Adgang og login til elevadgang.unilogin.dk

Skolens lærere og administrative personale kan få adgang til elevadgang.unilogin.dk.

Adgang som lærer

For at få adgang skal man have rollen 'Lærer', som gives i skolens administrationssystem. Som lærer er det også vigtigt, at man har en tilknytning til en eller flere klasser, da man ellers ikke får vist nogle elever på Elevadgang. Oplysning om klassetilknytning trækkes fra skolens administrationssystem.

På forsiden af elevadgang.unilogin.dk skal du trykke på den blå loginknap:

Billedet viser den blå login-knap, der skal bruges af dem, der har rollen Lærer.

Adgang for administrativt personale/som brugeradministrator

Adgang til Elevadgang.unilogin.dk for administrativt personale styres med rettighed 'Unilogin – Brugeradministrator i ElevAdgang' tildelt i NemLog-ins brugeradministration.

Som administrativt personale/brugeradministrator er det vigtigt, at du bruger den grå loginknap på forsiden:

På billedet ses den grå login-knap, der skal bruges af dem, der har rollen Brugeradministrator.

Giv ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen 'Lærer', og at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt vejledningen 'Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?' for yderligere info om adgang. 

Fremgangsmåde - giv en elev en ny adgangskode

 1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
  1. Klik på den blå 'Log på'-knap, hvis du er lærer
  2. Klik på den grå 'Log på som brugeradministrator'-knap, hvis du er brugeradministrator
 2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
 3. Tryk på knappen 'Giv ny adgangskode'.

Eleven har herefter fem minutter til at indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil herefter modtage en ny adgangskode.Om adgangskodepolitik i Unilogin

I grundskolen afhænger kravene til adgangskodens kompleksitet af elevens klassetrin. Desuden lever den nye politik for adgangskoder i Unilogin op til gængse politikker på området (dvs. for tvungen skift af adgangskode, krav til kompleksitet mv.).

En central del af politikken for adgangskoder er, at adgangskoden er personlig og privat: Det er eleven selv, som får tildelt en adgangskode og det er eleven selv, der kan bede om en ny.

Medarbejdere eller brugeradministrator kan ikke opbevare lister med brugernes adgangskoder, ligesom medarbejdere eller brugeradministrator heller ikke selv kan give en bruger en adgangskode eller bestemme, hvad adgangskoden skal være.


Tvunget adgangskodepolitik

Brugeradministrator har mulighed for at ændre adgangskodepolitik på elevniveau. Vedkommende kan f.eks. sætte elever med kognitive udfordringer til adgangskodepolitik for indskolingen, og dermed vil disse blive mødt af billedadgangskoder (enkle piktogrammer) ifm. login.

 1. Log ind som brugeradministrator på elevadgang.unilogin.dk
 2. Fremsøg eleven, du ønsker at ændre adgangskodepolitik for
 3. Klik på knappen 'Vis brugerinfo' ud for eleven
 4. I venstre side kan du sætte en ny regel (skifte adgangskode-niveau)
  1. Sæt regel
  2. Sæt flueben ved, at du forstår konsekvenserne ved ændringen
  3. Tryk på knappen 'Angiv regel' i bunden:
  Billedet viser fremgangsmåden for hvordan man ændrer adgangskode niveauet for en elev.
Ofte stillede spørgsmål