Breadcrumbs

Blog from September, 2022

Styrelsen for It og Læring er i gang med at udvikle en ny version af Ordblindetesten, som skal gå i luften ultimo 2022. I den nye version har vi arbejdet med at forbedre adgangsstyringen for Ordblindetestvejledere og arbejdsgangene omkring testoprettelse og meget mere. Testen som den er i dag vil være den samme, det er alene systemet omkring testen, som er blevet moderniseret.

Forbedret adgangsstyring

Når den nye Ordblindetest er idriftsat, skal du som ordblindetestvejleder logge på med NemLog-in. Det betyder, at du skal have et privilegie/en rettighed knyttet til din NemID medarbejdersignatur for at kunne logge på Ordblindetesten.

Hvordan kan du forberede dig?

For at få adgang til testen skal du som testvejleder på en skole/institution logge på med NemLogin. Det betyder, at du skal have en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer og med rettigheden: ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”. Rettigheden skal tildeles på p-nummeret for den institution, du hovedsagelig er ansat på.

Du skal bestille NemID medarbejdersignaturen hos din organisations NemID administrator. 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/ kan du tjekke om du har en NemID medarbejdersignatur og bestille den nye rettighed.

Derudover skal du oprettes som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” i Unilogin på de andre institutioner, du skal have adgang til.

Er du ansat i kommunen skal du have rettigheden ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede” med kommunens CVR-nummer og tilknyttes i Unilogin som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” på de institutioner, du skal have adgang til.

Bedre understøttelse af oprettelse af test for personer, der ikke har et Unilogin

Testtagere som har et NemID eller MitID får mulighed for at logge på med dette. Vi har bygget en ny funktion, som gør det muligt for en ordblindetestvejleder at booke en test for personer, der ikke har et Unilogin. De vil i stedet skulle logge på med deres NemID eller MitID. Vær opmærksom på at du stadig kun må teste de personer, du har ret til at teste i kræft af din ansættelse på en eller flere institutioner. 

Adgang til egne data

Som testtager der er fyldt 15 år kan du få adgang til at se dit testresultat. For at få adgang til at se dit testresultat skal du logge på med NemLogin.

NY URL

Ordblindetesten skifter webadresse. Den nye webadresse er Ordblindetest.dk

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2155

Skriftlig kontaktformular

Den 17. oktober lukker STIL for https://ordblindetest.nu/

STIL lukker for Ordblindetesten for at gøre klar til lanceringen af den nye udgave af ordblindetesten, som sker i november, hvor STIL åbner for den nye Ordblindetest på den nye URL https://ordblindetest.dk/

I perioden fra den 17. oktober til ultimo oktober vil det altså ikke være muligt at tilgå systemet Ordblindetesten.

Når den nye version går i luften, skal du som ordblindetestvejleder logge på med NemLog-in. Det betyder, at du skal have en NemID medarbejdersignatur for at kunne logge på Ordblindetesten.

Hvordan kan du forberede dig?

Du kan forberede dig ved at bestille NemID medarbejdersignatur hos din organisations NemID administrator. Har skal du være opmærksom på at dit CPR nummer skal knyttes til din NemID medarbejdersignatur og du skal have have privilegiet ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”.

Derudover skal du oprettes som ”lærer” i Unilogin på alle de skoler, hvor du har elever, som du skal teste. Vi bruger den oplysning til at styre hvilke skoler, som du kan tilgå.

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2155

Skriftlig kontaktformular

Målgruppe: KOMMUNER LEVERANDØRER ADMINISTRATIVT PERSONALE

UniID ændrer format

Ændringen trådte i kraft den 23. august 2023

I perioden fra den 14. august til den 1. september 2023 skifter formatet for uniID'et for nyoprettede brugere. UniID er ikke brugernavnet. UniID'et vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge (hexadecimal). Skiftet vil ske løbende per leverandør henover perioden, og der vil derfor være forskel på, hvornår den enkelte institution og/eller leverandør vil opleve skiftet.  

