← Tilbage

På "Mit Overblik" på Optagelse.dk, kan du til enhver tid se, hvad status er på din aktuelle ansøgning. Her står der også hvad du skal gøre, hvis du ønsker at vælge om.

Spørgsmål og svar om pladstildeling på gymnasial uddannelse

Jeg ønsker at vælge om


Datooversigt

Den 1. marts 2024

Ansøgningsfrist

19. marts – 23. april 2024

Elevfordelingen

Den 24. april 2024

Første optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser

Den 8. maj 2024

Ungdomsuddannelserne sender svar på ansøgning

Den 14. juni 2024

Anden optagelsesprøve

Den 1. juli 2024

Tredje optagelsesprøve

Den 6. august 2024

Fjerde optagelsesprøve

Den 26. august 2024

Femte optagelsesprøve

Eleven skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at ansøgningen er rettidig.

Forældre skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at der kan ansøges med forrang. 

Der kan ikke ansøges med forrang efter denne dato

→ Opret ny ansøgning på Optagelse.dk

Den centrale elevfordeling behandler og fordeler ansøgninger med gymnasiale ønsker i perioden: 19. marts - 23. april 2024

Alle ansøgere, med en gymnasial uddannelse som deres 1. prioritet der er underskrevet inden denne dato, fordeles.

→ læs mere om elevfordelingen her 

Bemærk: Optagelsesprøven den 24. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse

→ Læs mere om optagelsesprøven her

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne, før du får svar.

Du kan forvente svar fra 10.klasser og EUD skoler senest den 1. juni.

Søger du gymnasial uddannelse vil du få svar om pladsreservation senest den 8. maj

→ Se udfaldet af elevfordelingen og transporttiden på gymnasier i 2023

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

 • Den 24. april 2024
 • Den 14. juni 2024
 • Den 1. juli 2024
 • Den 6. august 2024
 • Den 26. august 2024

→ Læs mere om optagelsesprøven her

→ Se det fulde årshjul for optagelsesprocessen til ungdomsuddannelserne

Begivenheder

Ansøgningsperiode | 15. januar → 1. marts

Ansøgere opretter, prioriterer og gennemfører alle deres ansøgninger til ungdomsuddannelser for skoleåret 2024/2025.

Ansøgere under 18 skal have deres ansøgning underskrevet af en forældremyndighedsindehaver. Hvis enten ansøger eller forældre underskriver én ansøgning inden fristen den. 1. marts, har ansøgeren søgt rettidigt. Efter fristen den 1. marts låser prioriteringslisten for alle ansøgere til de gymnasiale uddannelser, og der kan ikke længere laves om for disse ansøgere før efter fordelingen er færdig den 8. maj.

Frem til elevfordelingen starter den 19. marts, skal gymnasierne og regionerne behandle alle forrangsansøgninger. Der kan ikke ændres eller tilføjes dokumentation for forrang efter at forrangsansøgningen er blevet behandlet. På optagelse.dk fremgår det om forrangen er blevet behandlet, men det fremgår ikke hvad resultatet af behandlingen er. 

Opret ny ansøgning på Optagelse.dk

→ Sådan underskriver dine forældre din ansøgning 

Læs mere om optagelse til ungdomsuddannelser på ug.dk

Elevfordelingen | 19. marts → 23. april

Ansøgere til de gymnasiale uddannelser fordeles af den centrale elevfordeling efter de principper der er fastsat i lovgivningen.

Inden fordelingsmotoren sættes i gang, trækkes de aktuelle adresser fra CPR-registret på alle ansøgere der har søgt med MitID.

Ansøgninger til gymnasiale uddannelser gennemført efter fristen den 1. marts, behandles som eftertilmeldinger. Det betyder, at de ikke indgår i den centrale elevfordeling, men fordeles manuelt af regionerne efter fordelingen er kørt.

læs mere om elevfordelingen på ug.dk  

Optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser

Ansøgere til de gymnasiale uddannelser, der ikke lever op til optagelseskravene, bliver tilbudt en optagelsesprøve.

Man har to forsøg til at bestå prøven, som afholdes på de følgende datoer:

 • Den 24. april 2024
 • Den 14. juni 2024
 • Den 1. juli 2024
 • Den 6. august 2024
 • Den 26. august 2024

→ Læs mere om optagelsesprøven her

Svar på ansøgning

Svar på ansøgningen kommer direkte fra skolen, og det er derfor forskelligt præcis hvornår og hvordan du får svar. For mere information omkring dette, henvises til den søgte skole.

