KarakterBetegnelseSekvensAfledt karakterStandpunktskarakterPrøvekarakter
-3Den ringe præstation1F(tick)(tick)
00Den utilstrækkelige præstation2Fx(tick)(tick)
02Den tilstrækkelige præstation3E(tick)(tick)
4Den jævne præstation4D(tick)(tick)
7Den gode præstation5C(tick)(tick)
10Den fortrinlige præstation6B(tick)(tick)
12Den fremragende præstation7A(tick)(tick)
81Ingen prøvekarakter da eleven ikke har modtaget undervisning i faget8
(minus)(tick)
84Bortvist fra en prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 439
(minus)(tick)
85Prøvefritaget grundet utilstrækkelige danskkundskaber jf. prøvebekendtgørelsens § 3910
(minus)(tick)
86Prøvefritaget grundet kommunal ungdomsskoles heltidsundervisning jf. prøvebekendtgørelsens § 4011
(minus)(tick)
87Udeblevet fra en obligatorisk prøve jf. prøvebekendtgørelsens § 2812
(minus)(tick)
88Prøvefritaget grundet betydelig funktionsnedsættelse – jf. prøvebekendtgørelsens § 3613
(minus)(tick)
89Sygdom jf. prøvebekendtgørelsens § 18, stk. 114
(minus)(tick)
91Eleven har fulgt faget men standpunktskarakteren er erstattet af en skriftlig udtalelse, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 1415
(tick)(minus)
96Fritaget for undervisning i faget for specialundervisningselever med et støttebehov over 9 timer, jf. Bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 1317
(tick)(minus)
97Fritaget for undervisning i faget for elever som opfylder undervisningspligten gennem erhvervspraktik eller andet forløb, eller specifikt er fritaget for undervisning i kristendomskundskab eller 2. fremmedsprog jf. folkeskolelovens § 9, stk. 4, §33 stk. 4-7, §6 stk. 2, §5 stk. 318
(tick)(minus)
98Skolen underviser ikke i faget19
(tick)(minus)

Læs mere om de gældende love og regler på uvm.dk 

Find den aktuelle prøvebekendtgørelse på retsinformation.dk