Breadcrumbs

Blog

Hvad er betyder det nye Unilogin for brugerne? Hvad er Elevadgang? Hvordan skal en lærer hjælpe sin elev med at nulstille en adgangskode, hvordan hjælper en forælder sit barn med Unilogin adgangskode?

Benyt venligst nedenstående FAQ til at orienterer jer.

(Bemærk at der løbende kommer opdateringer på denne side)

Datoer og generelle spm.

Hvornår skal vi skifte passwords?

Fra den 18. februar skal alle Unilogin brugere indenfor kort tid skifte adgangskode. Hvis ikke man skifter adgangskoden selv, vil man som bruger af Unilogin modtage en besked om at nu skal adgangskoden skiftes. Besked bliver vist når man skal logge ind i en tjeneste med Unilogin.

(for elever fra 7. klasse, studerende på ungdomsuddannelser og lign. samt medarbejdere - bliver man tvunget til at skifte adgangskode hver 12. måned)

Hvilken dag i uge 8, skal man skifte passwords?

Det er ikke en bestemt dag i uge 8 man skal skifte adgangskode.

Fra den 18. februar skal alle Unilogin brugere indenfor kort tid skifte adgangskode. Hvis ikke man skifter adgangskoden selv, vil man ved indlogning modtage en besked om at nu skal adgangskoden skiftes.

Hvor tit skal man skifte adgangskode?

Alle brugere fra 7. klasse og op, eks. studerende på ungdomsuddannelser og medarbejdere skal skifte adgangskode hver 12. måned.

Når en elev går fra indskoling til mellemtrin skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.

Når en elev går fra mellemtrin til udskoling skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.

Hvor tit skal man skifte passwords i de forskellige klassetrin på en grundskole?

Når en elev går fra indskoling til mellemtrin skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.

Når en elev går fra mellemtrin til udskoling skal eleven skifte adgangskode indenfor 30 dage.
Hvor tit skal man skifte passwords på et gymnasie eller lign. uddannelse?
Studerende og ansatte skal skifte deres adgangskode hver 12. måned - Den enkelte Unilogin bruger modtager en varsling om at nu skal adgangskoden skiftes indenfor 30 dage. Den 30. dag bliver man tvunget til at skifte adgangskode.
Hvornår er Elevadgang tilgængeligt?
Elevadgang er tilgængeligt fra den 20. januar. Den kan tilgås fra elevadgang.unilogin.dk - fra den 20/1 til den 18/2 vil alle funktioner ikke være i drift. Det vil først blive aktiveret den 18. februar.
Hvor finder jeg Elevadgang?
Hjemmeside adressen er elevadgang.unilogin.dk - fra det går i drift og frem til den 18/2 vil alle funktioner ikke være i drift. Det vil først blive aktiveret den 18. februar.

Brugeradministratorer

Hvordan får man rettigheden til at blive brugeradministrator

Hvis man er Unilogin brugeradministrator, får man automatisk rettigheden til at logge på Elevadgang med sit Unilogin. Hvis man er brugeradministrator i Unilogin kan man tildele denne rettighed til en anden medarbejder - se venligst vejledningen her.

Er man som medarbejder i tvivl om hvem der er ens Unilogin brugeradministrator, kan man spørge i sin administration eller it-afdeling.

Elevadgangs hjemmeside er elevadgang.unilogin.dk

Hvad er en brugeradministrators nye opgaver i det nye Unilogin
 1. Adgang til at kunne se alle skolens elevers Unilogin brugerid og mulighed for at nulstille adgangskode.
 2. Adgang til at ændrer adgangskodepolitik for den enkelte elev. F.eks. kan brugeradministrator bestemme adgangskodepolitik for elever med kognitive udfordringer, og bestemme at niveauet af adgangskodepolitik skal svarer til niveauet for indskolingen- Dermed vil eleven blive mødt af at skulle vælge fire billeder som adgangskode.
 3. Mulighed for at spærre en eller flere elevers bruger på IdP niveau.

Medarbejdere - Lærere

Hvad skal jeg som lærer sikrer jeg kan se i det nye Elevadgang?

Når du som lærer logger ind i elevadgang.unilogin.dk - kan du tjekke om du kan se de elever du er lærer for. Hvis ikke du kan se dine klasser eller du mangler nogle klasser, skal din administration hjælpe med at oprette dette i skolens administrative system.

Hvilke elever kan læreren hjælpe med at skifte passwords for?

