Målgruppe: KOMMUNER LEVERANDØRER ADMINISTRATIVT PERSONALE

UniID ændrer format

Ændringen trådte i kraft den 23. august 2023

I perioden fra den 14. august til den 1. september 2023 skifter formatet for uniID'et for nyoprettede brugere. UniID er ikke brugernavnet. UniID'et vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge (hexadecimal). Skiftet vil ske løbende per leverandør henover perioden, og der vil derfor være forskel på, hvornår den enkelte institution og/eller leverandør vil opleve skiftet.  

OBS: Der ændres ikke i uniID’et for eksisterende brugere.

Unilogin brugernavn og UniID afkobles

Ændringen trådte i kraft den 22. februar 2023.

Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Når ændringen træder i kraft vil nye brugernavne i Unilogins loginløsning (Unilogin IdP) ikke længere være det samme som brugerens UniID. Brugeren vil stadig have et UniID, der kan bruges som nøgle til at identificere brugeren, men UniID'et vil ikke længere være brugerens brugernavn i Unilogin IdP.

Hvis man ønsker det, kan man fortsat anvende brugerens UniID som brugernavn i lokale loginløsninger, og UniID'et bliver formidlet i webservices som i dag.

Brugernavnet i Unilogin IdP vil ikke blive formidlet via webservices, men lærere og brugeradministratorer vil kunne se elevers brugernavne i Elevadgang i tilfælde af, at de har behov for at formidle brugernavnet til elever.