Karakterdatabasen er til indberetning af standpunktskarakterer, prøvekarakterer og beviser på grundskoleniveau.
Du kan altid indberette til karakterdatabasen. Dog skal du være opmærksom på generelle frister i skoleåret se for eksempel årshjul for Optagelse.dk.

Indberetninger sker fra skolerne administrative systemer eller via manuel indtastning direkte i Karakterdatabasen. Man skal have dataaftale igennem tilslutning.stil.dk.