Skolens lærere og brugeradministratorer kan få adgang til elevadgang.unilogin.dk.

Adgang som lærer

For at få adgang skal man have rollen Lærer, som gives i skolens administrationssystem. Som lærer er det også vigtigt, at man har en tilknytning til en eller flere klasser, da man ellers ikke får vist nogle elever på Elevadgang. Oplysning om klassetilknytning trækkes fra skolens administrationssystem.

På forsiden af elevadgang.unilogin.dk skal du trykke på den blå loginknap:

Adgang som brugeradministrator

For at logge ind som brugeradministrator skal man have rettigheden Brugeradministrator (eller brugeradm_sup) fra Brugeradministration.emu.dk. Se også vejledningen Sådan tildeler man rettigheder i Unilogin Brugeradministration

Som brugeradministrator er det vigtigt at du bruger den grå loginknap på forsiden:

Login som brugeradministrator kræver et højt sikringsniveau, i form af NemID eller cpr-verificeret NemLog-in.