OBS: Der ændres ikke i uniID’et for eksisterende brugere.

Unilogin brugernavn og UniID afkobles

Ændringen trådte i kraft den 22. februar 2023.

Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Når ændringen træder i kraft vil nye brugernavne i Unilogins loginløsning (Unilogin IdP) ikke længere være det samme som brugerens UniID. Brugeren vil stadig have et UniID, der kan bruges som nøgle til at identificere brugeren, men UniID'et vil ikke længere være brugerens brugernavn i Unilogin IdP.

Hvis man ønsker det, kan man fortsat anvende brugerens UniID som brugernavn i lokale loginløsninger, og UniID'et bliver formidlet i webservices som i dag.

Brugernavnet i Unilogin IdP vil ikke blive formidlet via webservices, men lærere og brugeradministratorer vil kunne se elevers brugernavne i Elevadgang i tilfælde af, at de har behov for at formidle brugernavnet til elever.

Kommende ændringer i Unilogin

Unilogins nærmeste fremtid byder på flere ændringer, som vil få betydning for dit arbejde som brugeradministrator/administrativt personale, leverandør, kommunalt ansat mv.

I denne artikel kan du få et overblik over alle ændringer, samt finde links til mere detaljerede artikler hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukke, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer. 

Læs mere om lukningen af Unilogin brugeradministration

Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Ændringen træder i kraft d. 22. februar 2023.

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE LEVERANDØRER KOMMUNER

Fremadrettet får nye elever ikke automatisk et Unilogin-brugernavn. I stedet skal elevens forældre eller skolens brugeradministrator aktivere elevens brugernavn.

Ligeledes får nye elever ikke en initial adgangskode. I stedet skal elevens forældre, elevens lærer eller skolens brugeradministrator give eleven mulighed for at lave en adgangskode.

Læs mere om den nye proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Unilogin brugernavn og UniID afkobles, og UniID ændrer format

Ændringerne er delvist implementeret

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER LEVERANDØRER

Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID bliver afkoblet fra Unilogin og vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Læs mere om at Unilogin brugernavn og UniID afkobles, og UniID ændrer format

Ændringer i givadgang.uni-login.dk

LEVERANDØRER

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer, blandt andet at adgang til Givadgang fremadrettet styres af rettigheder tildelt i NemLog-in.

Læs mere om ændringerne i Givadgang

Siden 'mit.uni-login.dk' lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Som følge af ovenstående databasenedlæggelse vil mit.uni-login.dk (alias mitunilogin.dk og unilogin.dk) ligeledes lukke. Der vil i første omgang ikke være en erstatning for siden.

Lukningen af mit.uni-login.dk har ingen betydning for brugen af Unilogin ellers.

Styrelsen for It og Læring er i gang med at forbedre sikkerheden ift. anvendelsen af Unilogin. Dette opnås bl.a. ved at ændre i processen for aktivering af nye brugere i Unilogin som ikke længere automatisk får et Unilogin brugernavn eller en adgangskode. En brugers UniID kan altså ikke længere benyttes som brugernavn, for nye brugere.

Bemærk: Dette gælder kun nye brugere og brugere, der ikke inden for de seneste 12 måneder har været tilknyttet en institution med Unilogin.

Ændringen trådte i kraft den 22. februar 2023.

For alle brugere med MitID

Første gang du skal bruge dit Unilogin skal det aktiveres så du får dit brugernavn. Dette skal du bruge dit MitID til.

Aktiver dit Unilogin og få dit brugernavn

 1. Gå til en side med Unilogin, vælg Unilogin i loginvælgeren
 2. Klik på linket ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.
 3. Brug dit MitID til at logge ind og få dit brugernavn
  1. Hvis du er elev uden MitID, skal dine forældre eller en lærer på din skole hjælpe dig.

