Som privat daginstitution er der en række opgaver som I selv har ansvar for udføres.

Opgaverne er inddelt i 5 hovedopgaver. Det er vigtigt at I læser og gennemfører alle afsnit og punkter.

Tildeling af institutionsnummer

Det er først og fremmest vigtigt at I er registreret i Dagtilbudsregistreret og har et institutionsnummer. I kan selv slå op på https://dagtilbudsregister.stil.dk og undersøge om i er oprettet med et institutionsnummer. Det er G-nummeret for Anvisningsenhed eller Alternativ adresse i skal anvende til eks. Unilogin og Tilslutning.

 1. I skal kontakte Styrelsen for It og Læring (STIL) via webformular for at anmode om at få tildelt et institutionsnummer. Se eventuelt vejledningen Sådan opretter du dig som bruger i supportportalen hvis du ikke kan logge ind eller er første gangs bruger.
  • I bestillingen til STIL skal følgende angives (OBS: alle oplysninger er obligatoriske)
   • CVR og/eller P-nummer
   • Kommunenavn
   • Dagtilbuddets lovgrundlag:
    • Kommunel, dagtilbudslovens §19, stk 2
    • Selveje, dagtilbudslovens §19, stk 3
    • Privatinstitution, dagtilbudslovens §19, stk 5
   • Dagtilbuddets institutionstype:
    • 6010 - Alderen omkring 0-2 år
    • 6011 - Alderen omkring 3-5 år
    • 6012 - Alderen omkring 0-5 år
    • 6013 - Dagpleje
    • 6014 - Alderen omkring 2-5 år
    • 6020 - Fritidshjem
    • 6021 - Fritidsklubber
    • 6022 - Specialinstitutioner

Opret Medarbejder NemID (NemLog-in)

Flere af Styrelsen for It og Lærings (STIL) systemer kræver, at den medarbejder der har ansvaret for adgangen til STILs systemer, har et Medarbejder NemID med nøglefil. Det er et krav for at få adgang til Nemlog-in rettigheder. Såfremt I ikke allerede har og bruger dette, skal i bestille det.

(question) Har du brug for hjælp til Medarbejder NemID med Nøglefil skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support via dette link: https://erhvervsstyrelsen.dk/kundecenter

Etablering af brugeradministrationssystem

Institutionens medarbejdere der skal have et Unilogin, skal registreres i et administrationssystem som kan sende brugerdata til Unilogin. Det er dagtilbuddets ansvar at anskaffe et system til denne opgave. Leverandør der evt. skal behandle og sende brugerdata på jeres vegne skal de godkendes af jer som dataejere. Dette sker via Tilslutning.stil.dk.

Leverandør sender anmodning om dataadgang via Tilslutning.stil.dk

Når I har anskaffet et administrationssystem, skal leverandøren af dette sende jer en anmodning om dataadgang via Tilslutning.stil.dk.

Leverandøren kan eventuelt finde hjælp til Tilslutning.stil.dk i vores vejledninger hertil.

Institutionens adgang til Tilslutning.stil.dk

For at I kan få adgang til Tilslutning.stil.dk, så I kan godkende leverandørens anmodning om dataadgang, skal I have tildelt en medarbejder adgang til systemet. Medarbejderen skal have rettigheden 'Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk' tildelt via NemLog-ins brugeradministrationsværktøj brugeradministration.nemlog-in.dk. Hertil skal medarbejderen have et Medarbejder NemID med nøglefil.

(question) Har I brug for hjælp til Medarbejder nemID/NemLog-in skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support via dette link: https://erhvervsstyrelsen.dk/kundecenter

Godkendelse af dataaftale i Tilslutning.stil.dk

Når jeres medarbejder har adgang til Tilslutning, skal leverandørens anmodning om dataadgang godkendes.

Se vejledningen Godkend eller afvis en anmodning om dataadgang.

(warning) Bemærk, der bør være indgået en databehandleraftale imellem institution og leverandør, forud for godkendelsen af dataaftalen. Denne databehandleraftale indgås udelukkende mellem leverandør og institution og STIL har ikke part heri.

Administration af institutionens brugere

Når I har anskaffet et brugeradministrationssystem og etableret den nødvendige dataadgang mellem leverandør og jer som institution, kan I begynde at indtaste brugeroplysninger heri. 

De indtastede brugerdata overføres data til Unilogin hvorved der oprettes et Unilogin til institutionens brugere. Dette sker typisk en gang i døgnet.

(info) Support til jeres brugeradministrationssystem findes hos den leverandør i vælger.

Medarbejderens Unilogin brugernavn og adgangskode

Når medarbejderne er oprettet i institutionens administrationssystem og oplysningerne er synkroniseret herfra til Unilogin - tager det ca. et døgn fra oprettelsestidspunktet - til institutionens medarbejdere kan bruge deres Unilogin.

Se i vejledningen Hvordan får jeg mit Unilogin som medarbejder?