Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Primær målgruppe

Projektleder


Generelt om adgangskoder

Første gang forældre, medarbejdere og elever logger ind med Unilogin bliver de bedt om at ændre sin adgangskode: Man får altså stadig et brugernavn og adgangskode af Unilogin udleveret ved opstart i daginstitution eller uddannelsestilbud. Den udleverede adgangskode kan dog kun bruges en gang (engangskode) og første gang man logger på udleveres en ny adgangskode.

I grundskolen afhænger kravene til adgangskodens kompleksitet af elevens klassetrin. Desuden lever den nye politik for adgangskoder i Unilogin op til gængse politikker på området (dvs. for at tvungen skift af adgangskode, krav til kompleksitet mv.).

En central del af den nye politik for adgangskoder er, at adgangskoden er personlig og privat: Det er eleven selv, som får tildelt en adgangskode og det er eleven selv, der kan bede om en ny.

Medarbejder eller brugeradministrator kan ikke opbevare lister med brugernes adgangskoders, ligesom medarbejder eller brugeradministrator heller ikke selv kan give en bruger en adgangskode eller bestemme, hvad adgangskoden skal være.

Glemmer en elev sin adgangskode, har eleven følgende muligheder:

  • Elevens lærer eller en Unilogin brugeradministrator kan give eleven mulighed for at få nulstillet sin adgangskode (se: Unilogin Elevadgang )
  • Forældre eller kontaktpersoner kan med deres NemID give eleven, der har glemt sin adgangskode mulighed for at få nulstillet sin adgangskode.
    (Eleven starter login med sit brugernavn og kontaktpersonen bruger sit NemID til at autorisere eleven til at give sig selv en ny adgangskode i en kort tidsperiode).
  • Elever eller voksne – forældre, medarbejdere samt elever, som har NemID - vil fremadrettet  kunne give sig selv en ny adgangskode. 

Adgangspolitikken er baseret på, at brugerne oplever forskellige typer af adgangskoder afhængig af deres alder.

Politik0. til 3. klasse4. til 6. klasse7. klasse og opefter + voksne

Adgangskodetype

Kriterier for at brugeren kan få en bestemt type adgangskode

0. klassetrin til og med 3. ( individuelt klassetrin) klassetrin samt brugere som udpeges til adgangskodetypen. Udpegede elever markeres i Elevadgang

Skift af individuelt klassetrin foretages af skolerne i de administrative systemer.

4. klassetrin og med 6. klassetrin samt brugere som udpeges til adgangskodetypen.

Skift af individuelt klassetrin foretages af skolerne i de administrative systemer.

7. klassetrin og opefter.

Hvis brugeren har anden aktør end elev (Medarbejder eller Kontaktperson) får de også denne adgangskodetype.

Skift af individuelt klassetrin og oplysninger vedr. aktør foretages af skolerne i de administrative systemer.

Adgangskodens gyldighed

Indtil skift fra 3. til 4. klasse

Indtil skift fra 6. til 7. klasseEfter 7. klasse skal koden skiftes en gang om året (365 dage)
Hvornår og hvordan skifter man til adgangskodetypen?

Barnet modtager en varsel om adgangskodetype skift når barnet har skiftet individuelt klassetrin fra 3. til 4. klasse i de administrative systemer.

Barnet modtager en varsel om at "du skal snart skifte kode".

Når varselsperioden er slut, skal barnet skifte adgangskode, når det logger på.

Barnet modtager en varsel om adgangskodetype skift når barnet har skiftet individuelt klassetrin fra 6. til 7. klasse i de administrative systemer.

Barnet modtager en varsel om at "du skal snart skifte kode".

Når varselsperioden er slut, skal barnet skifte adgangskode, når det logger på.

365 dage efter sidste skift af adgangskode modtager brugeren varsel og efter 365 dage plus 30 dage skal adgangskoden skiftes hvis dette ikke er sket inden for de 30 dage

Syntax

Adgangskodens minimumslængdeFire ikoner8 tegn8 tegn
Adgangskodens maksimumslængdeFire ikoner

Anerkendte tegn

Udvalgte ikoner

- Store bogstaver: A til Å

- Små bogstaver: a til å

- Tal: 0 til 9 (10 tegn)

- Symboler: (mellemrum) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } ~ (33 tegn)

- Store bogstaver: A til Å

- Små bogstaver: a til å

- Tal: 0 til 9 (10 tegn)

- Symboler: (mellemrum) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _` { | } ~ (33 tegn)

Adgangskodens kompleksitetFire ikonerDer skal være bogstaverDer skal være både store og små bogstaver samt tal
Genbrug af adgangskoden
Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligereIkke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere
Tildelte adgangskoders konstruktion

Maksimum to ens ikoner

Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere

To ord, baseret på liste med 550 danske navneord.

Første bogstav i hvert ord er stort

Højst 12 karakterer

Mindst 8 karakterer

Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere

To ord, baseret på liste med 550 danske navneord.

Første bogstav i hvert ord er stort

Højst 16 karakterer (14 bogstaver+2 tal)

Mindst 8 karakterer (6 bogstaver + 2 tal)

Ikke samme adgangskode som brugeren har haft fem gange tidligere

Blacklistede adgangskoder


Eget fornavn eller efternavn. Unikke fornavne eller et af navnene i et sammensat fornavn.

Eks: Jens Erik må ikke bruge Jens eller Erik

Eks: Karl-Emil må ikke bruger Karl eller Emil.

(Der ses bort fra for eller efternavne på færre end 3 bogstaver)

Unilogin brugernavn.

50 mest almindelige adgangskoder

Mere end to gentagne tegn i forlængelse af hinanden

Eget fornavn eller efternavn. Unikke fornavne eller et af navnene i et sammensat fornavn.

Eks: Jens Erik må ikke bruge Jens eller Erik

Eks: Karl-Emil må ikke bruger Karl eller Emil.

(Der ses bort fra for eller efternavne på færre end 3 bogstaver)

Unilogin brugernavn.

50 mest almindelige adgangskoder

Mere end to gentagne tegn i forlængelse af hinanden

Regler

Engangskoders udløb

(Engangskoden udstedes første gang en elev oprettes i et administrativt system. Alternativt kan en institutions brugeradministrator trække en engangskode - efter den første oprettelse)

Aldrig


AldrigAldrig
Brugeren skal selv skifte adgangskode såfremt den gældende adgangskode kendes af brugerenNejJaJa

Når en lærer eller forældre giver eleven, der har glemt sin adgangskode, mulighed for at få udstedt eller finde på en ny adgangskode, skal dette ske inden for:

5 min5 min5 min (elever med NemID kan gøre det selv)

Logning

Logning af adgangskodeskift?

Ja

hvem har skiftet.

hvornår har de skiftet

Hvor er der skiftet (Unilogin Idp eller Unilogin Elevadgang)

Logning gemmes 1 år

Ja

hvem har skiftet.

hvornår har de skiftet

Hvor er der skiftet (Unilogin Idp eller Unilogin Elevadgang)

Logning gemmes 1 år

Ja

hvem har skiftet.

hvornår har de skiftet

Hvor er der skiftet (Unilogin Idp eller Unilogin Elevadgang)

Logning gemmes 1 år
  • No labels