 4. Første gang du skal logge ind, skal du ligeledes bruge dit MitID til at lave din adgangskode.


Aktiver din bruger og få dit Unilogin brugernavn

Gå til en side med Unilogin og vælg Unilogin i loginvælgeren


Klik på ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.

Billedet viser en pil til tekst-knappen Få mit eller mit barns brugernavn

Klik på ’MitID’ og log ind

Klik på ’Klik for at oprette bruger

Billedet viser tekst-knappen Klik for at oprette bruger

Husk dit brugernavn og klik på ’Afslut’.

Lav din adgangskode

Første gang du logger ind med dit brugernavn, skal du lave din adgangskode.

Gå til en side med Unilogin og vælg Unilogin i loginvælgeren

Indtast dit brugernavn i feltet og tryk Næste

Du har nu forskellige muligheder for at komme videre

 1. Hvis du selv har MitID, og du forsøger at lave en adgangskode til dig selv, skal du klikke på MitID knappen
 2. Hvis du er elev uden MitID, kan du:
  1. fortælle din lærer at du har brug for en adgangskode. Skolen kan hjælpe via deres værktøj elevadgang.unilogin.dk.
  2. få hjælp fra dine forældre, som skal klikke på linket nederst, og bruge deres MitID til at lave en ny kode.

Systemet tildeler dig/barnet en ny adgangskode. Du kan vælge at lave en adgangskode selv, eller bruge den systemtildelte.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for adgangskodens kompleksitet. Såfremt du oplever at den selvvalgte adgangskode ikke accepteres, anbefales det at bruge den systemtildelte.

Klik Bekræft, hvis du vil bruge den systemtildelte

Gentag din nye adgangskode og tryk Næste

Din nye adgangskode er nu gemt og skal bruges, næste gang du logger ind

Særligt til forældre

Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges

Som forældre, kan du, via Unilogin, aktivere og se brugernavne til dine børn ved hjælp af MitID

Gå til en side med Unilogin vælg Unilogin i vælgeren


Klik på ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.

Klik på ’MitID

Klik på ’Klik for at oprette bruger’ under dit barns navn

Husk brugernavnet og klik på ’Afslut’.

Første gang dit barn logger ind med sit brugernavn, skal barnet oprette sin adgangskode.

Som forælder kan du ligeledes hjælpe med denne del, ved brug af dit MitID.

Hjælp dit barn med at få en ny adgangskode

Hvis dit barn har glemt sin adgangskode, eller blot ønsker at skifte til en ny, kan du bruge dit MitID til at hjælpe med dette.

Skift adgangskode for dit barn i Unilogin

 1. Gå til en side med Unilogin
  1. Vælg Unilogin i loginvælgeren
 2. I login-billedet skal dit barn skrive sit brugernavn til Unilogin og klikke på ’Næste’

  Hvis det er første gang dit barn bruger sit Unilogin, kommer der automatisk en besked om at barnet ikke har en adgangskode.

  Klik på linket 'Dine forældre kan give dig en ny adgangskode med MitID' under Andre muligheder, og brug dit MitID til at lave en adgangskode til dit barn.

 3. Under ’Andre muligheder’ skal dit barn vælge 'Få en ny adgangskode'
  1. Hvis I kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Skift adgangskode'. Indtast herefter den gamle adgangskode
  2. Hvis I ikke kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Glemt adgangskode'. Log herefter ind med dit eget MitID
 4. Du møder nu en side, der informerer om, at dit barn har fået en ny adgangskode. Klik herefter på ’Næste’
 5. I ser nu dit barns nye adgangskode

  1. Bemærk: Den nye adgangskode er ikke en midlertidig kode, men derimod den kode, der fremadrettet skal bruges

 6. Dit barn skal nu gentage den nye adgangskode for at sikre, at barnet husker den. Klik herefter på ’Næste’

 7. Dit barn har nu fået en ny adgangskode.

Særligt til skolemedarbejdere

Aktiver en elevs Unilogin, første gang det skal bruges

I denne vejledning kan du som skolens brugeradministrator på Elevadgang.unilogin.dk se, hvordan du aktiverer en elevs brugernavn, første gang eleven skal bruge det Det er også muligt for forældre at hjælpe deres egne børn. Forældre skal se i vejledningen Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges.

