Hvad er karakterdatabasen?

Karakterdatabasen er til indberetning at standpunktskarakterer, prøvekarakterer og beviser på grundskoleniveau. Den dækker over:

se oversigt over bevistyper

Hvordan kan man indberette?

Indberetning via administrativt system

For at indberette gennem et administrativt system kræver det en dataaftale på tilslutning.stil.dkBemærk at hvis skolen har flere afdelinger registreret i institutionsregistret, skal I indberette på afdelingens institutionsnummer.

→ Læs hvordan man tilmelder og godkender dataaftaler på tilslutning.stil.dk

Indberetter du til Karakterdatabasen.dk fra skolens administrationssystem, kan Styrelsen for It og Læring (STIL) ikke hjælpe med indberetning, da STIL ikke er leverandør af jeres administrationssystem.

Vi er derfor nødt til at henvise til at kontakte leverandøren (supporten) bag jeres administrative system, som kan hjælpe med indberetningen.

Manuel Indberetning

Manuelt indberetning direkte i karakterdatabasen er som udgangspunkt kun for skoler der ikke har et administrativt system.

Man skal godkendes og oprettes for at kunne bruge funktionen, og det gør man ved at sende en skriftlig meddelelse til supporten med 

  1. Institutionsnummer
  2. en mailadresse, hvortil man modtager fejlbeskeder
  3. begrundelse for, hvorfor man har brug for adgang til den manuelle indberetning
  4. Herefter skal man godkende en dataaftale på tilslutning.stil.dk

Bemærk at hvis skolen har flere afdelinger registreret i institutionsregistret, skal I indberette på afdelingens institutionsnummer. 

→ Læs hvordan du indtaster karakterer og beviser direkte i Karakterdatabasen

→ Læs hvordan man tilmelder og godkender dataaftaler på tilslutning.stil.dk 

Kan jeg se hvad jeg har indberettet?

Alle skoler kan få adgang til at logge ind og søge i deres egne indberetninger. Det kræver at medarbejderen har fået tildelt nogle bestemte rettigheder.

→ Læs mere om at få adgang til at logge ind og lave opslag

Kan man rette i gamle karakterer og beviser?

Proceduren for at rette i karakterer eller beviser der allerede er indberettet, afhænger af hvordan det blev indberettet til at starte med. 

→ Læs mere om procedure for rettelser i gamle eller allerede udstedte beviser

→ Læs mere om at foretage manuelle rettelser (uden administrativt system)

Hvis du vil annullere eller ændre en karakter eller et bevis på en eller flere elever der er indberettet fra skolens administrative system, er det systemleverandøren der skal hjælpe dig. Du indtaster de korrekte informationer i dit administrative system, og skal herefter sende til Karakterdatabasen.dk. Der er forskellige metoder til at slette og ændre ved de forskellige leverandører.

Hvornår kan man indberette?

Du kan altid indberette til karakterdatabasen. Dog skal du være opmærksom på de generelle frister i skoleåret.

→ Gå til årshjul for grundskoler

Hvilke fritagelseskoder er gyldige?

Ud over de gængse karakterværdier, er der nogle fritagelseskoder for hhv. standpunktskarakterer og prøvekarakterer der kan benyttes i specielle sammenhænge. Som udgangspunkt er det sådan, at det KUN er de situationer som fritagelseskoderne henviser til, der er gyldige årsager for fritagelse. Andre årsager, som ikke er omfattet af disse koder, vil derfor ikke berettige en gyldig fritagelse. Yderligere spørgsmål om dette skal rettes til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet på fp@stukuvm.dk

Bemærk, at koderne hedder noget forskelligt i de forskellige administrative systemer, så kontakt jeres systemleverandør for at finde ud af hvordan de skal indtastes.

Se liste over gyldige karakterværdier og fritagelseskoder

Hvilke CPR-numre er gyldige?

Skoler, der indberetter karakterer, skal bruge elevens CPR-nummer eller administrativt CPR-nummer (som er udstedt af fx Udlændingestyrelsen). Karakterdatabasen understøtter ikke fiktive CPR-numre. Hvis eleven ikke har et CPR-nummer, skal skolen henvende sig til bopælskommunen eller Udlændingestyrelsen.

→ Læs mere om udstedelse af administrative CPR-numre