De fleste uddannelsesinstitutioner anvender et elevadministrativt system, hvor en lærer er tilknyttet bestemte klasser. Dette bestemmer at lærer kan hjælpe sine elever til at skifte adgangskoder.

Hvis skolen ikke anvender et elevadministativt system der bestemmer hvilke klasser en lærer har relation til?

Det er kun brugeradministratorer der kan hjælpe alle eleverne på skolen med at nulstille en adgangskode, da alle brugere sikkert er er oprettet manuelt er der ikke relationer imellem lærer og klasser.

Hertil anvender i en af to nedenstående bruger oprettelses metoder:

 • Brugeradministration.emu.dk - Unilogin brugeradministration
 • Elevadministration.stil.dk - et elevadministrativt system til at oprette elever i Unilogin.

I disse tilfælde kan en lærer ikke hjælpe elever med at nulstille Unilogin adgangskoder.

Hvilke opgaver kan jeg løse med Elevadgang?

Som lærer kan man hjælpe en elev eller en hel klasse med at skifte Unilogin adgangskode.

Elevadgangs hjemmeside hedder elevadgang.unilogin.dk

Hvorfor skal en lærer "steppe en elev op"? hvad betyder "step-up", hvad er Unilogin Faktor 2?

At 'steppe op' betyder at Elevadgang giver en lærer mulighed for at løfte sikkerhedsniveauet for den enkelte elev - eller en hel klasse af gangen.  Det skal gøres ved opgaver som er personfølsomt og ellers kræver et NemID.

Idag skal man være 15 år for at have et NemID.

Det betyder at lærer kan øge sikkerhedsniveauet for eleven i en 2-timers periode. I dette tidsrum giver lærer en elev mulighed for at tilgå indhold på hjemmesider, kommunikationsplatforme mv., som kræver ekstra sikkerhed.

Her kan du som medarbejder være sikkerhed og lave et voksen-verificeret login for elever.

Ved lancering af det nye Unilogin er det indtil videre kun AULA som er tilmeldt løsningen. Her giver Elevadgang mulighed for at en elev får adgang til følsomme beskeder i AULA.

Flere applikationer kan blive tilknyttet muligheden for "step-up" - f.eks.

 • Eleven skal besvarer en trivselsundersøgelse
 • Udfyldelse af Studievalgsportfolio
 • Elevplaner
 • ect.

Når en applikation, som en elev ønsker at tilgå, kræver et højere sikringsniveau for eleven, så sender applikationen en anmodning om login på det højere sikringsniveau til Unilogin Broker.

Her aktiveres Unilogin Faktor 2, hvor elever venter på en lærers godkendelse i Unilogin Elevadgang (eller forældres godkendelse med NemID). Når eleven er godkendt sendes denne tilbage til applikationen med en bekræftelse om det højere sikringsniveau.
Eleven/eleverne har nu adgang til tjenesten i to timer.


Læse evt. mere her: Unilogin Faktor 2

Hvor lang tid har en elev til at skifte sin adgangskode?

Når en lærer nulstiller en elevs adgangskode, har eleven efterfølgende 5 min. til selv at logge ind med sit brugernavn og nulstille sin adgangskode. Unilogin vil bede eleven om at gentage den nye adgangskode, indtil eleven kan huske det. Eleven kan en enkelt gang i løbet af tidsperioden logge ind med angivelse af brugernavn uden adgangskode og får i denne proces tildelt en ny adgangskode afhængig af adgangskodepolitik for pågældende elev.

Uden for skoletid kan elevens kontaktpersoner hjælpe med at nulstille deres NemID.


Forældre:

Mit barn har glemt sin adgangskode, hvordan kan jeg hjælpe med at nulstille/skifte adgangskode?

Man kan som forælder nu hjælpe sit barn med at nulstille deres adgangskode.

Når dit barn gerne vil logge ind, men har glemt sin adgangskode, kan en forælder vha. NemID nulstille sit barns adgangskode.Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke kan logge ind på Aula som forælder eller ikke kan se mine børns oplysninger?

Hvis du har problemer med at logge ind, eller hvis du ikke kan se dit barns oplysninger i Aula, skal du henvende dig til dit barns skole, ofte til skolens administration.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer i selve Aula?

