Styrelsen for It og Læring er i gang med at forbedre sikkerheden ift. anvendelsen af Unilogin. Dette opnås bl.a. ved at ændre i processen for aktivering af nye brugere i Unilogin som ikke længere automatisk får et Unilogin brugernavn eller en adgangskode. En brugers UniID kan altså ikke længere benyttes som brugernavn, for nye brugere.

Bemærk: Dette gælder kun nye brugere og brugere, der ikke inden for de seneste 12 måneder har været tilknyttet en institution med Unilogin.

Ændringen trådte i kraft den 22. februar 2023.

For alle brugere med MitID

Unable to render {include} The included page could not be found.

Særligt til forældre

Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges

Som forældre, kan du, via Unilogin, aktivere og se brugernavne til dine børn ved hjælp af MitID

Gå til en side med Unilogin, fx mitunilogin.dk og vælg Unilogin i vælgeren


Klik på ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.

Klik på ’MitID

Klik på ’Klik for at oprette bruger’ under dit barns navn

Husk brugernavnet og klik på ’Afslut’.

Første gang dit barn logger ind med sit brugernavn, skal barnet oprette sin adgangskode.

Som forælder kan du ligeledes hjælpe med denne del, ved brug af dit MitID.

Hjælp dit barn med at få en ny adgangskode

Unable to render {include} The included page could not be found.

Særligt til skolemedarbejdere

Aktiver en elevs Unilogin, første gang det skal bruges

Unable to render {include} The included page could not be found.

Giv elev en ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen 'Lærer', og at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt vejledningen Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk? for yderligere info om adgang. 

Fremgangsmåde - giv en elev en ny adgangskode

  1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
    1. Klik på den blå 'Log på'-knap, hvis du er lærer
    2. Klik på den grå 'Log på som brugeradministrator'-knap, hvis du er brugeradministrator
  2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
  3. Tryk på knappen 'Giv ny adgangskode'.

Eleven har herefter fem minutter til at indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil herefter modtage en ny adgangskode.