Problem

Du er logget ind på elevadgang.unilogin.dk, men der vises ingen elever på siden.

Løsning

  • Du har som lærer mulighed for at se de elever du er tilknyttet/har en relation til, via skolens elev administrative system. Det er altså derfor vigtigt, at jeres administrationssystem er opdateret med de korrekte oplysninger om, hvilke klasser du som lærer er tilknyttet.
    For at få hjælp til denne relation skal I rette henvendelse til leverandøren af jeres administrative system.

  • Hvis du er brugeradministrator og ikke ser nogle elever efter du er logget ind, kan problemet skyldes at du har trykket på den blå loginknap på forsiden, frem for den grå for brugeradministratorer


Hvis du som lærer er manuelt tilknyttet institutionen, det betyder at du er oprettet via Unilogin brugeradministration/Elevadministration (ba.emu.dk/ea.stil.dk) kan man ikke have relationer til klasser man underviser. Så vil man som lærer ikke se sine elever når man logger ind i elevadgang. Det er, i så fald, kun skolens Unilogin brugeradministrator som har adgang til at se og administrere disse elever.