Hvis du har tekniske problemer i Aula skal du henvende dig til dit barns skole, ofte til skolens administration.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal bruge Aula?
Hvis du har brug for mere viden om, hvordan du bruger Aula kan du læse om det her. Hvis det er spørgsmål til den lokale brug af Aula, for eksempel visninger af ugeplanen fra læringsplatformen, skal du tage fat i dit barns skole.
Hvad hvis jeg ikke har et NemID?

Det er pt. ikke en mulighed at få Unilogin til at fungerer på AULA uden NemID. Det er en opgave som AULA/KL kan give en status på - da det er en udviklingsopgave som er placeret i AULA.

Hvad skal jeg gøre, når jeg skal se følsomme personoplysninger i Aula?
Personfølsomme oplysninger er i Aula beskyttet af et ”to-faktor-login”. Det betyder, at når du vil se følsomme persondata om dit barn, vil du blive bedt om at logge ind med dit NemID i Aula.

Unilogin Support

Hvordan kommer jeg i kontakt med STIL support?

Der er flere måder du kan kontakte STIL support, men inden du kontakter os, er det vigtigt at du er sikker på om fejlen ligger i Unilogin, eller om fejlen ligger hos leverandøren af jeres administrative system, da det i så fald er dem du skal henvende dig til.

Opret en sag til Unilogin support

Benyt denne formular til at kontakte Styrelsen for It og Læring skriftligt

Kontaktformular

Ring til Unilogin support
Du kan ringe til supporten på 3587 8550


Unilogin Elevadgang

Det nye Unilogin Elevadgang er nu tilgængeligt

Nu kan man som lærer se efter om man har adgang til at se de klasser man underviser.

Unilogin brugeradministrator kan logge ind og se alle elever på skolen mm.

De fleste funktionaliteter kan først tages i brug efter 18. februar 2020.


Det nye Unilogin

Unilogin er et digitalt id for elever, medarbejdere og forældre på undervisningsområdet. I uge 7/8 2020 idriftsættes et moderniseret Unilogin for alle brugere. Det nye Unilogin vil være mere sikkert og brugervenligt.

Det nye Unilogin omfatter:

 • Ny brugergrænseflade: Opdateret loginside som understøtter brugerens login i skoleløsninger.
 • Ny politik for elevers adgangskoder: Adgangskodens kompleksitet vil afhænge af elevens klassetrin.
 • To-faktor login til børn: Mulighed for, at elever uden NemID kan tilgå indhold, f.eks. på læringsplatforme eller i Aula, der kræver ekstra sikkerhed med hjælp fra en voksen. Den voksne kan være en lærer eller en forælder/kontaktperson.
 • Ny infrastruktur: Den bagvedliggende tekniske løsning for det nye Unilogin giver mulighed for, at kommuner eller skoler kan tilkoble egne loginløsninger og anvende disse fx til deres ansatte.


Få et mere detaljeret overblik i nedenstående dokument:


De tekniske detaljer på det Nye Unilogin kan ses her.

Indholdet er primært målrettet leverandører, kommuner og brugeradministratorer.

Flere vejledninger og information vil løbende blive opdateret.

Uni-Sync og fakturering

Uni-Sync forventes lukket i forbindelse med lancering af det nye Unilogin i 2020. Fakturering fortsætter og bliver rettet med evt. kreditnota når Uni-Sync endeligt opgøres

Hvis man som institution anvender Uni-Sync - betaler man for at få synkroniseret Unilogin til tjenester, som feks.

 • Lokal server til brugerstyring - Active Directory
 • G Suite for Education
 • Microsoft O365
 • mm.

Tjenesterne er indkøbt enten selvstændigt, via en leverandør, en kommunal løsning eller et driftsfællesskab.


Aula og Unilogin - FAQ

I forbindelse med lanceringen af Aula har vi samlet denne liste med spørgsmål og svar, som kan være relevant for dig som bruger af systemet.

Hvor kan jeg ellers læse noget om Aula

Aula har deres egen informationsside - den kan man finde på Aulainfo.dk

 • Aulainfo.dk kan man læse om nogle af de samme emner som i de spørgsmål/svar I finder længere nede på siden
 • Aulainfo.dk indeholder også vejledninger til hvordan Aula anvendes

Forældre:

Hvordan logger jeg på Aula som forælder?

For at få adgang til Aula på din PC, skal du ved første login bruge dit NemID. Herefter kan du bruge Unilogin, men hvis du skal se dele af Aula, der indeholder personfølsomme oplysninger, vil Aula automatisk anmode dig om at logge på med NemID.

