Styrelsen for It og Læring er i gang med at udvikle en ny version af Ordblindetesten, som skal gå i luften ultimo 2022. I den nye version har vi arbejdet med at forbedre adgangsstyringen for Ordblindetestvejledere og arbejdsgangene omkring testoprettelse og meget mere. Testen som den er i dag vil være den samme, det er alene systemet omkring testen, som er blevet moderniseret.

Forbedret adgangsstyring

Når den nye Ordblindetest er idriftsat, skal du som ordblindetestvejleder logge på med NemLog-in. Det betyder, at du skal have et privilegie/en rettighed knyttet til din NemID medarbejdersignatur for at kunne logge på Ordblindetesten.

Hvordan kan du forberede dig?

For at få adgang til testen skal du som testvejleder på en skole/institution logge på med NemLogin. Det betyder, at du skal have en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer og med rettigheden: ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”. Rettigheden skal tildeles på p-nummeret for den institution, du hovedsagelig er ansat på.

Du skal bestille NemID medarbejdersignaturen hos din organisations NemID administrator. 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/ kan du tjekke om du har en NemID medarbejdersignatur og bestille den nye rettighed.

Derudover skal du oprettes som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” i Unilogin på de andre institutioner, du skal have adgang til.

Er du ansat i kommunen skal du have rettigheden ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede” med kommunens CVR-nummer og tilknyttes i Unilogin som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” på de institutioner, du skal have adgang til.

Bedre understøttelse af oprettelse af test for personer, der ikke har et Unilogin

Testtagere som har et NemID eller MitID får mulighed for at logge på med dette. Vi har bygget en ny funktion, som gør det muligt for en ordblindetestvejleder at booke en test for personer, der ikke har et Unilogin. De vil i stedet skulle logge på med deres NemID eller MitID. Vær opmærksom på at du stadig kun må teste de personer, du har ret til at teste i kræft af din ansættelse på en eller flere institutioner. 

Adgang til egne data

Som testtager der er fyldt 15 år kan du få adgang til at se dit testresultat. For at få adgang til at se dit testresultat skal du logge på med NemLogin.

NY URL

Ordblindetesten skifter webadresse. Den nye webadresse er Ordblindetest.dk

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2155

Skriftlig kontaktformular