Adgang til Optagelse.dk fra jeres institution styres ikke af selve Optagelse.dk men derimod af de rettigheder der er på det MitID Erhverv institutionen har givet dig.
Det er kun institutionens eller kommunens MitID Erhverv ansvarlige der kan tildele og fjerne disse rettigheder til dig og andre medarbejdere.

Hvilken rettighed skal du bruge?

Der findes tre forskellige rettigheder til Optagelse.dk, afhængig af hvilke funktioner du skal bruge, og hvad din rolle er:

Rettighedens navn:Funktioner den giver adgang til:Du skal bruge den, hvis du er...Særligt for denne rettighed:

Optagelse: Skolemedarbejder

 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Elevoverblik
 • Hent 10. klasses ansøgninger 
 • Forudsætninger for retskrav
 • Forrangsbehandling
 • Videresend ansøgninger
 • Udbudsadministration
 • ansat på en grundskole
 • ansat på en 10. klasseskole
 • ansat på en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse
 • ansat på en gymnasial uddannelsesinstitution
 • vejleder på en privat,- fri,- eller efterskole
 • Rettigheden skal være begrænset til p-nummer på den institution, du skal have adgang til data fra. 
 • Hvis du skal bruge adgang til flere forskellige institutioner, skal rettigheden begrænses til alle relevante p-numre.
 • Kontakt MitID Erhverv Support for mere hjælp
Optagelse: KUI-vejleder
 • Uddannelsesparathedsvurdering (Helhedsvurdering og revurdering)
 • Elevoverblik
 • Skoletilknytning
 • ansat i den kommunale ungeindsats (KUI-vejleder / UU-vejleder) 
 • Rettigheden er kun tilgængelig for medarbejdere på et kommunalt CVR-nummer.
Optagelse: Regionsmedarbejder
 • Forrangsbehandling
 • Fordeling af eftertilmeldere
 • Fordeling af ufordelte
 • Klagebehandling
 • ansat i regionens fordelingsudvalg
 • Rettigheden er kun tilgængelig for medarbejdere på et regionalt CVR-nummer

Bemærk

 • Rettighederne fungerer ikke sammen. Man kan kun logge på med én af rettighederne fra listen.
 • Hvilke funktioner du vil kunne benytte på optagelse.dk, afhænger af hvilken type institution du har fået rettigheden for. 
 • Opsætning af medarbejdercertifikater og rettigheder foretages af jeres egen brugeradministrator, og yderligere hjælp skal finde hos MitID Erhverv Support. Hvis du har problemer med at logge på, eller er i tvivl om din opsætning er korrekt, skal du derfor kontakte din brugeradministrator.

Krav til opsætning

Du skal have en gyldig erhvervsidentitet fra den organisation du arbejder for. Det kan være MitID Erhverv.

Rettighederne kan have særlige krav til opsætning, som fremgår af skemaet ovenfor. Det er vigtigt at disse forudsætninger opfyldes. 

Kontakt din brugeradministrator, hvis du mangler adgang til en eller flere institutioner, eller har problemer med at logge på. 

Tjek at både CVR og P-nummer står korrekt i institutionsregistret. Vi validerer jeres erhvervsidentitet op imod institutionsregistret, og hvis de data som står her ikke er korrekt, kan det giver problemer med at logge på.

Behandling af ansøgere og ansøgninger for skolemedarbejdere i optagelse.dk kræver, at du har adgang til den institution, der er anført som modtager af ansøgningerne på udbuddet i udbudsadministrationen.