Du logger på Aula via www.aula.dk eller på din mobil eller tablet via en app, som du kan hente i App Store eller Google Play.

Vælg at du vil logge ind som Forældre.

Log ind på PC med UNI-login. Indtast brugernavn og din adgangskode/Log ind med NemID på mobil eller tablet.

Logger du på Aula via din mobil eller tablet, skal du altid logge på med NemID og herefter anvende en selvvalgt pinkode eller fingeraftryk, som du måske kender det fra e-boks eller MobilePay. Ved første login vil der være en række ting, du skal tage stilling til, så Aula opsættes efter dine behov eller ønsker.

Hvad hvis jeg gerne vil anvende Unilogin til at logge ind, men ikke har et Unilogin?

Hvis du ikke har et Unilogin skal du oprette et. Det gør du ved at trykke” Glemt brugernavn og adgangskode” i loginvinduet til Unilogin her. Login med dit NemID - så får du dit brugernavn og kan indtaste en adgangskode du selv vælger. Husk at bekræfte adgangskoden.

 Se mere udførlig vejledning

Gå til en side med UNI-Login - fx www.mitunilogin.dk

 1. I UNI•Logins loginbillede vælges ’Glemt brugernavn eller adgangskode’


 2. Vælg "Log på med NemID"


 3. Brug dit personlige NemID til at logge på
 4. Notér dit brugernavn og indtast en ny adgangskode


Dit UNI-Login og adgangen virker med det samme.


Hvilke fejl kan der opstå?


En af de kendte fejl som forælder er at indtaste et brugeID og adgangskode i det forkerte indtastningsfelt, som ikke er Unilogin.


Når man som forælder skal logge ind i eks. Forældreintra har de fleste forældre været vant til et indtastningsfelt som ser ud som nedenstående billede:


Når skolen/kommunen har valgt at der skal anvendes Unilogin til forældre er det nedenstående felt man skal anvende.

Nogle skoler er gået over til kun at anvende Unilogin og derfor vises kun indlogningsmetoden med 'Unilogin'

Selvbetjeningsmuligheden kræver, at dit cpr-nummer er tilføjet i UNI-Login. Du vil opleve fejlen "Ukendt NemID!" hvis dette ikke er sket.

Cpr-nummer på en forælder kan KUN tilføjes i skolens administrative system (og ikke direkte i UNI-Login Brugeradministration)

En af de kendte betjeningsfejl kan være når man vælger en ny adgangskode!


Hvis man glemmer eller tror at man har trykket et bestemt adgangskode ind, så vil nedenstående fejl dukke op!

Gentag her de fire trin til at vælge en ny adgangskode.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke kan logge ind på Aula som forælder eller ikke kan se mine børns oplysninger?

Hvis du har problemer med at logge ind, eller hvis du ikke kan se dit barns oplysninger i Aula, skal du henvende dig til dit barns skole, ofte til skolens administration.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg har tekniske problemer i selve Aula?

Hvis du har tekniske problemer i Aula skal du henvende dig til dit barns skole, ofte til skolens administration.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal bruge Aula?
Hvis du har brug for mere viden om, hvordan du bruger Aula kan du læse om det her. Hvis det er spørgsmål til den lokale brug af Aula, for eksempel visninger af ugeplanen fra læringsplatformen, skal du tage fat i dit barns skole.
Hvad hvis jeg ikke har et NemID?

Det er pt. ikke en mulighed at få Unilogin til at fungerer på AULA uden NemID. Det er en opgave som AULA/KL kan give en status på - da det er en udviklingsopgave som er placeret i AULA.

Hvad skal jeg gøre, når jeg skal se følsomme personoplysninger i Aula?
Personfølsomme oplysninger er i Aula beskyttet af et ”to-faktor-login”. Det betyder, at når du vil se følsomme persondata om dit barn, vil du blive bedt om at logge ind med dit NemID i Aula.

Se alle Aula trin-for-trin vejledninger til forældre


Medarbejdere - Lærere

Skal jeg logge ind i Aula med Unilogin, som medarbejder på en skole?
Kommunerne har forskellige politikker i forhold til login på Aula. På skolen kan de fortælle, hvilken loginform I bruger lokalt. 
Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ikke kan logge ind på Aula som medarbejder?

Oplever du udfordringer med login som medarbejder, skal du henvende dig til din lokale Aula-superbruger på skolen. Hvis din kommune har valgt at bruge Unilogin til at logge ind i Aula, skal du kontakte den lokale brugeradministrator for Unilogin. Brugeradministratoren kan få hjælp af STIL’s support.