Bemærk: det er kun nye elever i Unilogin, som skal aktiveres. Elever som tidligere har været tilknyttet en institution, skal ikke aktiveres. Processen trådte i kraft d. 22. februar - se eventuelt nyheden Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode.

Gå til elevadgang.unilogin.dk og vælg ’Log på som brugeradministrator

På billedet ses Log på som brugeradministrator knappen og log på knappen

Find eleven, hvis Unilogin skal aktiveres og klik på "Aktiver elev"

På billedet ses Aktiver elev knappen

Klik på "Vis brugerinfo" for at se elevens brugernavn

På billedet ses Vis brugerinfo knappen

Første gang eleven logger ind med sit brugernavn, skal eleven oprette sin adgangskode. Har eleven ikke MitID eller NemID, skal eleven have hjælp af sine forældre til at få sin adgangskode.

Alternativt kan adgangskoden gives via Elevadgang

Giv elev en ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen 'Lærer', og at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt vejledningen Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk? for yderligere info om adgang. 

Fremgangsmåde - giv en elev en ny adgangskode

 1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
  1. Klik på den blå 'Log på'-knap, hvis du er lærer
  2. Klik på den grå 'Log på som brugeradministrator'-knap, hvis du er brugeradministrator
 2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
 3. Tryk på knappen 'Giv ny adgangskode'.

Eleven har herefter fem minutter til at indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil herefter modtage en ny adgangskode.
Målgruppe: BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Dato for ændring? Den 17. oktober 2022

Den 17. oktober 2022 erstattes endnu en del af Unilogin med et mere fremtidssikret system.

Brugere skal som hidtil i udgangspunktet oprettes, vedligeholdes og nedlægges i institutionernes administrative systemer, men den bagvedliggende database erstattes. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk blive nedlagt, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer.

De funktioner en brugeradministrator har i dag vil for de flestes vedkommende blive understøttet i andre systemer, som kan tilgås med et NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, når brugeren er tildelt de nødvendige rettigheder i NemLog-ins brugeradministration. Denne opdeling vil gøre det muligt mere individuelt at styre, hvem der skal kunne opfylde hvilke funktioner.

Nedenfor kan du se, hvilke funktioner der vil blive understøttet hvor:

Funktioner der rykkes fra Unilogin brugeradministration (ba.emu.dk)

Oversigt over brugerdata

Du vil fremadrettet kunne få indblik i dine importerede brugere via tjenesten Brugeroversigt.stil.dk.

Der logges på Brugerportalen med medarbejdersignatur (Bemærk: personligt NemID kan ikke benyttes) med rettigheden 'Brugeroversigt: Giv administratorrettighed til brugeroversigt.stil.dk'

Din virksomheds NemLog-in administrator kan tildele rettigheden på brugeradministration.nemlog-in.dk eller du kan selv anmode om rettigheden via siden.


Bemærk: Det er kun muligt at se data og ikke at redigere i dem.

Se alle vejledninger til Brugeroversigten

Manuel administration af brugere

Det vil ikke længere være muligt at administrere brugere manuelt via Unilogin brugeradministration, når denne lukker. Administration af brugere bør i udgangspunktet foregå i et administrationssystem. For at lette overgangen i forbindelse med lukningen af Unilogin brugeradministration, vil det dog være muligt for alle, der har behov for administrere brugere manuelt, at få adgang til STILs elevadministration.stil.dk.

Hvis I ønsker at bruge Elevadministration.stil.dk

Se alle vejledninger til Elevadministration.stil.dk

Nedlæggelse af importer

Det vil ikke fremadrettet være muligt for institutioner selv manuelt, at nedlægge forældede importer. Nedlæggelse af importer skal ske ved henvendelse til STILs support.