Ansøgere til 10. klasse og EUD kan dog forvente at høre fra skolen senest 1. juni.

Ansøgere til de gymnasiale uddannelser (dvs. alle der har været omfattet af elevfordelingen) får besked om pladsreservation senest den 8. maj. Efter denne dato kan disse ansøgere logge ind i optagelse.dk, og se hvor de har fået tildelt en plads under "Mit overblik".

(info) BEMÆRK: besked om pladsreservation er ikke det samme forveksles med tilbud om optagelse. For at blive optaget kræver det, at du enten lever op til optagelseskravene eller består en optagelsesprøve. 

→ læs mere om 'Mit overblik'  

Optagelse på ungdomsuddannelse

Når skolerne har modtaget ansøgningerne (eller når de har fået eleverne tildelt af elevfordelingen), behandler de ansøgningerne med henblik på at afgøre, om ansøgerne lever op til uddannelsens adgangskrav. De indkalder også de elever, som skal bestå optagelsesprøven for at kunne blive optaget.

Ansøgere der opfylder adgangskravene (på den ene eller anden måde), får besked fra skolen om, at de er blevet optaget. Ansøgere der ikke opfylder adgangskravene, får besked fra skolen besked om, at de er blevet afvist, og kan søge noget andet i stedet.      

Det er forskelligt hvornår eller hvordan denne besked sendes ud, men for rettidige ansøgere vil det oftest være inden sommerferien. Vi henviser til den ansøgte skole for nærmere information om dette.

(info) BEMÆRK: Hvis man bliver afvist, skal man selv sørge for at foretage et omvalg, så ansøgningen kommer videre til en ny skole - det sker ikke automatisk.

→ Læs mere om, hvordan man kan lave omvalg her

UPV, karakterer og prøver

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV), karakterer og Bevis for folkeskolens afgangseksamen er alt sammen noget der benyttes af skolerne til at vurdere, om en ansøger opfylder adgangskravene. Derfor er det i mange tilfælde først efter at eleven har været oppe til sine prøve og fået sit bevis, at den modtagende skole endegyldigt kan afgøre om eleven opfylder adgangskravene, eller om eleven skal inviteres til optagelsesprøve.

Disse informationer indberettes til Styrelsen for IT og Læring (STIL) af grundskolerne, og vi sender derfor informationerne videre til de skoler der modtager ansøgningerne. Det gælder dog kun for ansøgninger der er oprettet med MitID.      

Ansøgere kan derfor ofte finde disse informationer på deres ansøgning, da vi er forpligtet til at oplyse ansøger om, hvilke data vi sender videre til modtageren.

Det er dog afgangsskolens der skal oplyse deres elever om både UPV og karakterer, samt sørge for at der udstedes et fysisk bevis til eleven. Hvis man som ansøger mangler denne information, er det derfor som udgangspunkt afgangsskolen man skal have fat i. Det kan være der er noget som skolen mangler at indberette.

Datoer i 2024:

 • Den afsluttende UPV i 9. og 10. klasse, skal indberettes af skolerne senest den 22. maj.
 • De afsluttende standpunktskarakterer i 9. og 10. klasse skal indberettes af skolerne senest den 22. maj.
 • Karakterer i de obligatoriske prøver i 9. og 10. klasse skal indberettes af skolerne senest den 21. juni.

 • Karakterer i de frivillige prøver i 9. og 10. klasse skal indberettes af skolerne senest den 26. juni.

 • Der er ikke nogen officiel frist for at indberette 9. og 10. klasses beviser.

→ læs mere om, hvordan du finder UPV, karakterer og beviser

Læs mere om optagelseskrav til ungdomsuddannelser på ug.dk


Har du brug for mere hjælp?

Ring på telefon

70 22 22 07

Åbningstider

Mandag - torsdag

09.00 - 21.00

Fredag

09.00 - 15.00

Lørdag - søndag


Særlige åbningstider:

8.-26. juli:

åbent mandag-torsdag kl.9-16

åbent fredag kl.9-15

åbent lørdag og søndag, kl.12-16


27.-28. juli åbent kl. 9-16

12.00 - 16.00