Grundskole

For medarbejdere på skoler med klasser på 8. 9. eller 10. klassetrin

Gymnasial uddannelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på gymnasiale uddannelser

Erhvervsskole

Hjælp og vejledning til medarbejdere på erhvervsuddannelser

Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

For medarbejdere på KUI-centre

Optagelse.dk brugeradministrator

Særligt for institutionens Optagelse.dk brugeradministratorer
Årshjul - optagelsesproces til ungdomsuddannelserne

Få overblik over datoer og frister