Styrelsen for It og Læring er i gang med at forbedre sikkerheden ift. anvendelsen af Unilogin. Dette opnås bl.a. ved at ændre i processen for aktivering af nye brugere i Unilogin som ikke længere automatisk får et Unilogin brugernavn eller en adgangskode. En brugers UniID kan altså ikke længere benyttes som brugernavn, for nye brugere.

Bemærk: Dette gælder kun nye brugere og brugere, der ikke inden for de seneste 12 måneder har været tilknyttet en institution med Unilogin.

Ændringen trådte i kraft den 22. februar 2023.

For alle brugere med MitID

Første gang du skal bruge dit Unilogin skal det aktiveres så du får dit brugernavn. Dette skal du bruge dit MitID til.

Aktiver dit Unilogin og få dit brugernavn

 1. Gå til en side med Unilogin, vælg Unilogin i loginvælgeren
 2. Klik på linket ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.
 3. Brug dit MitID til at logge ind og få dit brugernavn
  1. Hvis du er elev uden MitID, skal dine forældre eller en lærer på din skole hjælpe dig.

 4. Første gang du skal logge ind, skal du ligeledes bruge dit MitID til at lave din adgangskode.


Aktiver din bruger og få dit Unilogin brugernavn

Gå til en side med Unilogin og vælg Unilogin i loginvælgeren


Klik på ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.

Billedet viser en pil til tekst-knappen Få mit eller mit barns brugernavn

Klik på ’MitID/NemID’ og log ind

Klik på ’Klik for at oprette bruger

Billedet viser tekst-knappen Klik for at oprette bruger

Husk dit brugernavn og klik på ’Afslut’.

Lav din adgangskode

Første gang du logger ind med dit brugernavn, skal du lave din adgangskode.

Gå til en side med Unilogin og vælg Unilogin i loginvælgeren

Indtast dit brugernavn i feltet og tryk Næste

Du har nu forskellige muligheder for at komme videre

 1. Hvis du selv har MitID, og du forsøger at lave en adgangskode til dig selv, skal du klikke på MitID/NemID knappen
 2. Hvis du er elev uden MitID, kan du:
  1. fortælle din lærer at du har brug for en adgangskode. Skolen kan hjælpe via deres værktøj elevadgang.unilogin.dk.
  2. få hjælp fra dine forældre, som skal klikke på linket nederst, og bruge deres MitID til at lave en ny kode.

Systemet tildeler dig/barnet en ny adgangskode. Du kan vælge at lave en adgangskode selv, eller bruge den systemtildelte.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for adgangskodens kompleksitet. Såfremt du oplever at den selvvalgte adgangskode ikke accepteres, anbefales det at bruge den systemtildelte.

Klik Bekræft, hvis du vil bruge den systemtildelte

Gentag din nye adgangskode og tryk Næste

Din nye adgangskode er nu gemt og skal bruges, næste gang du logger ind

Særligt til forældre

Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges

Som forældre, kan du, via Unilogin, aktivere og se brugernavne til dine børn ved hjælp af MitID

Gå til en side med Unilogin vælg Unilogin i vælgeren


Klik på ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.

Klik på ’MitID/NemID

Klik på ’Klik for at oprette bruger’ under dit barns navn

Husk brugernavnet og klik på ’Afslut’.

Første gang dit barn logger ind med sit brugernavn, skal barnet oprette sin adgangskode.

Som forælder kan du ligeledes hjælpe med denne del, ved brug af dit MitID.

Hjælp dit barn med at få en ny adgangskode

Hvis dit barn har glemt sin adgangskode, eller blot ønsker at skifte til en ny, kan du bruge dit NemID til at hjælpe med dette.

Skift adgangskode for dit barn i Unilogin

 1. Gå til en side med Unilogin
  1. Vælg Unilogin i loginvælgeren
 2. I login-billedet skal dit barn skrive sit brugernavn til Unilogin og klikke på ’Næste’

  Hvis det er første gang dit barn bruger sit Unilogin, kommer der automatisk en besked om at barnet ikke har en adgangskode.

  Klik på linket 'Dine forældre kan give dig en ny adgangskode med MitID/NemID' under Andre muligheder, og brug dit MitID til at lave en adgangskode til dit barn.

 3. Under ’Andre muligheder’ skal dit barn vælge 'Få en ny adgangskode'
  1. Hvis I kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Skift adgangskode'. Indtast herefter den gamle adgangskode
  2. Hvis I ikke kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Glemt adgangskode'. Log herefter ind med dit eget MitID/NemID
 4. Du møder nu en side, der informerer om, at dit barn har fået en ny adgangskode. Klik herefter på ’Næste’
 5. I ser nu dit barns nye adgangskode

  1. Bemærk: Den nye adgangskode er ikke en midlertidig kode, men derimod den kode, der fremadrettet skal bruges

 6. Dit barn skal nu gentage den nye adgangskode for at sikre, at barnet husker den. Klik herefter på ’Næste’

 7. Dit barn har nu fået en ny adgangskode.

Særligt til skolemedarbejdere

Aktiver en elevs Unilogin, første gang det skal bruges

I denne vejledning kan du som skolens brugeradministrator på Elevadgang.unilogin.dk se, hvordan du aktiverer en elevs brugernavn, første gang eleven skal bruge det Det er også muligt for forældre at hjælpe deres egne børn. Forældre skal se i vejledningen Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges.

Bemærk: det er kun nye elever i Unilogin, som skal aktiveres. Elever som tidligere har været tilknyttet en institution, skal ikke aktiveres. Processen trådte i kraft d. 22. februar - se eventuelt nyheden Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode.

Gå til elevadgang.unilogin.dk og vælg ’Log på som brugeradministrator

På billedet ses Log på som brugeradministrator knappen og log på knappen

Find eleven, hvis Unilogin skal aktiveres og klik på "Aktiver elev"

På billedet ses Aktiver elev knappen

Klik på "Vis brugerinfo" for at se elevens brugernavn

På billedet ses Vis brugerinfo knappen

Første gang eleven logger ind med sit brugernavn, skal eleven oprette sin adgangskode. Har eleven ikke MitID eller NemID, skal eleven have hjælp af sine forældre til at få sin adgangskode.

Alternativt kan adgangskoden gives via Elevadgang

Giv elev en ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen 'Lærer', og at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt vejledningen Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk? for yderligere info om adgang. 

Fremgangsmåde - giv en elev en ny adgangskode

 1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
  1. Klik på den blå 'Log på'-knap, hvis du er lærer
  2. Klik på den grå 'Log på som brugeradministrator'-knap, hvis du er brugeradministrator
 2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
 3. Tryk på knappen 'Giv ny adgangskode'.

Eleven har herefter fem minutter til at indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil herefter modtage en ny adgangskode.