SearchAdgang og login til elevadgang.unilogin.dk

Skolens lærere og brugeradministratorer kan få adgang til elevadgang.unilogin.dk.

Adgang som lærer

For at få adgang skal man have rollen Lærer, som gives i skolens administrationssystem. Som lærer er det også vigtigt, at man har en tilknytning til en eller flere klasser, da man ellers ikke får vist nogle elever på Elevadgang. Oplysning om klassetilknytning trækkes fra skolens administrationssystem.

På forsiden af elevadgang.unilogin.dk skal du trykke på den blå loginknap:

Adgang som brugeradministrator

For at logge ind som brugeradministrator skal man have rettigheden Brugeradministrator (eller brugeradm_sup) fra Brugeradministration.emu.dk. Se også vejledningen Sådan tildeler man rettigheder i Unilogin Brugeradministration

Som brugeradministrator er det vigtigt at du bruger den grå loginknap på forsiden:

Login som brugeradministrator kræver et højt sikringsniveau, i form af NemID eller cpr-verificeret NemLog-in.

Giv ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen lærer samt, at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk?

Sådan gør du | Trin-for-trin

 1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
  1. Klik på den blå Log på-knap, hvis du er lærer
  2. Klik på den grå Log på som brugeradministrator-knap, hvis du er brugeradministrator
 2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
 3. Tryk på knappen Giv ny adgangskode

Eleven har herefter 5 minutter til indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil da modtage en ny adgangskode.

Om adgangskodepolitik i Unilogin

I grundskolen afhænger kravene til adgangskodens kompleksitet af elevens klassetrin. Desuden lever den nye politik for adgangskoder i Unilogin op til gængse politikker på området (dvs. for at tvungen skift af adgangskode, krav til kompleksitet mv.).

En central del af politikken for adgangskoder er, at adgangskoden er personlig og privat: Det er eleven selv, som får tildelt en adgangskode og det er eleven selv, der kan bede om en ny.

Medarbejder eller brugeradministrator kan ikke opbevare lister med brugernes adgangskoder, ligesom medarbejder eller brugeradministrator heller ikke selv kan give en bruger en adgangskode eller bestemme, hvad adgangskoden skal være.


Tvunget adgangskodepolitik

Brugeradministratorerne har mulighed for at ændre adgangskodepolitik på elevniveau. De kan f.eks. sætte elever med kognitive udfordringer til adgangskodepolitik for indskolingen og dermed vil disse blive mødt af billedeadgangskoder

 1. Log ind som brugeradministrator på elevadgang.unilogin.dk
 2. Fremsøg eleven du ønsker at ændre adgangskodepolitik for
 3. Klik på knappen 'Vis brugerinfo' ud for eleven
 4. I venstre side kan du sætte en ny regel
  1. Sæt regel
  2. Sæt flueben ved at du forstår konsekvenserne ved ændringen
  3. Tryk på knappen 'Angiv regel' i bunden


Ofte stillede spørgsmål