Adgang og NemLog-in rettigheder

Der logges på portalen med NemLog-in med rettigheden 'Elevadministration: Giv administratorrettighed til elevadministration.stil.dk'

Din virksomheds NemLog-in administrator kan tildele rettigheden på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/ eller du kan selv anmode om rettigheden via siden.

Fremgangsmåde - log ind på Elevadministrationen

  1. Tilgå Elevadministrationen via elevadministration.stil.dk
  2. Klik på 'Log ind' øverst til højre
  3. Log ind med dit NemLog-in.