Tilslutning til Unilogin

Processen for tilslutning til Unilogin afhænger af hvilken type daginstitution I er. Vælg nedenfor for at se, hvordan I kommer i gang.

Kommunal daginstitution
 1. Kommunen sørger for, at alle stamdata/personoplysninger er korrekt registreret i kommunens pladsanvisningssystem
 2. Leverandøren af kommunens pladsanvisningssystem og Aula sender en dataanmodning til kommunen via tilslutning.stil.dk
 3. Kommunens dagtilbudsansvarlige logger på tilslutning.stil.dk og godkender dataanmodninger

  • Tilslutning er en portal, hvor man som skole, dagtilbud eller udbyder kan oprette og sende aftaler om dataadgang. En godkendt dataadgang tillader, at en udbyder må sende eller hente brugernes data til forskellige systemer.
  • Mht. Dagtilbudsregisteret skal dagtilbuddet godkende forskellige aftaler, for at der kan blive oprettet brugerdata på medarbejdere og forældre, og de dermed får tildelt et Unilogin.
  • Dagtilbuddet eller en medarbejder fra kommunen kan også godkende aftaler om dataadgang, der f.eks. kan give medarbejderne adgang til digitale læremidler eller lignende.
 4. Kommunens dagtilbudsansvarlige bestiller læseadgang til Unilogin brugeradministration via formularen Bestilling af læseadgang til Unilogin brugeradministration

 5. Kommunens dagtilbudsansvarlige er ansvarlig for at vejlede medarbejdere og forældre i ibrugtagning af Unilogin.
Selvejet daginstitution
 1. Kommunen sørger for, at alle stamdata/personoplysninger er korrekt registreret i kommunens pladsanvisningssystem
 2. Leverandøren af kommunens pladsanvisningssystem og Aula sender en dataanmodning til dagtilbuddet via tilslutning.stil.dk
 3. En medarbejder på dagtilbuddet logger på tilslutning.stil.dk og godkender dataanmodninger

  • Tilslutning er en portal, hvor man som skole, dagtilbud eller udbyder kan oprette og sende aftaler om dataadgang. En godkendt dataadgang tillader, at en udbyder må sende eller hente brugernes data til forskellige systemer.
  • Mht. Dagtilbudsregisteret skal dagtilbuddet godkende forskellige aftaler, for at der kan blive oprettet brugerdata på medarbejdere og forældre, og de dermed får tildelt et Unilogin.
  • Dagtilbuddet eller en medarbejder fra kommunen kan også godkende aftaler om dataadgang, der f.eks. kan give medarbejderne adgang til digitale læremidler eller lignende.
 4. Kommunens dagtilbudsansvarlige bestiller læseadgang til Unilogin brugeradministration via formularen Bestilling af læseadgang til Unilogin brugeradministration

 5. Kommunens dagtilbudsansvarlige er ansvarlig for at vejlede medarbejdere og forældre i ibrugtagning af Unilogin.
Privat daginstitution

Som privat daginstitution er der en række opgaver, som I selv har ansvaret for bliver udført, herunder:

Registrering i Dagtilbudsregisteret

Tildeling af institutionsnummer

Det er først og fremmest vigtigt, at I er registreret i Dagtilbudsregisteret og har et institutionsnummer. I kan selv slå op på dagtilbudsregister.stil.dk og undersøge om I er oprettet med et institutionsnummer. Det er G-nummeret for Anvisningsenhed eller Alternativ adresse, I skal anvende til eksempelvis Unilogin og Tilslutning. Hvis I allerede er oprettet, kan du springe videre til punktet Etablering af administrationssystem.

 1. I skal kontakte Styrelsen for It og Læring (STIL) via denne skriftlige kontaktformular for at anmode om at få tildelt et institutionsnummer. Se eventuelt vejledningen 'Sådan opretter du dig som bruger i supportportalen' hvis du ikke kan logge ind, eller er førstegangsbruger.
  1. I bestillingen til STIL skal følgende angives (OBS: alle oplysninger er obligatoriske):
   • CVR og P-nummer
   • Adresseoplysninger
   • Kommunenavn
   • Institutionens navn
   • Email-adresse
   • Telefonnummer
   • Dagtilbuddets lovgrundlag:
    • Kommunal, dagtilbudslovens §19, stk. 2
    • Selveje, dagtilbudslovens §19, stk. 3
    • Privatinstitution, dagtilbudslovens §19, stk. 5
   • Dagtilbuddets institutionstype:

    • 6010 - Alderen omkring 0-2 år
    • 6011 - Alderen omkring 3-5 år
    • 6012 - Alderen omkring 0-5 år

Etablering af administrationssystem

Brugere tilknyttet institutionen, som skal have et Unilogin, skal registreres i et administrativt system, der kan sende brugerdata til Unilogin. Det er dagtilbuddets ansvar at anskaffe adgang til et system til denne opgave enten via sin kommunale forvaltning eller private udbydere af administrative systemer.

