumenter feltændringer stammer fra

I feltændringsmodalen for hhv. uddannelsesforløb og lærepladsforhold, vises der nu sammen med datoen for feltændringerne, hvilke aftaledokumenter der ligger til grund for dem.

Fejlrettelser

Aftaleoversigt: Aftaler på lastvognsmekaniker kan ikke fremsøges

Skoler oplevede, at når man valgte "Lastvognsmekaniker (93)" i søgefeltet "Uddannelse", på enten elevoversigt eller aftaleoversigt, blev der i stedet søgt på "Lastvognsmekaniker (1245)", hvor det faktisk burde være muligt at søge på begge CØSA-formål. Fejlen er nu rettet.

Tillæg: Fejl ved gem og næste i trin 6. Udstationering

Nogle skoler oplevede, at der ved ændring i udstationering på et tillæg, opstod en fejl når man klikkede på "Gem og næste". Fejlen er nu rettet.

Uddannelsesaftale: Skolens rettelse af påbygning afspejles ikke i feltændringer og elevoverblik

Nogle skoler oplevede, at der ved rettelser til påbygning på en underskrevet uddannelsesaftale, ikke blev vist blå ændringsmarkeringer på opsummering, visning og elevoverblik. Fejlen er nu rettet.

Uddannelsesaftale: Redigering af kort aftales omfang giver en fejl

Skoler oplevede, at der ved redigering af trin "5. Aftalens omfang" på korte aftaler, oprettet fra aftaleoversigten, kom en fejl ved klik på "Gem og næste". Fejlen er nu rettet.

Søg læresteder: På nogle virksomheder vises godkendelse på "Ukendt speciale"

På nogle virksomheder oplevede skoler, at der på fanen "Godkendelser" blev vist godkendelser på "Ukendt speciale". Fejlen er nu rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 3. april 2024

Nyeste Version 5.18 - 13. marts 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Uddannelsesaftaler: Filtrering på lærepladsforhold med start- og slutdato inden for en given periode

Skoler har mulighed for at filtrere på start- og slutdato for uddannelsesaftaler og dermed kun fremsøge lærepladsforhold for en given periode.

Tillæg: Ændre omfang fra ordinær aftale eller restaftale til kort aftale

Gennem et tillæg er det muligt at ændre omfanget af en uddannelsesaftale, fra at være en ordinær uddannelsesaftale eller en restaftale, til at være en kort aftale. Den nye slutdato skal være tidligere end den oprindelige slutdato og der skal indtastes en dato for forventet udlært på registreringstrinnet.

Elevprofil: Nem mulighed for at forlænge synlighed af elevprofil

Elever har nem mulighed at forlænge synligheden af deres profil fra "Min side". Forlængelsen gælder i 3 måneder. Elever advares også med en alert på "Min side", når de logger ind, såfremt der er mindre end 30 dage til synligheden udløber.

Elevoversigt: Acceptér bindestreg i CPR-nummer i fritekstsøgning

Elever der er tilknyttet skolen og dermed findes i skolens elevoversigt, kan fremsøges uden at fjerne en evt. bindestreg i CPR-nummeret.

Udstationering: Vis det CVR-nummer som udstationering hører til

På visning og redigering af udstationering på en uddannelsesaftale, er der nu angivet CVR-nummer på den virksomhed som udstationeringen hører til.

Fejlrettelser

Lærested: Kontaktperson tilknyttet hele virksomheden kan ikke fremsøges på aftale eller tillæg

Skole oplevede, at kontaktpersoner, der var tilknyttet hele virksomheden, ikke kunne fremsøges ved oprettelse af uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser. Kontaktpersoner, der var tilknyttet det enkelte lærested, kunne godt fremsøges. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftale: Digital aftale registreret i EASY-P kan ikke genskabes efter sletning

Nogle skoler oplevede, at en digital uddannelsesaftale, indgået på Lærepladsen men registreret i EASY-P, ikke kunne genskabes efter fortrudt sletning på Lærepladsen. Fejlen er rettet.

Ophævelse: Får fejl ved ændring af ophævelsesdato i analog ophævelse 

Nogle skoler oplevede, at de fik en fejl når de klikkede på "Gem og næste", efter at have ændret ophævelsesdatoen på en forregistreret ophævelse. Fejlen er nu rettet.

