Krævet stamdata på elever

I skal som grundskole sikre sig at for at følgende 4 ting er korrekt registreret i jeres elevadministrative systemer, for at eleverne vil fremgå i Optagelse.dk.

  • CPR nummer på alle elever, fiktive CPR numre vil ikke fungere i Optagelse.dk. Bemærk at i Optagelse.dk gænsefladen vil I ikke længere kunne se elevernes CPR numre, blot deres fødselsdage.

  • Eleven skal være tilknyttet mindst én skole. Er eleven tilknyttet flere skoler vil eleven dukke op flere steder. Ingen af skolerne er primær, så alle kan rette for samme elev. Det anbefales kun én skole sørger for UPV og karakterer på en elev.

  • Elevens klassetrin skal være angivet. Klassetin afgør hvilke krav der stilles til elevprofilen i systemet.

  • Klassebetegnelse skal være angivet, altså selve klassenavnet, så eleverne på skolen kan placeres i hver sin klasse i Optagelse.dk for lettere overblik.

I Optagelse.dk bliver første opgave at sikre jer, at I kan se alle eleverne i de korrekte klasser.
I vil ikke kunne se forældre- eller adresseoplysninger, da disse først bliver hentet i ansøgningsøjeblikket fra CPR registeret, og kun vises til modtagerne af ansøgningerne.

For at kunne logge ind på det nye Optagelse.dk skal din medarbejdersignatur du hidtil har benyttet til at logge på "grønne" Optagelse.dk nu have rettigheden Optagelse: Skolemedarbejder. Det kan du læse mere om i vejledningen: Få medarbejderadgang til Optagelse.dk.
Det skal være på plads før du kan logge på, men har du allerede medarbejdersignaturen installeret på din computer er det en relativt hurtig proces.

Elevoverblik

På Elevoverblikket får du et overblik over eleverne fra 8.-10-klasse på din skole. 

Elevoverblikket vil først indeholde navne og fødselsdato på eleverne, når første upv periode begynder, du kan under UPV overblik se datoer for skoleåret. Elevoverblikket vil kun indeholde navne og fødselsdato indtil, eleverne begynder at lave ansøgninger i januar.

Du kan sortere overblikket på: klassetrin, klasser og elever med eller uden ønsker. 

Billedet viser siden Optagelse.dk og fanebladet Elevoverblik


Kolonne
NavnViser elevens navn og fødselsdato.
UPV

Viser elevens upv. Kolonnen kan vise følgende:
Cirkel med flueben: Parat til uddannelsesønsket
Cirkel uden flueben: Ikke vurderet parat til uddannelsesønsket
Ikke relevant: Vurdering af upv er ikke relevant for uddannelsesønsket
Mangler vurdering: Eleven mangler at få en upv

Prioritet

Viser prioriteten på ansøgningen. Er feltet tomt er ansøgningen til indeværende skoleår.

UddannelsesønskeViser hvilken uddannelse eleven har lavet ansøgning til.
StedUddannelsesstedet hvor uddannelsen, ansøgeren har søgt, foregår på
Elev gennemførtViser om eleven har gennemført sin ansøgning. 
Forældre underskrevetViser om ansøgningen er underskrevet af en eller flere forældre. For at ansøgningen bliver sendt til uddannelsesønsket, skal forældre have underskrevet ansøgningen.
SVP vedlagtViser om eleven har vedhæftet et bilag under punktet Studievalgsportfolio i ansøgningen.Hvis der står Nej i kolonnen Elev gennemført, er ansøgningen så sendt?

Ansøgningen er først sendt, når forældre, til ansøgere under 18 år, har underskrevet ansøgningen. Er ansøgeren over 18 år, skal ansøger gennemføre ansøgningen for at ansøgningen bliver sendt. 

Kan jeg se elevens studievalgsportfolio?

Du kan ikke se, hvilket bilag ansøger har vedlagt ansøgningen. Du kan kun se, om der er vedlagt et bilag.