Herunder kan du se hvilke rettigheder/privilegier du kan anmode om - eller tildele som brugeradministrator - via Brugeradministration.NemLog-in.dk, for at få adgang til Styrelsen for It og Lærings forskellige tjenester.

NemLog-in brugeradministration kan du se beskrivelse af de forskellige rettigheder

Billedet viser hvilke rettigheder man kan anmode om samt beskrivelse

Tjeneste (link til vejledninger)

Rettigheder/privilegier

URL
BrugeroversigtenBrugeroversigt: Giv administratorrettighed til brugeroversigt.stil.dkBrugeroversigt.stil.dk
Voksenuddannelse

Ret til at administrere VEU kurser

Voksenuddannelse.dk
MeritbilagMeritbilag.dk: Se alt har ret til, at se alle udvalgs meritbilag. Meritbilag.dk
Elevdatabasen

Elevdatabasen: Indberet og se grunddata om elever 


Lærepladsen

Lærepladsen.dk: Skolevejleder

Lærepladsen.dk: Lærepladsopsøgende medarbejder 

Lærepladsen.dk: Login på vegne af virksomhed

Lærepladsen.dk – Adgang til elevoplysninger

Lærepladsen.dk
MaterialeplatformenMaterialeplatformenMaterialeplatformen.dk
Min KompetencemappeMinkompetencemappe.dk: Ret til, at redigere tekster på minkompetencemappe.dk Minkompetencemappe.dk
Prøvebyggeren

Prøvebyggeren administrator 

Prøvebyggeren.dk
GivAdgang

Unilogin - Ret til at administrere licens i GivAdgang

Givadgang.unilogin.dk
Optagelse

Optagelse: Skolemedarbejder

Optagelse: KUI Vejleder

Optagelse.dk
Karakterdatabasen

Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se data

Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se og indberette data

Karakterdatabasen.dk

TilslutningTilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dkTilslutning.stil.dk
EksamensdatabasenEksamensdatabasen: Giv rettigheder til at se dataEksamensdatabasen.dk
ElevadministrationElevAdministration: Ret til at administrere aftaler på elevadministration.stil.dkElevadministration.stil.dk
ElevadgangUnilogin - Brugeradministrator i ElevAdgangElevadgang.unilogin.dk
OrdblindetestOrdblindetesten: Ret til at vejledeOrdblindetest.dk