Hvordan får jeg adgang til personfølsomme oplysninger i Aula?
Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken to-faktor-løsning der bliver brugt til Aula. Hvis du vil vide nærmere, skal du kontakte skolens Aula-superbruger

Se alle Aula vejledninger til medarbejdere

Unilogin brugeradministratorer/Skolens lokale Aula support/Aula projektansvarlige/Skolens administration


Hvor kommer data i Aula fra?

Alle brugerdata i Aula bliver hentet fra Unilogin's database (Bemærk: Ikke Unilogin brugeradministration - ba.emu.dk). De brugerdata Aula henter fra Unilogin, bliver dannet af administrationen på den enkelte skole i deres administrative systemer og én gang i døgnet sendes brugerdata til Unilogin. For folkeskolerne er det enten KMD elev eller IST Tabulex TEA.

Kort om Unilogin brugeradministration - hvorfor viser ba.emu.dk ikke alle data?

Unilogin brugeradministration er den oprindelige brugergrænseflade til at oprette brugere med Unilogin. De data der udstilles viser IKKE alle data der bliver sendt fra de administrative systemer. Unilogin brugeradministrationen bliver ikke videreudviklet, men bliver slanket, og visse funktioner flyttes over i selvstændige systemer. F.eks. er dataaftaler og tilslutninger allerede flyttet til tilslutning.stil.dkHvad betyder personaleroller i forhold til Aula ?

Alle personaleroller dannes i skolens administrative system - IST tabulex eller KMD Educa - dagligt bliver data importeret til Unilogin - herfra kan bl.a. Aula hente oplysningerne igen, med tilføjelse af Unilogin.

Bemærk

Spørgsmål om 'rollekataloget' skal stilles til enten jeres leverandør, IST/KMD eller Aula

Hver kommune har en Aula projektansvarlig som skal hjælpe skolerne med at svare på spørgsmål om rollekataloget.

Hvordan kan skolen bekræfte data sendt fra IST/KMD til Unilogin og hentet igen fra Aula?

Alt persondata på medarbejdere, forældre og elever indtastes i de administrative systemer. Folkeskolerne anvender enten IST Tabulex TEA eller KMD Educa Elev. Alt data indtastet i de administrative systemer bliver sendt til Unilogin. Unilogin modtager data og opretter et Unilogin BrugerID til hver bruger. Alt brugerdata kan herefter hentes af Aula.

Hvis man er kommunal administrator, Aula projektleder eller Unilogin brugeradministrator for alle skolerne, kan man bestille adgang til wsiEKSPORT webservicen til at hente data efter samme metode som Aula.

Det kræver at medarbejderen:

 • Anvender et værktøj der kan hente data via en STIL webservice. Værktøjet kunne eks. være SOAP UI eller lignende
 • Har adgang til en webservice systembruger der har rettigheder til at hente den kommunale skoles data


Bemærk: at formatet der bliver udstillet i SOAP er i XML, det betyder at medarbejderen skal have teknisk indsigt i at læse og forstå XML formatet.

Husk at læse om wsiEKSPORT webservicen og de data den udstiller her Dataaftale for UNI-Login eksport (ws17/wsiEKSPORT)

Via denne webservice har medarbejderen adgang til alle Persondata for skolerne og derfor bør adgang til wsiEKSPORT behandles sikkert.

Hvordan får en medarbejder på et bosted adgang til oplysninger for et barn?

Medarbejderen skal fremgå i Unilogin som kontaktperson til barnet af typen “Andet”. Dette gøres i det elevadministrative system, som administrationen på skolen har adgang til.

Personale fra behandlingshjem, intern skole eller lignende, skal i visse tilfælde have mulighed for at se en elevs skema, modtage beskeder osv., fra de børn som f.eks. bor på behandlingshjemmet. Mulighederne for at Aula kan håndtere dette er følgende:

 • De skal fremgå i Unilogin som kontaktpersoner til barnet af typen “Andet” - Der er to adgangsniveau'er
  1. Adgansniveau 0: har adgang til skema, beskeder og lign, men ikke personfølsom data
  2. Adgangsniveau 1: feks. forældre, har adgang til personfølsom data
 • Alternativt kan de oprettes som ekstern bruger. Men så forsvinder relationen til barnet og dermed muligheden for at se skemaet. Medarbejdere vil dog godt kunne skrive til personalet fra behandlingshjemmet og omvendt. (Kilde. Aula)

Medarbejdere der skal arbejde som kontaktperson skal bruge deres personlige NemID for at få oplyst deres Unilogin BrugerID og vælge en kode til sig selv. Følg denne vejledning.