Skift af CPR-nummer (Omidentificering)

Det vil ikke fremadrettet være nødvendigt at foretage skift af CPR-nummer ad to trin – det vil være tilstrækkeligt at ændre cpr-nummer for den pågældende bruger direkte i institutionens administrative system uden yderligere handling.

Vejledningen ’Skift CPR-nummer på Unilogin bruger’ på viden.stil.dk vil afspejle processen når denne ændres

Unilogin-rettigheder erstattes af rettigheder i NemLog-in

Adgangsgivende rettigheder i Unilogin nedlægges og erstattes af nedenstående rettigheder som administreres i NemLog-ins brugeradministration.


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Brugeradministrator i ElevAdgang


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang


 • Ungedatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Karakterdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Eksamensdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


NemLog-in-rettighed: Ordblindetesten: Ret til at vejlede


Desuden skal man være opmærksom på, såfremt man er ny bruger af Elevadministration.stil.dk, at adgang hertil ikke styres af Unilogin rettigheder, men med NemLog-in-rettighed: 'Elevadministration: Giv administratorrettighed til elevadministration.stil.dk'

Se alle Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

Spørgsmål og svar, i forbindelse med lukningen

Hvad sker der med skolens manuelt oprettede brugere?

Brugere, som er oprettet manuelt via ba.emu.dk vil fortsat være oprettet og fungere efter lukningen den 17. oktober. Men der vil også fortsat gælde den almindelige levetidspolitik i Unilogin, for brugerne. Det vil sige, at brugernes tilknytning til institutionen skal 'bekræftes' minimum en gang årligt fra oprettelsestidspunktet - normalt sker bekræftelsen automatisk via skolens administrationssystem men i ba.emu.dk var det en håndholdt opgave som skulle udføres af skoles brugeradministrator. Da opgaven fremadrettet ikke kan udføres i ba.emu.dk er det nødvendigt at de brugerne bliver oprettet og vedligeholdt i et nyt brugeradministrationssystem, hvis I har brug for at sikre, at deres Unilogin bliver ved med at virke.

Oprettelse og vedligehold kan ske via Elevadministration.stil.dk som nævnt i afsnittet 'Manuel administration af brugere' ovenfor, såfremt jeres institution ikke selv har et administrativt system.

Hvor kan jeg se, mine importerede brugere?
Styrelsen for It og Læring lancerer en tjeneste til at understøtte dette behov. Tjenesten forventes at blive lanceret inden den 1. oktober.
Hvorfor lukker Brugeradministrationen?
Lukningen af Unilogin brugeradministration skyldes dels et behov for at sikre bedre adgangsstyring og dels, et behov for at fremtidssikre den bagvedliggende teknik og arkitektur. På baggrund af lukningen lancerer Styrelsen for It og Læring nye tjenester som kan erstatte flere af de funktioner som kendes fra Unilogin Brugeradministration.

Målgruppe: LEVERANDØRER

Dato for ændring: Inden den 17. oktober.


Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer som du kan læse om i denne artikel

Adressen til Givadgang skifter og får en forside

Fremadrettet skal du tilgå Givadgang via givadgang.unilogin.dk (fremfor givadgang.uni-login.dk)

Desuden vil man blive mødt af en forside, hvorfra man kan klikke på en knap for at logge ind

Adgang til Givadgang styres med rettighed tildelt i NemLog-in

Når Unilogin Brugeradministration lukkes den 17. oktober, nedlægges i samme omgang rettigheder i Unilogin som styrer adgangen til Givadgang på nuværende tidspunkt. Adgangsstyringen erstattes derfor inden lukningen med en rettighed i NemLog-in som kan tildeles brugere med NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, af institutionens NemLog-in brugeradministrator

Den nødvendige rettighed hedder ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang’.

Har du brug for hjælp til NemLog-in, skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support