Tillæg: Ukendt fejl, hvis datoen for "gældende fra" på tillæg er den samme dato som uddannelsesaftalens startdato

Skoler oplevede, at der kom en ukendt fejl, hvis der var ændringer til trinnet "Speciale, trin, eux" og tillæggets gældende fra dato var den samme dato, som den oprindelige uddannelsesaftales startdato. Fejlen er nu rettet.

Elevoversigt: Elever der ikke længere bør vises på elevoversigt

Nogle skoler oplevede, at der var enkelte elever uden en aktiv skoletilknytning, der stadig var synlige på skolens elevoversigt mere end 90 dage efter deres elevforhold var afsluttet. Fejlen er nu rettet.

Lærlingeoversigt: Virksomhed skal ikke se skoleophold fra tidligere lærepladsforhold der ikke omfatter virksomheden

Nogle virksomheder oplevede, at skoleophold fra tidligere lærepladsforhold, der ikke omfatter virksomheden, blev vist på virksomhedens overblik over lærlingen. Fejlen er nu rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 13. marts 2024

Nyeste Version 5.17 - 5. marts 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Virksomhedens liste over arbejdssteder: link til "Opret stillingsopslag"

Virksomheder med flere arbejdssteder, har nu mulighed for at starte oprettelsen af et stillingsopslag fra oversigten "Arbejdssteder", så det aktuelle arbejdssted på forhånd er valgt i opslaget.

Uddannelsesaftaler: Filtreringsmulighed på afslutningsgrund

Der kan filtreres på de mulige afslutningsgrunde for afslutning af lærepladsforhold.

Uddannelsesaftaler: Sorteringsmulighed på lærested for uddannelsesaftaler

Der kan benyttes hhv. stigende og faldende alfabetisk sortering af lærested for uddannelsesaftaler.

Fejlrettelser

Uddannelsesaftaler: Accepter bindestreg i CPR-nummer ved oprettelse og registrering af lærepladsforhold

Skoler og virksomheder oplevede, at der ved indtastning af CPR-nummer med bindestreg, ved oprettelse og registrering af lærepladsforhold, blev vist en valideringsfejl med "Ukorrekt CPR-nummer". Fejlen er nu rettet.

Uddannelsesaftaler: Kan ikke acceptere overført lærepladsforhold med tillæg

Nogle skoler oplevede, at visse lærepladsforhold, der indeholdt et tillæg, ikke kunne accepteres af modtagende skole. Fejlen er nu rettet.

Uddannelsesaftaler: Dato for forventet udlært skal ikke være krav i tillæg der forlænger kort aftale til restaftale

Skoler oplevede, at der ved registrering af tillæg, der forlængede en kort aftale til en restaftale, var krav om at udfylde dato for forventet udlært. Fejlen er nu rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 5. marts 2024


Nyeste Version 5.16 - 15. februar 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Elevprofil: Mulighed for at se preview af elevens profil over for virksomheder

På elevernes side til redigering af profil, er der tilføjet en knap, med teksten "Vis profil". Når eleven klikker her, får eleven vist sin profil, som den ser ud for virksomheder.

Elevoversigt: Mulighed for at filtrere så afmeldte elever ikke vises

På elevoversigten er tilføjet filteret "Skoletilknytning", der giver mulighed for at filtrere på elevernes skoletilknytning i oversigten.

Elevoversigt: Nyt filter til virksomhedshenvendelser

På skolernes elevoversigt, er der nu et filter til at fremsøge elever, som er blevet kontaktet af en virksomhed inden for de sidste 30 dage. Henvendelsen fremgår også af elevens søgelog.

Uddannelsesaftale: Dato for forventet udlært skal registreres på korte aftaler

Dato for forventet udlært skal registreres i aftalen/tillægget i trinnet "Skolens registrering" ved korte aftaler eller tillæg, som ændrer aftalen til en kort aftale. Oplysningen vises automatisk på uddannelsesforløbet. Når der efterfølgende fx registreres en restaftale 'nulstilles' forventet udlært, da det i stedet er slutdatoen for aftalen, der anses som dato for udlært.

Uddannelsesaftale: Registrering af RKV og EUV

Håndtering aftaler, som omfatter RKV er justeret. Varigheden af RKV i antal dage indtastes trinnet "Skolens registrering", før aftalen kan færdigregistreres. Se yderligere vejledning af registrering af RKV på viden.stil.dk

Uddannelsesaftale: Ændring af uddannelsesversion uden tillæg

Mejerist og Elektriker har begge fået version 11, som eleverne kan skifte til uden indgåelse af tillæg. Dette kan nu ske via en ændring af uddannelsesversion. Det foregår ved at vælge ændring til aftale, hvorefter "Opret ændring af uddannelsesversion", vælges.