Det er leverandøren af skolens administrative system der skal vejlede om dette.

Unilogin Support

Hvordan kommer jeg i kontakt med STIL support?

Der er flere måder du kan kontakte STIL support, men inden du kontakter os, er det vigtigt at du er sikker på om fejlen ligger i Unilogin, eller om fejlen ligger hos leverandøren af jeres administrative system, da det i så fald er dem du skal henvende dig til.

Opret en sag til Unilogin support

Benyt denne formular til at kontakte Styrelsen for It og Læring skriftligt

Kontaktformular

Ring til Unilogin support
Du kan ringe til supporten på 3587 8550

Ift. godkendelse af dataaftaler/dataadgange forgår det i en overgangsperiode to steder:

ba.emu.dk>dataaftaler (man skal være brugeradministrator )
tilslutning.stil.dk>dataadgangsadministration (Man skal have en nemlog-in rettighed)

Hvis ikke brugeradministrator kan finde dataaftalen på ba.emu.dk - skal denne logge på på tilslutning.stil.dk med medarbejder NemID - hvis rettigheden til tilslutning mangler - skal man følge denne vejledning for at få rettigheden: https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Tilslutning

Se under punktet 'Første gang du skal logge på tilslutning.stil.dk'

Bemærk venligst, at hvis ikke der hverken er en dataaftale eller en dataanmodning fra leverandør skal denne kontaktes, så de kan fremsende det til det rigtige institutions nummer.

De fleste kommuner har allerede et institutionsnummer som kan anvendes tværgående kommunen. Det kan f.eks. være PPR er oprettet. Dette institutionsnummer er allerede klar til at i kan anvende det til AULA, da det findes i Institutionsregisteret.

Man kan søge i institutionsregisteret og evt. finde det institutionsnummer der skal anvendes til at oprette forvaltningsbrugerne.

Bemærk venligst at det kun er muligt at have ét forvaltningsinstitutionsnummer pr. kommune. Det er ikke muligt at få oprettet flere forvaltningsinstitutioner i institutionsregisteret. Ønsker I at etablere grupperinger i forhold til AULA, skal dette håndteres i AULA.


 Søg i Institutionsregisteret

Man kan søge i institutionsregisteret som er tilgængeligt her - og se hvilke institutionsnumre der allerede er oprettet.

 Bestil et forvaltningsinstitutionsnummer

Man kan kontakte supporten via denne kontaktformular for at bestille et nyt institutionsnummer.

I bedes oplyse:

 • Kommunens hovedinstitutionsnummer
 • Kontaktperson
 • Kontaktoplysninger
 • Unilogin på kontaktperson
 Bestil adgang til Unilogin brugeradministration

Når man har det korrekte institutionsnummer skal man bestille adgang til Unilogin brugeradministration.

Der er to muligheder:

 1. Hvis ikke der er en Unilogin brugeradministrator skal man anvende denne blanket
 2. Hvis der er en Unilogin brugeradministrator og det skal ændres til at være en anden - skal man benytte denne blanket

Det er vigtigt at bestilling til Unilogin brugeradministration sendes med sikker post til stil@stil.dk

Man kan kontakte Unilogin supporten via denne kontaktformular


Dette indlæg retter sig i mod Unilogin brugeradministratorer der anvender Unilogin brugeradministration/ba.emu.dk.

På ba.emu.dk oprettes/vedligeholdes brugere både automatisk via import fra et studieadministrativt system, eller vha. manuelle funktioner. Artiklen her fokuserer på den manuelle administration, dvs. de funktioner der er til rådighed i ba.emu.dk.

Formålet er at forhøje kvaliteten af datagrundlaget i Unilogin og derfor lukkes følgende former for manuel brugeroprettelse i Unilogin brugeradministration pr. 30.09.2019:

 1. Under menupunkt "Import", "Indlæs/nedlæg import":
  •   CSV-Import

2. Under menupunkt "Manuel administration":

  • Tilknyt med brugerID
  • Brugeroprettelse
  • Kursusbrugere

Det er gennem længere tid varslet for Unilogin brugeradministratorer der anvender funktionerne i punkt 2. under "Manuel administration". De tre funktioner har haft en advarsel om at det udfases i ba.emu.dk under hver funktion.

