Hvis en bruger har fået nyt CPR-nummer og ønsker at bevare sit brugernavn, kan det nye CPR knyttes til det eksisterende brugernavn med formularen Skift CPR-nummer i Brugeradministrationen. Det nye CPR-nummer skal også indsættes i det administrative system i stedet for det gamle og når begge handlinger er udført, og der er lavet en ny import fra skolens administrationssystem til Unilogin, bliver brugeren tilknyttet med det nye CPR-nummer.

Sådan skifter man CPR-nummer, trin-for-trin

 1. Start med at skifte CPR-nummeret i det administrative system. Den næste import vil umiddelbart afvise at importere ændringen til Unilogin.

  Bemærk: Det er vigtigt, at du ikke indskriver brugeren som en ny bruger med det nye CPR-nummer, men i stedet ændrer CPR-nummeret på den eksisterende bruger. Ellers vil der blive oprettet et nyt brugerID og resten af denne vejledning vil ikke kunne følges før du har kontaktet STIL support for at få hjælp til at få fjernet CPR-nummeret på den nyoprettede bruger.

 2. Log ind på Unilogin brugeradministration og vælg Import i menuen i venstre side
 3. På siden vil man se et udråbstegn markeret med gult efter den pågældende importkilde. Dette er advis om ting i importen, som ikke er indlæst. Klik på udråbstegnet for at åbne en pop up, som viser hvad der er afvist:

 4. Der kan være flere grunde til afvisningen, heraf fejl i CPR-nummer eller at det mangler. Men hvis nogle af linjerne skyldes, at CPR-nummeret er ændret i det administrative system (med teksten "Ikke forventet CPR til localPersonID"), vil der være et link øverst til en pop up, som forklarer lige netop disse afvisninger:
 5. De viste CPR-numre er dem, som brugerne nu er identificeret med (og stadig tilknyttet med, eftersom importen ikke har skiftet). Klik på ét af CPR-numrene for at åbne formularen til at ændre CPR-nummeret:
 6. Indtast det nye CPR-nummer i feltet Nyt cpr-nummer og tryk på Analysér. Dette vil vise dig konsekvenserne, hvis du gennemfører processen.

  Bemærk

  Hvis det nye CPR-nummer allerede er brugt på et andet brugerID, er det nødvendigt at afindentificere dette, hvis brugeren ønsker at det gamle bruger ID skal beholdes. I så fald er det nødvendigt at tage kontakt til STIL support for at få hjælp til afidentificeringen. 

  Kontakt STIL support ved at benytte denne supportformular


 7. Nærlæs analysen - tryk Udfør, hvis du er enig i analysen.