Webinar afholdt 18. november

Den 17. og 18. november afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for alle medarbejdere i grundskolen. Webinaret den 18. november blev optaget og kan ses eller genses her.

Vælg efter emne nedenfor, se årshjulet, eller brug søgefeltetElevstamdata

Få hjælp til spørgsmål vedrørende elevstamdata, fx forældre/værgeoplysninger, opdatering af stamdata mm

Karakterer og uddannelsesparathedsvurdering

Få hjælp til karakterer og uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk

Særligt for 10. klasser

Få hjælp til oprettelse af 10. klasses udbud og afhentninger af 10. klasses ansøgereSe hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for grundskolen, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Årshjul for grundskolemedarbejderen


septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug

Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag

Skoler (KUI-betjent)
 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra primo oktober

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december 2020

 Indberet karakterer fra semester- og sygeprøver

For 9. klasse indberettes karaktererne og beviser for eleven i de obligatoriske prøver.

For 10. klasse indberettes i prøverne dansk, matematik og engelsk.

Bemærk at sygeprøver indberettes med skoleåret, hvor den ordinære prøve blev afholdt.

Sådan gør du

Frist 15. januar 2021


 Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Sådan gør du

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger: 7. juni 2021

Frist 9. og 10. klasses faglige forudsætninger (karakterer): 10. juni 2021

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved afslutning af skoleåret 20/21.

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Frist 18. juni 2021

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Husk: Der skal også indberettes beviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Af hensyn til belastning på karaktersystemerne og rækkefølgen i ansøgningsprocessen skal prøvekarakterer og beviser indberettes
tidligst den 14. juni og senest den 18. juni 2021.


Privat-, fri- og efterskoler (ikke KUI-betjent)


 Kontroller elev- og forældreoplysninger

Skolen skal kontrollere oplysninger om 8. til 10. klasserne.

Kan ske fra primo oktober

Sådan gør du

 Indberet standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette  standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Oplysningerne bruges til den automatiske uddannelsesparathedsvurdering.

Sådan gør du

Frist 1. december 2020


 Indberet afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8. til 10. klasse

Skolen skal indberette afsluttende standpunktskarakterer og forudsætninger for 8., 9. og 10. klasserne.

Sådan gør du

Frist 9. og 10. klasses personlige, sociale og/eller praksisfaglige forudsætninger: 7. juni 2021

Frist 9. og 10. klasses faglige forudsætninger (karakterer): 10. juni 2021

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved afslutning af skoleåret 20/21.

 Indberet prøvekarakterer for obligatoriske fag

Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Frist 18. juni 2021

 Indberet prøvekarakterer for frivillige fag og beviser

Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet.

Husk: Der skal også indberettes beviser elektronisk til Undervisningsministeriet.

Sådan gør du

Af hensyn til belastning på karaktersystemerne og rækkefølgen i ansøgningsprocessen skal prøvekarakterer og beviser indberettes
tidligst den 14. juni og senest den 18. juni 2021. Indberet prøvekarakterer fra prøvetermin december

Karakterer og beviser for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet

Sådan gør du

Frist 15. januar 2021


Skolevejleder (ikke KUI-betjente skoler)
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8. til 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist 1. december 2020

Kontroller at forældre underskriver uddannelsesplan.
 Helhedsvurdering af ikke-uddannelsesparate elever

Skolen skal foretage helhedsvurdering af de elever i 8., 9. og 10. klasse, der ikke opfylder forudsætningerne for at være uddannelsesparate.

Frist: 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer for elever i 9. og 10. klasse.

Elever i 8. klasse skal ikke have foretaget en UPV ved afslutning af skoleåret 20/21.