Hvad kan man gøre istedet?

 Hvis man benytter CSV-Import
 1. Grundskoler kan bestille adgang til Elevadministration. Bemærk, at de fleste grundskoler allerede har et elevadministrativt system der automatisk opretter Unilogin. Elevadministration er et tilbud til de grundskoler der ikke har et administrativt system og erstatter ikke et administrativt system som bla. kan lave relationer, holddannelser og rollestyring af medarbejdere.
 2. Ungdoms/EUD-uddannelser skal anvende et administrativt system - der automatisk sender brugerdata via ws10/wsaIMPORT til Unilogin
 Hvis man benytter 'Tilknyt med brugerID'

Alle nyere Unilogin webservices tillader kun CPR identificerede Unilogin brugere adgang til digitale læremidler/portaler. Derfor henviser vi til at man opretter Unilogin bruger vha. CPR - følg denne vejledning. Det er ikke længere nok at tilknytte en bruger med deres Unilogin BrugerID

 Hvis man benytter 'Brugeroprettelse'

Brugeroprettelse lukkes da alle nyere Unilogin webservices kun tillader CPR identificerede Unilogin brugere adgang til digitale læremidler/portaler. Derfor henviser vi til at man opretter Unilogin brugere vha. CPR - følg denne vejledning. Det er ikke længere nok at tilknytte en bruger med deres Unilogin Bruger.

 Hvis man benytter 'Kursusbrugere'

Formularen Kursusbrugere bliver lukket den 30.01.2020 - herefter er der ikke muligt at oprette kursusbrugere. De sidste kursusbrugere har en levetid til 30.01.2020. Man skal i stedet oprette alle brugere vha. CPR - følg denne vejledning - Bemærk at brugerne skal slettes manuelt når de ikke længere er tilknyttet skolen.


De obligatoriske trivselsmålinger på gymnasier og erhvervsuddannelser, skal i 2019 gennemføres med et værktøj som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed. Det betyder samtidig, at alle elever skal benytte Unilogin for at få adgang til at besvare trivselsmålingen. Herunder kan man orienterer sig og sikrer at man som gymnasie eller erhvervsskole er klar med Unilogin.


Har institutionens elever et Unilogin?

De fleste institutioner anvender allerede Unilogin til forskellige formål og er derfor allerede oprettet. Institutionens Unilogin brugeradministrator kan se alle tilknyttede elever på Brugeradministrationen. Ved spørgsmål kan STIL support kontaktes - se kontaktoplysninger på https://www.stil.dk/support/kontakt-support

Hvordan tilknytter man en elev til institutionen?

For at tilknytte en elev til jeres institution, skal du indskrive eleven i jeres administrative system. De fleste administrative systemer eksporterer data automatisk direkte til UNI-Login, og eleven vil dermed blive tilmeldt jeres institution. Se Manuel tilknytning via UNI-Login Brugeradministration hvis jeres institution ikke bruge et administrativt system til at administrere jeres brugere.

Elever får at vide, at de ikke er tilknyttet institutionen ved login

Hvis eleven ikke er tilknyttet en institution, vil de få vist denne besked ved indlogning.

For at tilknytte en elev til jeres institution, skal du indskrive eleven i jeres administrative system. De fleste administrative systemer eksporterer data automatisk direkte til UNI-Login, og eleven vil dermed blive tilmeldt jeres institution. Se Manuel tilknytning via UNI-Login Brugeradministration hvis jeres institution ikke bruge et administrativt system til at administrere jeres brugere.

Eleven bør kunne logge ind senest 24 timer efter oprettelse.

Hvordan får man adgang til Unilogin brugeradministration?

Institutionen har udpeget en eller flere brugeradministratorer som har adgang. En af disse kan give andre medarbejdere adgang, hvis der er behov for det. Se hvordan i denne vejledning.

Hvis ikke der i forvejen findes nogen som har adgang til brugeradministrationen, skal dette bestilles.

Kan en elev selv se sit Unilogin og kode?

Hvis eleven har et NemID er det muligt at se sit eget login.

 • Gå ind på mitunilogin.dk
 • Klik på Glemt brugernavn eller adgangskode i højre side i loginvinduet
 • Log ind med NemID. Her vises ens Unilogin brugerID og man får mulighed for at lave en selvvalgt kode. En ny kode vil virke efter 10 minutter.
  Se detaljeret vejledning.

mitunilogin.dk kan man også se, hvilken institution man er tilknyttet.