Uddannelsesaftale: Forventet udlært skal ikke være krav i tillæg, der forlænger kort aftale til restaftale

Ved registrering af tillæg, der forlængede en kort aftale til at blive en restaftale, var der krav om at udfylde dato for forventet udlært. Fejlen er nu rettet.

Fejlrettelser

Elevtyper: Elev med korrekt valgt elevtype vises i listen over elever der mangler elevtype

Elever med korrekt valgte elevtyper er ved en fejl vist i listen over elever, som mangler elevtyper. Fejlen er nu rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 15. februar 2024

STIL har den 31. januar 2024 foretaget en omfattende og nødvendig ændring af infrastrukturen på Netprøver.

Der var tale om et omfattende arbejde, og efterfølgende har det vist sig at nogle funktioner ikke virker helt som de plejer.

Her kan I orientere jer i de fejl der er opdaget efter flytningen, og som kan påvirke jeres arbejde i Netprøver. I kan også se en status på STIL's arbejde med at løse dem.


Kendt fejlBeskrivelseStatusHandling
1Ingen data på siden ’Elevoversigt pr. lokale’Selvom man har valgt lokaler for eleverne på deres prøvehold, kommer der ikke nogen elever til syne på fanen 'Elevoversigt pr. lokale' . Dette kan være en udfordring for prøvevagter, som ikke kan se eleverne på anden vis.Der arbejdes fortsat på en løsning og STIL har ikke nogen tidshorisont. Institutionerne kan undtagelsesvis tildele vagterne rollen 'Prøveansvarlig', så de kan se eleverne på prøveholdsoversigten. 

Bemærk at brugere med rollen prøveansvarlig kun har adgang til de prøvehold, de er gjort til prøveansvarlige for. 

Hvis man bruger vikarer som prøvevagter, anbefaler vi at man giver dem adgang via prøveansvarlig brugerprofil med midlertidigt login, som kun gælder i det tidsrum hvor prøven står på.
2Problem med at vælge fil til upload på Mac-computere med Google Chrome browserElever der vil aflevere deres besvarelser fra en Mac-computer, via en Google Chrome browser, vil opleve at knappen 'Vælg fil' ikke har nogen effekt.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.

Problemet kan i mange tilfælde løses ved at man opdaterer Google Chrome til nyeste version.

Alternativt kan man skifte til en anden webbrowser, for eksempel Safari.

3Censurfag er låst til det samme som eksaminatorsPå visse prøvehold der kun har én intern bedømmer, kan man opleve at censors fag automatisk indstilles så det er identisk med eksaminatorens. Man kan godt ændre censurfaget, men så snart man navigerer væk fra prøveholdet og tilbage til det igen, er rettelsen annulleret.Fejlen undersøges.

Fejlen har ingen praktisk betydning for censorers adgang til elevernes besvarelser eller for deres karaktergivning, men kan skabe forvirring om hvilke fag der skal bedømmes i.

Indtil problemet er løst, er det en god ide at informere de censorer, der er ramt af fejlen.

4Eksamensansvarlige ser kun 1 ciffer af plagiatprocent

Hvis man som eksamens- eller prøveansvarlig går ind på et prøvehold med en afleveret besvarelse, ser man kun det ene af de to cifre som udgør plagiatkontrollens resultat. Når man tilgår prøveholdet som bedømmer, ser man begge cifre.

Det kan f.eks. betyde at en eksamensansvarlig ser 7% imens bedømmeren ser 70%.

Fejlen undersøges.

Bedømmere ser det komplette og korrekte resultat fra plagiatkontrollen. Hvis en eksamens- eller prøveansvarlig ønsker at kende den korrekte værdi, kan de derfor blot spørge en bedømmer.

5Visningsfejl når man vil tilføje prøveansvarligeNår man vil tilføje prøveansvarlige, ser man en pop-up boks med en overskrift, der tyder på at man er ved at tilføje en vejleder. Dette er blot en visningsfejl - det er prøveansvarlige man opretter.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er uproblematisk.Ingen. Fejlen er kun kosmetisk
6Datovælgere har default-datoer i 1970Nogle af de datovælgere der findes i Netprøver, står med d. 1/1 1970 som default-dato. Hvis man vil ændre dette til en dato i 2024 ved at klikke 1 måned frem ad gangen, kan indstillingen tage meget lang tid.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.Knappen 'nu' indstiller datoen til dags dato, hvilket sparer en del tid.

