Grundskole

For medarbejdere på skoler med klasser på 8., 9. eller 10. klassetrin

Gymnasial uddannelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på gymnasiale uddannelser

Erhvervsskole

Hjælp og vejledning til medarbejdere på erhvervsuddannelser

Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

For medarbejdere på KUI-centre

Regionsmedarbejdere

For medarbejdere i regionen der skal behandle forrang på optagelse.dk

Videregående uddannelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på de videregående uddannelserÅrshjul - optagelsesproces til ungdomsuddannelserne

Få overblik over datoer og frister

Breve og mailudsendelser

Breve og mails sendt fra STIL og STUK i forbindelse med optagelsesprocessen