Onsdag den 24. februar 2021 afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for alle vejledere omkring behandling af ikke-parate ansøgninger og omvalg, Webinaret er optaget og kan ses eller genses her.
Powerpoint fra dette webinar kan findes her.


Den 24. og 26. november 2020 afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for alle vejledere omkring vinterens UPV. Webinaret den 24. november blev optaget og kan ses eller genses her.


Vejledninger:


I opmærksomhedslisten finder du som vejleder de ikke uddannelsesparate elever, der skal laves vurdering på og hvis ansøgninger skal afsendes af KUI vejleder.

Læs mere her

Læs her hvordan du gør

Få hjælp til oprettelsen

Har du brug for hjælp til opgaven kan du se i vejledningen hvordan du gørLæs mere her


Hyppige spørgsmål:


På KUI opmæksomhedslisten finder du kun elever der enten mangler noget vurdering, er ikke-uddannelsesparate eller helt fritaget for uddannelsesparathedsvurdering.
Hvis du vil have overblik over en hel klasse med både parate og ikke-parate elever skal du ind på Elevoversigten for den skole du er interesseret i

Læs om KUI opmærksomhedliste her

Der er ikke en direkte måde af fremsøge de elever der er fritaget for uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk
Men På KUI opmæksomhedslisten kan de fremsøges ved at filtrere på en bestemt måde enten for en enkelt skole eller for alle KUI/Ikke KUI betjente skoler.

Læs om KUI opmærksomhedliste her

Nej, det er ikke muligt at printe den slags lister fra Optagelse.dk - KUI Opmæksomhedslisten viser altid en aktuel liste over samtlige ikke parate elever i det område KUI'en betjener.

Svaret afhænger af tidspunktet, hvor du ønsker at ændre uddannelsesplanen samt hvor langt i processen, uddannelsesplanen er.

Er ansøgningen allerede afsendt/afhentet af 1. prioritet, skal 1. prioritet kontaktes og de skal i stedet benytte videresend funktionen (vær opmærksom på at dette kan have indflydelse på retskrav hvis det er en parat elev).

Læs her hvad der er af muligheder


Læs mere om den Kommunale Ungeindsats her

Børne- og Undervisningsministeriets side om den Kommunale Ungeindsats kan I blandt andet læse mere om den Kommunale Ungeindsats samt finde links til gældende bekendtgørelser.

Se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for den Kommunale Ungeindsats (KUI), når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Se samlet Årshjul - optagelsesproces til ungdomsuddannelserne