Forudsætninger

Sådan gør du:


Du skal sende en skriftlig henvendelse til STIL support - Support karakterdatabasen

Her skal du oplyse

  • begrundelse for, hvorfor skolen har brug for at indberette manuelt
  • Skolens navn og institutionsnummer/skolekode.
  • email som tilknyttes dataftalen
Når STIL har modtaget og behandlet din anmodning, vil skolen modtage en mail (på den opgivne mailadresse) med yderligere information og vejledning om godkendelse af dataaftalen. 
Når aftalen er godkendt, kan du følge denne vejledning til at logge på og indberette: Manuel indberetning | indtast karakterer og beviser direkte i Karakterdatabasen