For at få adgang til tilslutning.stil.dk skal du på din NemID medarbejdersignatur have rettighed til at logge ind på tilslutning.stil.dk. Har du ikke en NemID medarbejdersignatur, skal du anskaffe dig en. Kontakt din NemLog-in brugeradministrator.

Vær opmærksom på, at opgaven er to-delt og kræver at både medarbejderen og NemLog-in brugeradministratoren foretager en række handlinger.

Som medarbejder bestiller du selv rettigheden til tilslutning.stil.dk inde på brugeradministration.nemlog-in.dk. Derefter skal din NemLog-in brugeradministrator (IKKE Unilogin brugeradministrator) godkende rettigheden.


Det skal du gøre som medarbejder

 1. Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk
 2. Klik på Få flere rettigheder
 3. Gå til Uddannelse og prøver og klik på plus ude i højre side. 
 4. Sæt flueben i rettigheden Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk i bunden af siden
 5. Klik Send forespørgsel 6. Bemærk: Din NemLog-in brugeradministrator modtager din forespørgelse. Du kan se din NemLog-in brugeradministrators emailadresse nederst på siden.


Det skal du gøre som NemLog-in brugeradministrator

Håndtér forespørgsler

 1. Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk
 2. Klik på Håndtér forespørgsler øverst på siden eller gå til Avanceret → Håndtér Brugerforespørgsel

Tildel dig selv, eller andre medarbejdere rettigheder til tilslutning.stil.dk.

Som brugeradministrator i Nemlog-in kan du også tildele dig selv, eller kollegaer rettigheder.

 1. login ind på brugeradministration.nemlog-in.dk
 2. Klik på Brugeroversigt i menuen i venstre side


 3. Vælg den bruger på listen, du ønsker at tildele rettigheder til

  Bemærk

  Fremgår brugeren ikke af listen, er det fordi brugeren ikke har været logget ind i Brugeradministration med sin NemID medarbejdersignatur.

 4. Vælg Tildel rettighed
 5. Gå til Uddannelse og prøver og klik på plus ude i højre side. 
 6. Sæt flueben i rettigheden Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk i bunden af siden


 7. Klik på Tildel knappen i bunden.

  Brugeren har nu de nødvendige rettigheder til at tilgå tilslutning.stil.dk.