Vælg efter emne nedenfor, se årshjulet, eller brug søgefeltet
Elevstamdata

Få hjælp til spørgsmål vedrørende elevstamdata, fx forældre/værgeoplysninger, opdatering af stamdata mm

Karakterer og uddannelsesparathedsvurdering

Få hjælp til karakterer og uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk

Særligt for 10. klasser

Få hjælp til oprettelse af 10. klasses udbud og afhentninger af 10. klasses ansøgereSe hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for grundskolen, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Årshjul for grundskolemedarbejderen


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler (KUI-betjent)
 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december

 Indberet karakterer fra semester- og sygeprøver

For 9. klasse indberettes karaktererne og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 10. januar Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 9. og 10. klasse 27. maj

Frist 8. klasse 15. juni

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 19. juni 

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Karakterer for frivillige prøver og beviser for 9. og 10. klasse (beviser skal indeholde både prøvekarakterer og afsluttende standpunktskarakterer), skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 24. juni 


Privat-, fri- og efterskoler (ikke KUI-betjent)


 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra uge 43

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 9. og 10. klasse 27. maj

Frist 8. klasse 15. juni

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 19. juni 

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Karakterer for frivillige prøver og beviser for 9. og 10. klasse (beviser skal indeholde både prøvekarakterer og afsluttende standpunktskarakterer), skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 24. juni  Indberet prøvekarakterer fra prøvetermin december

Karakterer og beviser for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 10. januar 2019.

Sådan gør du (kommer snarest)

Frist 10. januar


Skolevejleder (ikke KUI-betjente skoler)
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 1. december

Kontroller at forældre underskriver uddannelsesplan.

 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 9. og 10. klasse: 2 hverdage efter afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer

Frist 8. klasse 25. juni