Hvor lang tid går der, fra en en institution opretter en ny bruger i institutionens administrationssystem og efterfølgende importerer oplysningerne til Unilogin, til brugerens Unilogin virker?


Det korte svar er, at brugerens Unilogin virker i løbet af et døgn fra oplysninger er importeret fra institutionens administrationssystem til Unilogin.

Det vil sige, hvis institutionen har overført data kl. 05.14 mandag, kan man forvente at nyoprettede Unilogin senest virker kl. 05.14 tirsdag. I sjældne tilfælde kan det dog tage op til to døgn at oprette brugeren i Unilogin.


Det lidt længere svar er, at er mange processer i, at oprette en ny bruger i Unilogin. Derfor kan det være svært at sige præcis hvor lang tid der går, før et nyt Unilogin virker.

  1. Institutionen opretter brugeren i sit administrationssystem
  2. Oplysningerne importeres til Unilogin
    1. Dette sker typisk 1-2 gange i døgnet
  3. Brugeren oprettes i Unilogins database.
    1. I langt de fleste tilfælde sker dette senest i løbet af et døgn, og ofte hurtigere. I sjældne tilfælde kan denne proces dog tage op til to døgn.
  4. Eksterne systemer henter oplysninger om den nye bruger
    1. Sker flere gange i døgnet


Bemærk: i dette tilfælde er der kun tale om nyoprettede brugere. Brugere som allerede har et fungerende Unilogin vil umiddelbart virke med det samme, efter de bliver tilknyttet en ny institution.