Målgruppe: LEVERANDØRER

Dato for ændring: Inden den 17. oktober.


Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer som du kan læse om i denne artikel

Adressen til Givadgang skifter og får en forside

Fremadrettet skal du tilgå Givadgang via givadgang.unilogin.dk (fremfor givadgang.uni-login.dk)

Desuden vil man blive mødt af en forside, hvorfra man kan klikke på en knap for at logge ind

Adgang til Givadgang styres med rettighed tildelt i NemLog-in

Når Unilogin Brugeradministration lukkes den 17. oktober, nedlægges i samme omgang rettigheder i Unilogin som styrer adgangen til Givadgang på nuværende tidspunkt. Adgangsstyringen erstattes derfor inden lukningen med en rettighed i NemLog-in som kan tildeles brugere med NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, af institutionens NemLog-in brugeradministrator

Den nødvendige rettighed hedder ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang’.

Har du brug for hjælp til NemLog-in, skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support