Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
iconfalse

Grundskole

For medarbejdere på skoler med klasser på 8. 9. eller 10. klassetrin

Info
iconfalse

Gymnasial uddannelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på gymnasiale uddannelser

Info
iconfalse

Erhvervsskole

Fortsat under udarbejdelseHjælp og vejledning til medarbejdere på erhvervsuddannelser

Info
iconfalse
Ungdommens uddannelsesvejledning (UU

Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

For medarbejdere på UU-centreKUI-centre

Info
iconfalse

Optagelse.dk brugeradministrator

Særligt for institutionens Optagelse.dk brugeradministratorer

Info
iconfalse

Videregående uddannelse

Hjælp og vejledning til medarbejdere på de videregående uddannelserInfo
iconfalse

Årshjul - optagelsesproces til ungdomsuddannelserne

Få overblik over datoer og frister