Fremgangsmåde - rediger en klasse

  • For at redigere en klasse klikkes på rediger-ikonet Billedet viser blyant-ikonet, som bruges til redigering. (blyant-ikonet) i klasseoversigten:

Billedet viser placeringen af blyant-ikonet i klasseoversigten.

  • Klassetrin og klassenavn/bogstav kan redigeres
  • Der kan ikke redigeres til et allerede eksisterende klassetrin og en allerede eksisterende klassenavn/bogstav kombination
  • Klik på 'Gem' når redigeringen er afsluttet.

Oprul alle klasser

  • Klasser oprulles fra klasseoversigten, hvor der klikkes på knappen 'Oprul alle klasser'
  • Når 10. klasse oprulles, slettes alle elever i klasserne


Billedet viser placeringen af knappen Oprul alle klasser i klasseoversigten.

  • Inden oprulning udføres, vises en rapport over konsekvenserne ved oprulningen. For at gennemføre oprulningen klikkes på knappen 'Udfør oprulning':


Billedet viser placeringen af knappen Udfør oprulning.