Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Læs her hvordan du gør
UI Expandnote
titleSådan finder du ikke-uddannelsesparate elever (op til ansøgningsfristen den 1. marts)
Excerpt Include
Sådan finder du ikke-uddannelsesparate elever op til ansøgningsfristen d 1. martsSådan finder du ikke-uddannelsesparate elever op til ansøgningsfristen d 1. marts
nopaneltrue
Webinars afholdt for de kommunale ungeindsatser

Onsdag den 24. februar 2021 afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for alle vejledere omkring behandling af ikke-parate ansøgninger og omvalg, Webinaret er optaget og kan ses eller genses her.
Powerpoint fra dette webinar kan findes her.


Den 24. og 26. november 2020 afholdt Styrelsen for IT og Læring webinarer for alle vejledere omkring vinterens UPV. Webinaret den 24. november blev optaget og kan ses eller genses her.


Vejledninger:


UI Expand
titleKUI Opmæksomhedslisten i Optagelse.dk

I opmærksomhedslisten finder du som vejleder de ikke uddannelsesparate elever, der skal laves vurdering på og hvis ansøgninger skal afsendes af KUI vejleder.

Læs mere her

UI Expand
titleDette skal gøres for ikke-uddannelsesparate elever efter forældre har underskrevetSådan foretages omvalg af uddannelsesønsker

Excerpt Include
Håndtering af ikke-uddannelsesparate elever efter forældre har underskrevetHåndtering af ikke-uddannelsesparate elever efter forældre har underskrevetOmvalg af uddannelsesønsker
Omvalg af uddannelsesønsker
nopaneltrue

Læs her hvordan det gøresdu gør

Læs her hvad der er af muligheder

UI Expand
titleHvad kan man ændre i en uddannelsesplan/ansøgning efter afsendelse til 1. prioritet
UI Expand
titleHelhedsvurdering af elever i 9. og 10. klasseOprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dk

Excerpt Include
Helhedsvurdering af elever i 9. og 10. klasseHelhedsvurdering af elever i 9. og 10. klasseOprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dk
Oprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dk
nopaneltrue

Læs i vejledningen her, hvordan du gørFå hjælp til oprettelsen

UI Expand
titleKontroller skoletilknytning til UU-centerKommunal ungeindsats

Excerpt Include
Kontroller skoletilknytning til UU-centerden Kommunale Ungeindsats
Kontroller skoletilknytning til UU-centerden Kommunale Ungeindsats
nopaneltrue

Har du brug for hjælp til opgaven kan du se i vejledningen hvordan du gør

UI Expand
titleOprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats Sådan kan ansøgere uden for skole søge FGU i Optagelse.dk

Excerpt Include
Oprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dkOprettelse af et nyt UU-center/den kommunale ungeindsats i Optagelse.dk
nopaneltrue
Få hjælp til oprettelsen
Sådan kan ansøgere uden for skole søge FGU i Optagelse.dk
Sådan kan ansøgere uden for skole søge FGU i Optagelse.dk
nopaneltrue


Læs mere her


Hyppige spørgsmål:


UI Expand
titleHvordan kan jeg finde ikke-uddannelsesparate elever?

På KUI opmæksomhedslisten finder du kun elever der enten mangler noget vurdering, er ikke-uddannelsesparate eller helt fritaget for uddannelsesparathedsvurdering.
Hvis du vil have overblik over en hel klasse med både parate og ikke-parate elever skal du ind på Elevoversigten for den skole du er interesseret i

Læs om KUI opmærksomhedliste her

UI Expand
titleHvordan finder jeg de elever der er fritaget for vurdering?

Der er ikke en direkte måde af fremsøge de elever der er fritaget for uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk
Men På KUI opmæksomhedslisten kan de fremsøges ved at filtrere på en bestemt måde enten for en enkelt skole eller for alle KUI/Ikke KUI betjente skoler.

Læs om KUI opmærksomhedliste her

UI Expand
titleKan jeg fra Optagelse.dk printe en liste over de ikke-parate elever?

Nej, det er ikke muligt at printe den slags lister fra Optagelse.dk - KUI Opmæksomhedslisten viser altid en aktuel liste over samtlige ikke parate elever i det område KUI'en betjener.

UI Expand
titleKan man ændre en ansøgning efter forældre har underskrevet?

Svaret afhænger af tidspunktet, hvor du ønsker at ændre uddannelsesplanen samt hvor langt i processen, uddannelsesplanen er.

Er ansøgningen allerede afsendt/afhentet af 1. prioritet, skal 1. prioritet kontaktes og de skal i stedet benytte videresend funktionen (vær opmærksom på at dette kan have indflydelse på retskrav hvis det er en parat elev).

Læs her hvad der er af muligheder

Panel
titleHar du brug for mere hjælp?
Include Page
Kontakt Support | Optagelse.dk
Kontakt Support | Optagelse.dk

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning den Kommunale Ungeindsats her

Børne- og Undervisningsministeriets side om ungdommens uddannelsesvejledningden Kommunale Ungeindsats kan I blandt andet læse nærmere om de nye kommunale ungeindsatsermere om den Kommunale Ungeindsats samt finde links til gældende bekendtgørelser.

Se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for Ungdommens Uddannelsesvejledningden Kommunale Ungeindsats (KUI), når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

UI Expand
titleÅrshjul Ungdommens Uddannelsesvejledningden Kommunale Ungeindsats

Include Page
Optagelse.dk | Årshjul Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUden Kommunale Ungeindsats (KUI)
Optagelse.dk | Årshjul Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUden Kommunale Ungeindsats (KUI)

Info

Se samlet Årshjul - optagelsesproces til ungdomsuddannelserne