Hvis I skal foretage sprogvurdering

I det tilfælde at kommunen har pålagt opgaven med at foretage sprogvurderinger til jer, som privat dagtilbud, anbefaler vi, at kontakte brancheorganisationen eller drøfte med kommunen, hvorvidt kommunen er forpligtet til at understøtte med relevante it-systemer

Godkendelse af dataaftaler med leverandør af skoleadministrativt system

Når der er indgået aftale med en leverandør af et skoleadministrativt system, er det nødvendigt for jer som dataejere at godkende leverandøren, da de skal behandle og sende brugerdata på jeres vegne. Dette sker via Styrelsen for It og Lærings tilslutningsportal: Tilslutning.stil.dk.

I vejledningen herunder beskrives det, hvordan du og leverandøren tilgår og bruger Tilslutning.stil.dk.

Opret MitID Erhverv (NemLog-in)

Flere af Styrelsen for It og Lærings systemer kræver, at den medarbejder, der har ansvaret for adgangen til STIL's systemer, har et MitID Erhverv  med nøglefil. Dette er et krav for at få adgang til Nemlog-in rettigheder. Såfremt I ikke allerede har og bruger dette, skal I bestille det.

(question) Har du brug for hjælp til MitID Erhverv med nøglefil, skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support via dette link.

Godkendelse af dataaftale mellem institution og leverandør

Leverandøren af det skoleadministrative system, I har indgået aftale med, sender anmodning om dataadgang via Tilslutning.stil.dk

Når I har anskaffet et administrationssystem, skal leverandøren af dette sende jer en anmodning om dataadgang via Tilslutning.stil.dk. Leverandøren kan eventuelt finde hjælp til Tilslutning.stil.dk i vores vejledninger til Tilslutning, som kan findes her.

Institutionens adgang til Tilslutning.stil.dk

For at I kan få adgang til Tilslutning.stil.dk, så I kan godkende leverandørens anmodning om dataadgang, skal I have tildelt en medarbejder adgang til systemet. Medarbejderen skal have rettigheden 'Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk' tildelt via NemLog-ins brugeradministrationsværktøj: Brugeradministration.nemlog-in.dk. Hertil skal medarbejderen have MitID Erhverv med nøglefil.

(question) Har du brug for hjælp til MitID Erhverv/NemLog-in, skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support via dette link.

Godkendelse af dataaftale i Tilslutning.stil.dk

Når jeres medarbejder har adgang til Tilslutning, skal leverandørens anmodning om dataadgang godkendes. Se vejledningen 'Godkend eller afvis en anmodning om dataadgang' for mere info om hvordan I godkender en anmodning om dataadgang.

(warning) Bemærk: Der bør være indgået en databehandleraftale imellem institution og leverandør, forud for godkendelsen af dataaftalen. Denne databehandleraftale indgås udelukkende mellem leverandør og institution, og STIL har ikke part heri.

Administration af institutionens brugere

Når I har anskaffet adgang til et brugeradministrationssystem, kan I begynde at indtaste brugeroplysninger heri. De indtastede brugerdata overføres til Unilogin, hvorved der oprettes et Unilogin til institutionens brugere. Dette sker typisk en gang i døgnet.

(info) Support til jeres brugeradministrationssystem findes hos den leverandør, I vælger.

Brugernes Unilogin brugernavn og adgangskode

Når medarbejderne er oprettet i institutionens administrationssystem, og oplysningerne er synkroniseret herfra til Unilogin, tager det ca. et døgn fra oprettelsestidspunktet til at institutionens medarbejdere kan bruge deres Unilogin. Læs vejledningen 'Hvordan får jeg mit Unilogin som medarbejder?' for mere info om at få dit Unilogin som medarbejder.

Forældre kan finde hjælp i vejledningen 'Hvordan får jeg mit Unilogin som forælder eller elev?', som findes ved at følge dette link.

Få dit Unilogin brugernavn som medarbejder

Unable to render {include} The included page could not be found.

Har du glemt adgangskoden til dit Unilogin?

Unable to render {include} The included page could not be found.

Hvis du har problemer med at logge ind

Unable to render {include} The included page could not be found.

Ofte stillede spørgsmål