Denne vejledning er for dig som er ny i ElevAdministrationen og gennemgår processen i at få adgang, oprette klasser, elever og kontaktpersoner.

Vælg et andet emne under ElevAdministrationen for at se flere vejledninger.


1. Adgang til ElevAdministrationen

Du kan finde ElevAdministrationen på https://elevadministration.stil.dk/

Du skal logge ind på ElevAdministrationen med din NemID medarbejdersignatur (personligt NemID kan ikke benyttes).

Hvis du ikke har en NemID medarbejdersignatur, skal du kontakte din NemID medarbejdersignatur administrator.

For at kunne logge ind skal du have adgang til systemet.

2. Opret dine klasser

For at du kan oprette elever, er det nødvendigt at du i forvejen har oprettet klasser. I denne vejledning kan du læse hvordan du gør.


For at oprette en ny klasse skal du først klikke på Klasser i topmenuen og derefter på Opret ny klasse.

For den nye klasse skal du angive:

 • Klassetrin
 • Klassenavn/bogstav

Kombinationen af klassetrin og klassenavn/bogstav må kun optræde en gang.


Kolonnen Antal elever er en sammentælling af de elever som går i klassen. Derfor kan du ikke rette antallet.

For at oprette klassen skal du klikke på Gem.3. Opret ny elev

Bemærk: for at du kan oprette elever er det en forudsætning, at du i forvejen har oprettet klasser i ElevAdministrationen. Se i vejledningen Opret ny klasse hvordan du gør dette.


Du kan oprette en ny elev fra elevlisten.

For at vende tilbage til elevlisten skal du klikke på Elever i topmenuen.

Klik så på Ny elev.

Når du opretter en elev, skal elevens CPR-nummer indtastes. Derefter klikker du på Hent fra CPR. Herved hentes data fra CPR-registeret.
Tomme felter kan udfyldes inden eleven gemmes.

Følgende felter skal altid udfyldes:

 • Klasse
 • Navn
 • Alias (Hvis eleven har Navnebeskyttelse)
 • Vej
 • Postnr
 • By

Følgende felter kan du udfylde:

 • Mobiltelefon
 • Email

Har eleven navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer i CPR, vil dette automatisk blive valgt.

Ønsker eleven navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer - og dette ikke er registreret i CPR - kan det tilvælges ved manuelt at hakke felterne af.

Hvis eleven ikke ønsker navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer - selvom det er registreret i CPR - kan det fravælges ved manuelt at fjerne hakkerne i felterne.

Har eleven en anden adresse end den der hentes i CPR, kan adressen overskrives inden der gemmes.

Når alt relevant og obligatorisk er udfyld gemmes oplysningerne ved at klikke på Gem.

For tilføjelse af kontaktpersoner, se artiklen Tilføj kontaktperson


4. Kontaktpersoner

Hver elev kan have op til to kontaktersoner tilknyttet.

Kontakter kan tilknyttes i forbindelse med oprettelse af Ny elev eller ved Rediger en elev

For at tilknytte en kontaktperson til eleven, indtastes kontaktpersonens CPR-nummer i CPR-nummer feltet og data hentes fra CPR ved at klikke på Hent fra CPR.

Relevante tomme felter udfyldes inden kontaktpersoner gemmes.

Følgende felter er obligatorisk for hver kontaktperson

 • Relation
 • Navn
 • Alias (ved navnebeskyttede kontaktpersoner)
 • Vej
 • Postnr
 • By

Følgende felter er valgfrie

 • Mobiltelefon
 • Email

Andet at være opmærksom på

 • Hvis kontaktpersonen har forældremyndighed, skal der sættes flueben i feltet Myndighed. Dette er vigtigt for systemer som fx Optagelse.dk.
 • Har kontaktpersonen navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer i CPR, vil dette automatisk blive valgt. 
  Ønsker kontaktpersonen navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer - og dette ikke er registreret i CPR - kan det tilvælges ved at sætte flueben i Navnebeskyttelse.
  Tilsvarende kan navnebeskyttelse fravælges - selvom det er registreret i CPR - ved fjerne flueben i feltet.
 • Har kontaktpersonen en anden adresse end den der hentes i CPR, kan adressen overskrives inden der gemmes.

Når alt relevant er udfyld gemmes oplysningerne ved at klikke på Gem.5. Se dine elever

Det første du ser, når du logger ind er elevlisten.

Elevlisten er oversigten over samtlige elever på skolen

For at vende tilbage til elevlisten skal du klikke på Elever i topmenuen.

Sorter dine elever

Elevlisten er fra starten sorteret ud fra fornavn. Du kan vælge en anden sortering ved at klikke på sorteringsikonet i den kolonne du vil sortere ud fra.