Selvom knappen 'nu' er lysegrå, virker den alligevel.
7Klarmelding af opgavesæt

Skoler kan opleve at opgavesættet ikke kan klarmeldes på siden for det enkelte prøvehold. 

Det skal gøres fra Oversigten over prøvehold.

Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.Skoler skal klarmelde på oversigten over prøvehold.  Se gerne denne vejledning: Netprøver.dk | Prøveansvarlig | På prøvedagen - Styrelsen for It og Lærings vidensbase - Global Site (stil.dk)
8

Nogle skoler får ikke overført data fra XPRS til Netprøver.

De oplever at ændringer på prøvehold foretaget i skolens studieadministrative system ikke overføres til Netprøver

Hvis skolen opdager at der er lavet rettelser i det studieadministrative system, som ikke er overført til Netprøver,  skal disse rettelser manuelt indtastes i Netprøver.

Feks. når man som eksamensansvarlig redigerer prøvehold - eksempelvis sluttidspunkter for elever  i det studieadministrative system idag -  og indberetter til XPRS, overføres ændringerne ikke fra XPRS til Netprøver.

Hvis der herudover I Netprøver mangler et prøvehold som er oprettet i det studieadministrative system - skal prøveholdet også oprettes direkte i Netprøver.


Fejlen undersøges.

Eksamensansvarlige skal lave manuelle rettelser/tilføjelser direkte i Netprøver - foruden rettelser/tilføjelser i det studieadministrative system.Denne artikel opdateres løbende. 

Hvis I støder på andre udfordringer end dem der er beskrevet her, så indmeld endelig en supportsag til STIL via denne kontaktformular: Netprøver - Support - Service project (stil.dk)

Indsæt meget gerne med skærmbilleder og en udførlig beskrivelse af hvad I gør når I oplever fejl - så kan STIL hurtigere analysere problemerne og finde frem til en løsning.

Nyeste Version 5.15 - 2. februar 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Aftaleoversigt: Sorteringsmulighed på elevnavn og startdato for uddannelsesaftaler

Der kan sorteres på hhv. stigende og faldende sortering af elevnavn og startdato.

Søg læresteder: Vis hjælpetekst på virksomheder uden lærlinge de sidste 5 år

Når man på en virksomhed vælger fanebladet "Godkendelser" vises der hjælpetekst "Ingen lærlinge de seneste 5 år" hvis det er tilfældet, ellers vises data for antal igangværende lærlinge samt hvornår seneste lærling er afsluttet.

Elevtyper: Se bort fra slettede aftaler i oversigt over elever der mangler elevtype

På skolernes oversigt over elever der mangler elevtyper, blev der også vist elever der kun havde en slettet aftale med manglende elevtyper. Disse sorteres fra.

Uddannelsesaftale: Vis valgt skoleafdeling på uddannelsesaftale

Hvis der efter valg af erhvervsskole også er valgt afdeling i en uddannelsesaftale, vises afdelingen på den færdigregistrerede aftale, så virksomhed og elev kan se denne.

Fejlrettelser

Lærepladstilsagn: E-mailadresser og telefonnumre vises forkert

Virksomheder oplevede, at der ved redigering af e-mailadresse og telefonnummer på et lærepladstilsagn, blev vist en række tegn, i stedet for de rigtige data. Fejlen er rettet.

Faglige udvalg: Skal kunne se erklæring om delvist gennemført oplæring

Faglige udvalg oplevede, at de fik en fejlbesked, hvis de klikkede på visning af en erklæring om delvist gennemført oplæring. Fejlen er rettet.

Afslutning: Kan ikke slette afslutning af skoleoplæring uden at slette virksomhedsforlagt oplæring

Skoler oplevede, at der ved sletning af en afslutning af skoleoplæring kom en fejlbesked om, at virksomhedsforlagt oplæring skulle slettes først. Fejlen er rettet.

Tillæg: Virksomheds underskrift vises ikke på tillæg

Skoler og virksomheder oplevede, at virksomhedens underskrift ikke blev vist på underskrevne tillæg, selvom underskriften var gemt. Fejlen er rettet.

Lærlingeoversigt: Uddannelsesnavn vises ikke under elevnavn

Virksomheder oplevede, at en lærlings uddannelse ikke altid blev vist under lærlingens navn på lærlingeoversigten. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 2. februar 2024