Hvis ikke eleven har NemID skal institutionens brugeradministrator hjælpe.STIL udvikler og driver et dagtilbudsregister for Børne- og Undervisningsministeriet.

Registeret omfatter offentlige og private dagtilbud på førskoleområdet (herunder vuggestuer, børnehaver og dagplejere). Derudover omfatter det også fritidshjem/klubber.

Dagtilbudsregisteret skal modtage informationer vedr. nævnte institutioner fra kommunerne og udstille data til offentlige myndigheder og bla. danne grundlag for en dagtilbudsportal.

Dagtilbudsregisteret udsteder - ved oprettelse af en relevant institution - et unikt Dagtilbudsnummer til videre brug i sektoren. Dagtilbudsnummeret vil starte med et 'G' efterfulgt af 5 tal.

Af anvendelser kommer fx oprettelse af institutioner og dennes brugere i Unilogin og derfra i Aula.


Man kan allerede nu tilgå dagtilbudsregisteret via https://dagtilbudsregister.stil.dk/


Læs mere om det nye dagtilbudsregister her

Styrelsen for It og Læring lancerer tilslutning.stil.dk d. 23. april. Systemet afløser i de følgende måneder to funktioner på ba.emu.dk.

 1. Dataaftaler – hvor skoler/institutioner godkender dataaftaler fra udbyder/virksomhed/kommune
 2. Tilslutninger – hvor udbyder/virksomhed/kommune sender dataaftale-forespørgsler til skoler/institutioner

NB: I en overgangsperiode vil det være nødvendigt at anvende ba.emu.dk til aftaler, der endnu ikke er flyttet til tilslutning.stil.dk


Man anvender fortsat NemID Medarbejdersignatur for at logge ind i det nye tilslutningssystem - dog med en særlig rettighed som sættes via NemLog-in brugeradministration (bemærk: ikke UNI-Login brugeradministration).

UNI-Login brugeradministratorer der i dag godkender dataaftaler, skal derfor bede deres NemLog-in brugeradministratorer om at tildele denne rettighed for, at man fortsat kan godkende dataaftaler på vegne af institutionen via tilslutning.stil.dk.

Det samme gælder for alle de virksomheder der skal tilslutte institutionerne og hente brugerdata vha. STIL services.

I dag anvender man et CPR identificeret NemID medarbejdersignatur eller et personligt NemID for at logge ind i UNI-Login brugeradministration (ba.emu.dk). Denne indlogningsmetode ændres ikke for UNI-Login brugeradministration.


Se venligst vejledninger til hvordan man får adgang til det nye system her: TilslutningDet nye og det gamle system

En gruppe af skoler der ikke har et elevadministrativt system til brugeroprettelse, benyttede tidligere administration af elever i Optagelse.dk til indberetning af elever og deres kontaktpersoners persondata og til oprettelse af UNI-Logins.

Dette modul blev lukket pr. 05 juli 2018 og i dag skal man i stedet anvende STIL's system der har fået navnet:

'ElevAdministration'.

I ElevAdministration kan man oprette en elevs stamdata og dennes kontaktpersoner som f.eks. forældre. Systemet vil sende oplysninger videre til UNI-Login Brugeradministration, og eleverne vil automatisk få oprettet et UNI-login. Her skal man oprette klasser og elever skolen har i skoleåret 18/19.

Alle oprettede elever blev IKKE flyttet fra elevadministrationen i Optagelse.dk til det nye 'ElevAdministration'.


Hvert år forberedes der klasseoprulninger og nye klassedannelser til det kommende skoleår- Igen i år lander det i weekenden til sommerferiestart.

De to grundskolesystemer, Tabulex Elevadministration og KMD Elev's data for det kommende skoleår 2018/2019, forventes at være tilgængelig via UNI-Login i løbet af mandag d. 2. juli.

Fra lørdag eftermiddag d. 30. juni til mandag morgen d. 2. juli vil de to administrative systemer overfører oplysninger om det kommende skoleår til UNI-Login.

ba.emu.dk vil være tilgængelig i forbindelse med skoleårsskiftet. Skoleadministrative systemer som ikke er nævnt bestemmer selv hvornår de vil foretage klasseoprulning.

I uge 27 vil importer fra de skoleadministrative systemer til UNI-Login kunne tage længere tid end normalt