Omidentifikation i Unilogin lukket.

Vi arbejder på en ny løsning, denne opgave er kompleks, kan vi ikke pt. give en tidshorisont for, hvornår omidentificering igen bliver muligt.

For brugere som har fået nyt CPR-nummer eller nyt/andet navn, anbefaler vi, indtil en ny løsning er udviklet, at slette den/de pågældende brugere i skolens administrationssystem og efterfølgende at indskrive brugerne med det rigtige CPR-nummer/navn i stedet. Ved næste import af de nye oplysninger til Unilogin, vil der blive oprettet et nyt Unilogin til den/de pågældende brugere, som vil virke fremadrettet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en konsekvens af denne handling er, at en brugers tidligere Unilogin slettes og data/historik knyttet til det enkelte brugerID i andre systemer ikke længere vil være tilgængeligt. Inden sletningen foretages bør der laves en backup af data/historik fra eksterne systemer så dette ikke går tabt.