Når et eksamens- eller afgangsbevis er blevet udstedt af skolen, er det normalt en afsluttet sag. Der vil dog i forbindelse med sygeeksamen eller fejl på de udstedte beviser fra tid til anden være behov for at ændre/justere et allerede udstedt bevis.

Procedurerne er de samme, uanset om det er et 9. klasses eller et 10. klasses afgangsbevis, der er tale om.

Der er fire forskellige situationer, der kræver forskellige procedurer, som du kan se herunder.

VIGTIGT

Når skolen enten

  • Skifter institutionsnummer
  • Sammenlægges med andre institutioner
  • Skifter sit studieadministrative system ud med et andet
  • Lukker

er det VIGTIGT at I snakker med jeres studieadministrative systemleverandør om, hvordan i fremadrettet skal håndtere tidligere indberetninger til karakterdatabasen. Ved rettidig omhu kan de fleste problemer undgås, hvis der skal ændres i allerede indberettede beviser og karakterer.

Det er skolen eget ansvar at de korrekte data indberettes, og at de fortsat kan genindberettes hvis de skulle indeholde fejl.

Behov for at rette et allerede udstedt bevis, hvis...

Skolen har stadig det elevadministrative system, beviset blev udstedt i

Når beviset allerede findes i Karakterdatabasen, skal det eksisterende bevis først annulleres i Karakterdatabasen, før et nyt kan lægges op. Dette gøres via det elevadministrative system.

Når det eksisterende bevis er annulleret, uploades det nye, tilrettede bevis for dimittenden. Vær opmærksom på hvilket afgangsår, der skrives på beviset.

Skolen har skiftet det elevadministrative system ud med et andet

Processen er stadig under afklaring. Kontakt supporten for hjælp.

Skolen er blevet sammenlagt eller har skiftet institutionsnummer

Processen er stadig under afklaring. Kontakt supporten for hjælp. 

Skolen er blevet lukket

Processen er stadig under afklaring. Kontakt supporten for hjælp.