Primær målgruppe

Projektleder


Elevadgang.unilogin.dk er en hjemmeside (applikation) udelukkende for medarbejdere. Det er på Elevadgang.unilogin.dk at en pædagogisk medarbejder - eksempelvis en klasselærer - eller Unilogin brugeradministrator på institutionen kan logge på og hjælpe med:

  • Give elever adgang med et tilnærmet to-faktor login
  • Se elevers brugernavn
  • Nulstille elevers adgangskode

Elevadgang i praksis

Filmen neden for viser Elevadgang i en skolekontekst.


Man kan som medarbejder se elever i de klasser (Hovedgrupper), som man er tilknyttet i institutionens brugeradministrative system.

Brugeradministratorerne får samme muligheder som lærerne, blot på tværs af alle klasser/hold på institutionen.

Derudover får de følgende håndtag:

  • Tvunget password politik: Brugeradministratorerne ville kunne ændre passwordpolitik på elevniveau. De kan f.eks. sætte elever med kognitive udfordringer til adgangskodepolitik for indskolingen og dermed vil disse blive mødt af billedeadgangskoder
  • Spærre elever: Brugeradministratorer ville kunne spærre en bruger på IdP niveau.

Brugeradministratorer skal altid logge ind med et 2-faktorlogin, dvs. enten en lokal IdP, et medarbejder NemID eller en kombination af Unilogin og privat NemID.


Tilnærmet to-faktor login: Giver eleven mulighed for at tilgå indhold på hjemmesider, kommunikationsplatforme mv., som kræver ekstra sikkerhed. Her kan du som medarbejder være sikkerhed og lave et voksen-verificeret login for elever. Derefter vil eleven have to timer til at tilgå indhold, der kræver en ekstra sikkerhed. Når en applikation, som en elev ønsker at tilgå, kræver et højere sikringsniveau for eleven, så sender applikationen en anmodning om login på det højere sikringsniveau til Unilogin Broker.

Her aktiveres Unilogin Faktor 2, hvor elever venter på en lærers godkendelse i Unilogin Elevadgang (eller forældres godkendelse med NemID). Når eleven er godkendt sendes denne tilbage til applikationen med en bekræftelse om det højere sikringsniveau.
Eleven/eleverne har nu adgang til tjenesten i to timer.

Forbehold for, at brugergrænsefladen kan nå at ændre sig.


Nulstille adgangskode: Giver mulighed for at nulstille elevens adgangskode. Når en adgangskode nulstilles har eleven efterfølgende 5 min. til selv at logge ind med sit brugernavn og nulstille sin adgangskode. Unilogin vil bede eleven om at gentage den nye adgangskode, indtil eleven kan huske det. Eleven kan en enkelt gang i løbet af tidsperioden logge ind med angivelse af brugernavn uden adgangskode og får i denne proces tildelt en ny adgangskode afhængig af adgangskodepolitik for pågældende elev.

Uden for skoletid kan elevens kontaktpersoner hjælpe med deres NemID.

Vejledninger