Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Velkommen til medarbejder-support på optagelse.dk

UI Text Box
colorlight-yellow
sizemedium
iconerror

Driftsinformation 

→ Gå til vores driftsinfo

Ingen aktuelle driftsforstyrrelser.

UI Text Box
colorlight-green
sizemedium
icontip
titleAktuelt

Tips og tricks

Brug vores chatbot

Vi har lanceret en chatbot på medarbejdersiderne, som kan besvare en masse af de spørgsmål vi typisk bliver stillet i supporten. Prøv den af, og se om den kan hjælpe. 

Kig efter ikonet her i nedre højre hjørne:

Image Added 

Vejledninger

Find vores vejledninger ved at klikke videre herunder 

Info
iconfalse

Grundskole

For medarbejdere på skoler med klasser på 8., 9. eller 10. klassetrin

Info
iconfalse

Gymnasial uddannelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på gymnasiale uddannelser

Info
iconfalse

Erhvervsskole

Fortsat under udarbejdelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på erhvervsuddannelser

Info
iconfalse
Ungdommens uddannelsesvejledning (UU

Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

For medarbejdere på

UU-centre

KUI-centre

Info
iconfalse

Regionsmedarbejdere

For medarbejdere i regionen der skal behandle forrang på optagelse.dk

Info
iconfalse

Videregående uddannelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på de videregående uddannelser


Info
iconfalse

Årshjul - optagelsesproces til ungdomsuddannelserne

Få overblik over datoer og frister

Info
iconfalse

Breve og mailudsendelser

Breve og mails sendt fra STIL og STUK i forbindelse med optagelsesprocessen

Inkludér side
Kontakt supporten på optagelse.dk
Kontakt supporten på optagelse.dk